(8 5) 230 9309
Kasdien nuo 8 iki 21 val.

Naujienos


Akcijos „Pirk 1 bet kurį La Murr produktą su AČIŪ kortele ir laimėk 1 iš 3 dulkių – siurblių robotų!“ rengimo sąlygos:

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra AB „Kauno Grūdai“, toliau tekste „Organizatorius“.

1.2. Akcijos partneris UAB „BARBORA“, įmonės kodas 302908069, buveinės adresas: Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius.

1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.4. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius AB „Kauno Grūdai“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA

2.1. Akcija vyksta perkant internetinėje parduotuvėje www.barbora.lt, veikiančioje Lietuvos teritorijoje, kurioje prekiaujama Akcijos produktais.  

3. AKCIJOS TRUKMĖ

3.1. Akcija vyksta nuo 2019 spalio 10 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2019 spalio 23 d. (paskutinė Akcijos diena). 

3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 

4. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

4.2. Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.

4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 

4.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „La Murr“ produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.

4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 300 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: e.rupliene@kggroup.eu, pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.

4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 1 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

5. PRIZŲ FONDAS

5.1. „3 dulkių siurbliai robotai“.

5.2.  „100 La Murr produkcijos rinkinių (3*800g sauso, 3 skardas, 2 pouch rinkiniai).

6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1. 2019 spalio 24 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.

6.2. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 103 laimėtojai, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.

6.3. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1. Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.

7.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu e.rupliene@kggroup.eu (informaciniai tel.: +370 691 83638). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.

8.2. Laimėtojai, gyvenantys Kaune ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti į AB „Kauno Grūdai“ H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas.

8.3. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

8.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2019 10 23 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, tel. +370 691 83638, el. paštas e.rupliene@kggroup.eu.

9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

10. DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

10.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

10.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.

10.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

10.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

11. PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +370 691 83638 ar el. paštu e.rupliene@kggroup.eu.

1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas Prekės pavadinimas

4770107248952 Visavertis ėdalas suaugusioms katėms "La Murr" sterilizuotoms katėms su paukštiena, 800g

4770107248945 Visavertis ėdalas suaugusioms katėms "La Murr" sterilizuotoms katėms su paukštiena, 400g

4770107248921 Visavertis ėdalas suaugusioms katėms "La Murr" su jūrinės kilmės žuvim ir paukštiena, 800g

4770107248907 Visavertis ėdalas suaugusioms katėms "La Murr" su paukštiena, 800g

4770107241663 Kačių konservai  La Murr su paukštiena 400g

4770107241656 Kačių konservai  La Murr su tunu ir lašiša 400g

4770107241670 Kačių konservai La Murr su žvėriena 400g

4770107250498 Kačių ėdalas  La murr su paukšt ir žuvim padaže 6 x 100 g

______________________________________________________________________________________________________________________

MĖLYNOSIOS BULVĖS SU ČESNAKU, ŠALAVIJAIS IR DEŠRELĖMIS

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
600 g mėlynųjų (arba įprastų) bulvių
250 g rausvųjų svogūnų
Žiupsnelio druskos
1 arbatinio šaukštelio medaus
500 g šviežių dešrelių (Niurnbergo arba kiaulienos)
1 arbatinio šaukštelio česnako granulių
1 šaukšto Provanso žolelių
Šviežių šalavijų lapelių
Aliejaus (pašlakstyti)
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Bulves perpjaukite pusiau, svogūnus nulupkite ir supjaustykite ketvirtadaliais. Svogūnus pabarstykite druska, patepkite medumi. Kepimo skardelę pašlakstykite aliejumi, sudėkite bulves, pabarstykite česnako granulėmis, Provanso žolelėmis. Sudėkite svogūnus, viską dar kartą pašlakstykite aliejumi. Kepkite iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje 15 min., išimkite, sudėkite dešreles ir kepkite dar apie 20 min. Patiekite pabarstę šalavijų lapeliais. Spalvotų atradimų Jūsų virtuvėse ☺ 

______________________________________________________________________________________________________________________

BULVIŲ IR RAUDONGŪŽIŲ KOPŪSTŲ MALTINUKAI INDIŠKU STILIUMI

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
2 arbatinių šaukštelių GARAM MASALA prieskonių
1 arbatinio šaukštelio maltų kalendrų
½ arbatinio šaukštelio aitriosios paprikos miltelių
500 g bulvių
200 g raudongūžių kopūstų
3 skiltelių česnako
½ aitriosios paprikos
1 rausvojo svogūno
80 g miltų
Druskos, pipirų, aliejaus (kepti)
PADAŽUI:
1 trumpavaisio agurko
150 g graikiško jogurto
1 skiltelės česnako
½ arbatinio šaukštelio grūsto kumino
Žiupsnelio aitriosios paprikos, žiupsnelio druskos
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Keptuvėje 1-2 min. pakaitinkite GARAM MASALA prieskonius, kalendras ir papriką. Kruopščiai nuplaukite bulves. Išvirkite ir nusunkę palikite 20 min. Po to nulupkite ir sugrūskite košę. Kopūstą sutarkuokite arba susmulkinkite smulkintuvu. Taip pat susmulkinkite česnaką ir aitriąją papriką, labai smulkiai supjaustykite svogūną. Viską sumaišykite. Suberkite miltus, prieskonius, sumaišykite. Pagardinkite druska ir pipirais.
Formuokite nedidelius maltinius, apkepkite juos keptuvėje su 1-2 valgomaisiais šaukštais aliejaus (4-5 min.), po to šaukite į iki 170 °C laipsnių temperatūros įkaitintą orkaitę ir baikite kepti (10 min.).
Padažui sutarkuokite agurką, palikite jį nuvarvėti ant sietelio 5-8 min., nuspauskite ir sumaišykite su jogurtu, smulkintu česnaku ir prieskoniais. Spalvotų atradimų Jūsų virtuvėse ☺ 

_________________________________________________________________________________________________________________________


GRANOLOS DESERTAS

JUMS REIKĖS:
150 g pusryčių granolos DR. OETKER VITALIS
70 g lazdynų riešutų
80 g sviesto
200 g graikiško jogurto
1 citrinos žievelės
150 g šaldytų uogų
100 g cukraus
2 arbatinių šaukštelių kukurūzų krakmolo DR. OETKER
Uogų papuošti
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Į smulkintuvą arba elektrinį kokteilių plaktuvą suberkite granolą ir lazdynų riešutus. Sutrinkite iki smulkių trupinių. Sviestą ištirpinkite puodelyje ir supilkite ant granolos ir riešutų trupinių. Išmaišykite. Trupinius su sviestu suberkite į pasirinktą kepimo formą, tolygiai juos paskleiskite ir suspauskite. Kepame iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje 15 minučių. Iškeptą pagrindą atvėsinkite šaldytuve.
Į puodelį dėkite šaldytas uogas ir cukrų, pavirkite 5-7 minutes. Suberkite 2 arbatinius šaukštelius kukurūzų krakmolo ir gerai išmaišykite. Uogienė gana greitai sutirštės. Atidėkite ir atvėsinkite. Jogurtą pagardinkite nutarkuota citrinos žievele.Viskam atvėsus pasiruoštą uogienę ir jogurtą sukrėskite ant granolos ir riešutų pagrindo. Patogiausia tai daryti konditeriniu švirkštu. Papuoškite uogomis. Skanaus  ;)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

MĖLYNŲJŲ BULVIŲ VIRTINUKAI SU MOLIŪGŲ PADAŽU

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
600 g mėlynųjų (arba įprastų) bulvių
Žiupsnelio druskos
Žiupsnelio šviežiai grūstų juodųjų pipirų
80 g kietojo sūrio (gali būti tarkuotas)
150 g miltų
1 kiaušinio
PADAŽUI:
2 skiltelių česnako
Kelių šviežių šalavijų lapelių
30 g sviesto
300 g nuvalyto moliūgo (geriausiai sviestinio)
30 ml baltojo vyno
Druskos, juodųjų pipirų
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Kruopščiai nuplaukite bulves. Išvirkite ir, nusunkę, palikite 20 min. Po to nulupkite ir sugrūskite košę. Pagardinkite druska ir pipirais. Tarkuotą sūrį suberkite į bulvių košę. Įberkite miltų, įmuškite kiaušinį ir išminkykite tešlą. Palikite ją 10-15 min. Suformuokite volelį, supjaustykite virtinukus.
Užvirinkite vandenį dideliame plačiame puode, pasūdykite, suberkite virtinukus, labai atsargiai pamaišykite, kad virtinukai nepriliptų prie puodo dugno, ir virkite 3-5 min. po to, kai iškils į paviršių.
Susmulkinkite česnako skilteles ir šalavijų lapelius. Prikaistuvyje ištirpinkite sviestą, sudėkite česnakus, šalavijus ir trumpai apkepkite. Suberkite sutarkuotą moliūgą ir kepinkite 15 min. Supilkite vyną ir nugarinkite jį. Pagardinkite druska ir juodaisiais pipirais. Virtinukus patiekite su paruoštu padažu. Spalvotų atradimų Jūsų virtuvėse ☺ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

VIŠTIENA “PICCATA”

JUMS REIKĖS:
2 vištienos krūtinėlių (500 g)
Druskos
Pipirų
2 valgomųjų šaukštų miltų
Alyvuogių aliejaus kepti
PADAŽUI:
40 g sviesto
Saujelės kaparėlių
100 ml vištienos (arba daržovių) sultinio GALLINA BLANCA
1 citrinos
Ryšelio šviežių petražolių
Druskos
Pipirų
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Vištienos krūtinėles perpjaukite išilgai pusiau ir šiek tiek pamuškite, paploninkite. Pabarstykite druska, pipirais ir pavoliokite miltuose. Vištienos gabalėlius iš abiejų pusių po 4 minutes kepkite keptuvėje su alyvuogių aliejumi. Iškeptą vištieną atidėkite.
Kitoje keptuvėje išlydykite sviestą ir pakepinkite kaparėlius. Supilkite vištienos sultinį ir pakaitinkite, kol lengvai nugaruos. Supilkite pusės citrinos sultis, kitą citrinos puselę supjaustykite griežinėliais ir sudėkite į keptuvę. Pagardinkite druska ir pipirais. Į keptuvę su paruoštu padažu sudėkite keptus vištienos gabalėlius ir troškinkite 10 minučių. Mėsą vis pavartykite. Pagardinkite smulkintomis šviežiomis petražolėmis. Skanaus  ;)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MAKARONAI SU TUNU IR POMIDORŲ PADAŽU

JUMS REIKĖS:
3 česnako skiltelių
Alyvuogių aliejaus kepti
Saujelės kaparėlių
Saujelės KALAMATA alyvuogių
1 skardinės konservuotų pomidorų savo sultyse
250 g spagečių PASAKA arba GINTARINIAI
1 skardinės konservuoto tuno savo sultyse
Ryšelio šviežių bazilikų
Druskos, pipirų
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Keptuvėje su alyvuogių aliejumi pakepinkite pjaustytus česnakus. Suberkite kaparėlius, smulkintas alyvuoges ir supilkite sutrintus konservuotus pomidorus. Patroškinkite apie 5 minutes, kol padažas šiek tiek sutirštės. Pagardinkite druska ir pipirais.
Pasūdytame vandenyje išvirkite makaronus. Į padažą sudėkite nusunktą tuną. Pamaišykite ir pašildykite kelias minutes. Į keptuvę su paruoštu padažu dėkite virtus nusunktus makaronus ir smulkiai supjaustytus bazilikus. Jei keptuvė labai sausa, įpilkite šlakelį vandens, kuriame virė makaronai. Viską sumaišykite ir nedelsdami sėskite vakarieniauti ar pietauti, nes makaronai visada skaniausi ką tik pagaminti. Skanaus  ;)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

TAILANDIETIŠKOS DARŽOVIŲ SALOTOS SU ŽEMĖS RIEŠUTŲ PADAŽU

JUMS REIKĖS:
SALOTOMS:

150 g ilgagrūdžių BASMATI ryžių SKANĖJA,
50 g kokosų drožlių
400 g raudonojo kopūsto
1 morkos
2 trumpavaisių arba pusės ilgavaisio agurko
Pusės raudonos saldžiosios paprikos
Ryšelio šviežių kalendrų
Saujos sūdytų žemės riešutų
PADAŽUI:
Nykščio dydžio imbiero šaknies gabalėlio
2 česnako skiltelių
1 žaliosios citrinos
40 g riešutų sviesto
20 g medaus
1 arbatinio šaukštelio žuvies padažo
1 valgomojo šaukšto sojų padažo
Pusės aitriosios paprikos
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Puode, pasūdytame vandenyje, išvirkite ryžius ir gerai kelis kartus nuskalaukite šaltu vandeniu. Atidėkite. Keptuvėje paskrudinkite kokosų drožles ir sumaišykite su virtais ryžiais. Šiaudeliais sutarkuokite kopūstą, morką ir agurkus. Papriką supjaustykite mažais kubeliais. Daržoves sumaišykite, pagardinkite šviežių kalendrų saujele ir smulkintais riešutais. Suberkite ir ryžius su kokosais.
Elektriniu plaktuvu ar akmeninėje grūstuvėje sumaišykite padažą. Imbierą, česnaką nulupkite ir sutrinkite. Sukrėskite riešutų sviestą, medų, supilkite citrinų sultis, žuvies ir sojų padažus, sudėkite smulkintą aitriąją papriką. Suplakite, sumaišykite. Padažas turi būti tirštokas. Pasiruoštą padažą supilkite ant salotų ir gerai išmaišykite. Skanaus  ;)

_____________________________________________________________________________________________________________________

TRINTA ŠPINATŲ IR ŽALIŲJŲ ŽIRNELIŲ SRIUBA

JUMS REIKĖS:
1 svogūno
3 česnako skiltelių
20 g sviesto
2 didesnių bulvių
1 litro vištienos (arba daržovių) sultinio GALLINA BLANCA
400 g šaldytų špinatų
200 g šaldytų žaliųjų žirnelių
200 ml grietinėlės
Ryšelio šviežių mėtų
Žiupsnio druskos
Pipirų
Minkšto ožkų pieno sūrio patiekti
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Puode su ištirpintu sviestu pakepinkite smulkintus svogūnus, kol jie šiek tiek suminkštės. Suberkite pjaustytus česnakus ir dar pakepinkite 1-2 minutes. Sudėkite kubeliais pjaustytas bulves ir užpilkite vištienos sultiniu. Pavirkite 10 minučių. Sudėkite šaldytus špinatus ir žirnelius. Virkite ant nedidelės kaitros maždaug 15 minučių, kol daržovės suvirs. Sriubą sutrinkite elektriniu trintuvu. Pasūdykite, pagardinkite pipirais ir grietinėle bei smulkintomis mėtomis. Patiekite su minkštuoju ožkų pieno sūriu ir mėtų lapeliais. Skanaus  ;)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VARŠKĖČIAI SALOTOSE SU IKRAIS IR CITRININE GRIETINE

JUMS REIKĖS:
500 g varškės
2 kiaušinių
50 g miltų KAUNO GRŪDAI
2 arbatinių šaukštelių kepimo miltelių
300 g svogūnų
200 g mėgstamų ikrų
200 g salotų lapelių mišinio
200 g grietinės
2 skiltelių česnako
1 citrinos
Druskos, pipirų
Ypač gryno alyvuogių aliejaus BORGES (kepti)
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA


PARUOŠIMO BŪDAS: Varškę ištrinkite su kiaušiniais iki beveik vientisos masės. Kepimo miltelius ir miltus sumaišykite tarpusavyje ir įmaišykite į varškės masę. Svogūnus ir skiltelę česnako supjaustykite kubeliais, pakepinkite aliejuje, pagardinkite druska, pipirais ir sudėkite į varškėčių masę. Viską gerai permaišykite.
Varškėčius formuokite kepimo popieriumi išklotoje skardoje ir kepkite iki 170 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 15 min. Grietinę sumaišykite su citrinos sultimis ir pusės citrinos tarkuota žievele, pagardinkite druska ir pipirais.
Lėkštėje serviruokite salotų mišinį, ką tik iškeptus varškėčius, sudėkite ikrus ir apšlakstykite grietinės padažu. Gardžių naujų atradimų Jūsų virtuvėse! 

________________________________________________________________________________________________________________________________

ĮDARYTOS BULVĖS SU PLĖŠYTA KARŠTAI RŪKYTA ŽUVIMI IR KRAPŲ PESTU

JUMS REIKĖS:
600 g bulvių
160 g karštai rūkytos šamų filė ŽUVĖJA
100 g krapų
100 g lazdynų riešutų
50 g linų sėmenų aliejaus
50 g kietojo sūrio
200 g kornišonų (marinuotų agurkėlių)
300 g baltagūžio kopūsto
200 g morkų
100 g salierų stiebų
20 g obuolių vyno acto
100 g ypač tyro alyvuogių aliejaus BORGES
Druskos, pipirų
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Bulves gerai nuplaukite ir sudėkite į skardą. Pašlakstykite alyvuogių aliejumi ir pabarstykite druska bei pipirais. Kepkite orkaitėje, įkaitintoje iki 180 °C laipsnių temperatūros apie 20 min.
Kopūstą, morkas ir salierą supjaustykite kuo plonesniais šiaudeliais, pamarinuokite su obuolių actu, druska, pipirais bei puse kiekio linų sėmenų aliejaus. Į virtuvinį smulkintuvą sudėkite krapus, likusį linų sėmenų aliejų, lazdynų riešutus, tarkuotą kietąjį sūrį, pipirus ir šiek tiek druskos. Sutrinkite iki pesto padažo konsistencijos.
Ištraukite bulves iš orkaitės ir įpjaukite X formos įpjovas. Suplėšykite karštai rūkytą šamų filė arba kitą mėgstamą karštai rūkytą, išvalytą žuvį. Į lėkštę dėkite bulves su karštai rūkyta žuvimi, pagardinkite kopūstų salotomis, pjaustytais kornišonais ir krapų pesto padažu. Gardžių naujų atradimų Jūsų virtuvėse! ☺
_________________________________________________________________________________________________________________

AZIJIETIŠKAS ŽALIASIS DARŽOVIŲ KARIS

JUMS REIKĖS:
2 vidutinių bulvių (ar jau bandėte ekologiškas bulves AUGA?)
200 g moliūgo
3 salierų stiebų
2 morkų (rekomenduojame ekologiškas morkas AUGA)
1 svogūno
4 česnako skiltelių
Nykščio dydžio imbiero gabalėlio
2 šaukštų OBELIŲ rapsų aliejaus
1 indelio (400 ml) kokosų pieno AJI
2 valgomųjų šaukštų žaliojo kario pastos KANOKWAN
Žiupsnio druskos
1 žaliosios citrinos
Ryšulėlio šviežių kalendrų
Saujelės skrudintų žemės riešutų
1 aitriosios paprikos
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA: www.barbora.lt/BVZaliasisKaris

PARUOŠIMO BŪDAS: Nuskuskite ir susmulkinkite arba smulkiai sutarkuokite imbiero šaknį, česnaką, supjaustykite svogūną, mažesniais kubeliais supjaustykite salierų stiebus ir morkas, didesniais – moliūgą ir bulves. Keptuvėje įkaitinkite aliejų, jame pakepinkite imbierą ir česnaką, suverskite svogūnus, salierus, morkas ir viską maišydami pakepinkite, kol gardžiai apskrus. Tada suberkite moliūgo ir bulvių kubelius. Daržoves užpilkite kokosų pienu ir įkrėskite 2 valgomuosius šaukštus žaliojo kario pastos. Troškinkite, kol daržovės suminkštės. Paragaukite. Jei trūksta druskos ar nenaudojote žaliojo kario pastos (žaliojo kario pasta sūri), pasūdykite, įspauskite žaliosios citrinos sulčių ir išmaišykite. Troškinys bus tirštas ir kvapus. Pateikite jį su šviežiomis kalendromis, skrudintais žemės riešutais, aitriųjų paprikų riekelėmis ir mėgstamais ryžiais. Mes rekomenduojame basmati. Skanaus  ;)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ŽUVIES IR JŪRŲ GĖRYBIŲ TROŠKINYS SU TEŠLOS KEPURĖLE

JUMS REIKĖS:
100 g poro
3 česnako skiltelių
20 g sviesto
200 g lašišos filė
200 g tigrinių krevečių (gali būti šaldytos)
Saujos pasirinktų geldinių moliuskų (midijų, geldelių ar kt.)
Ryšulėlio šviežių petražolių
1 žaliosios citrinos
150 ml liesesnės grietinėlės
Juodųjų pipirų, druskos
2 lapelių sluoksniuotos bemielės tešlos
1 kiaušinio „kepurėlei“ patepti
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Pusžiedžiais supjaustykite porą, susmulkinkite česnaką, kubeliais supjaustykite lašišą. Ištraukite šaldytos tešlos lakštus, palikite atšilti. Keptuvėje išlydykite sviestą ir jame pakepinkite porą ir česnaką. Suverskite krevetes ir lašišos gabaliukus, paskaninkite druska bei pipirais, supilkite grietinėlę ir kelias minutes viską patroškinkite. Į troškinį suberkite smulkintas šviežias petražoles, įtarkuokite žaliosios citrinos žievelę, įspauskite valgomąjį šaukštą jos sulčių, ant viršaus sudėkite pasirinktus moliuskus. Troškinį padalinkite į karščiui atsparius indus ir kiekvieną užklokite sluoksniuotos tešlos lakštu. Tešlos lakštą šakute prispauskite prie indo kraštelio, kad kepant neatšoktų. Tešlos paviršių patepkite kiaušinio plakiniu. Kepkite iki 200 oC laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 20 minučių, kol tešla pasipūs ir gražiai paruduos. Skanaus  ;) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIŠTIENOS TROŠKINYS SU PAPRIKOMIS IR AVINŽIRNIAIS

JUMS REIKĖS:
500 g vištienos krūtinėlės
1 svogūno
4 česnako skiltelių
3 paprikų (geriausia skirtingų spalvų)
20 g sviesto
2 arbatinių šaukštelių rūkytos paprikos miltelių
1 arbatinio šaukštelio malto kumino, druskos
1 skardinės (400 ml) konservuotų smulkintų pomidorų COPPOLA savose sultyse
400 g ekologiškų konservuotų avinžirnių AUGA
Saujos didesnių tamsiųjų razinų
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Susmulkinkite svogūną, česnaką, juostelėmis suraikykite paprikas. Nedideliais gabaliukais supjaustykite vištienos krūtinėlę. Puode išlydykite sviestą, suberkite smulkintus svogūnus, česnakus ir lengvai pakepinkite. Svogūnams su česnakais gardžiai apkepus, suberkite ir pašildykite prieskonius, kad išsiskleistų jų aromatas. Į keptuvę suverskite vištienos gabaliukus ir maišydami gerai apkepinkite. Dabar paprikų eilė. Sumeskite jas į puodą ir troškinkite, kol suminkštės, apie 7 minutes. Pabaigoje į troškinį supilkite skardinę konservuotų pomidorų ir nusunktų avinžirnių, gerai pasūdykite, suberkite nuplautas razinas, pamaišykite ir palikite troškintis ant mažos ugnies apie 20 minučių. Troškinį galima valgyti vieną arba su mėgstamu garnyru. Mes rekomenduojame kuskusą ;) Gardžių naujų atradimų Jūsų virtuvėse!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRINTA ŠAKNINIŲ DARŽOVIŲ SRIUBA SU SŪRIU

JUMS REIKĖS:
2 didelių bulvių AUGA
1 svogūno
50 g poro
1 vidutinio saliero gumbo
1 didesnės morkos AUGA
2 česnako skiltelių
1,2 l daržovių sultinio
20 g sviesto
70 ml grietinėlės
70 g brandinto čederio ar kito puskiečio ryškesnio skonio sūrio
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Sumulkinkite svogūną, porą, nuluptas česnako skilteles, stambiau supjaustykite daržoves: morką, saliero gumbą, bulves. Puode išlydykite sviestą ir jame pakepinkite svogūnus bei porus. Suverskite morkų ir salierų gabaliukus, padidinkite ugnį ir juos šiek tiek apskrudinkite, kad sriuba įgytų dar gilesnio skonio. Pabaigoje suberkite smulkintą česnaką ir dar šiek tiek pakepinkite. Supilkite sultinį, suberkite pjaustytas bulves ir virkite daržoves, kol jos visiškai suminkštės. Elektriniu smulkintuvu sutrinkite sriubą, suberkite tarkuotą čederį, šliūkštelkite grietinėlės ir dar kelis kartus viską pertrinkite. Sriubą dar kartą užvirinkite ir skanaukite. Gardžių naujų atradimų Jūsų virtuvėse!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BUROKĖLIŲ IR RAUDONŲJŲ PUPELIŲ MALTINIAI

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
2 virtų arba keptų burokėlių
240 g virtų arba konservuotų raudonųjų pupelių
1 svogūno
50 g razinų
100 g avižinių dribsnių
1 arbatinio šaukštelio džiovintų raudonėlių
1 arbatinio šaukštelio džiovintų bazilikų
1 arbatinio šaukštelio džiovintų krapų
1 arbatinio šaukštelio saldžiosios paprikos
Žiupsnelio druskos
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C laipsnių temperatūros. Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi. Į trintuvo indą sudėkite visus produktus ir sutrinkite. Labai gerai išmaišykite, jei reikia, įpilkite 1-2 valgomuosius šaukštus vandens, kad masė būtų lipni. Suformuokite apvalius maltinukus, sudėkite į paruoštą kepimo skardą. Kepkite apie 20-30 min.  Tokie daržovių ir kruopų maltiniai skoniu prilygsta mėsos maltiniams, yra paprastai pagaminami, o maistingųjų medžiagų užtaisas leis būti aktyviems ilgesnį laiką. Skanių ir sveikesnių atradimų Jūsų virtuvėse ☺

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

BARAVYKŲ SRIUBA SU PERLINĖMIS KRUOPOMIS

JUMS REIKĖS:
1 svogūno
2 salierų stiebų
100 g šaltai rūkytos šoninės
150 g per naktį mirkytų perlinių kruopų
2 bulvių
300 g šaldytų (arba džiovintų) baravykų
1,5 l grybų ar daržovių sultinio
Saujelės šviežių petražolių ir krapų
Juodųjų pipirų, druskos, laurų lapelių, grietinės
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Smulkiai supjaustykite salierų stiebus, svogūnus, kiaulienos šoninę, kubeliais – bulves. Ant ugnies kaistančiame puode pakepinkite šoninę, kol ji paskrus ir atsiras taukų, ten pat suberkite pjaustytus svogūnus, salierų stiebus ir viską pakepinkite, kol svogūnai gražiai apkeps. Nuplaukite per naktį brinkintas perlines kruopas, suberkite į puodą, viską užpilkite sultiniu, pagardinkite juodaisiais pipirais, įdėkite keletą laurų lapelių, uždenkite dangčiu ir virkite ant vidutinės ugnies, kol perlinės kruopos suminkštės – apie 10 minučių. Kruopoms suminkštėjus suverskite kubeliais supjaustytas bulves ir dar pavirkite sriubą 10 minučių. Bulvėms išvirus sudėkite šiek tiek pasmulkintus šaldytus baravykus (atšildyti jų nereikia, tik perlieti vandeniu). Jei norisi, sriubą pasūdykite ir keletą minučių dar pavirkite. Išvirtą sriubą pagardinkite pjaustytomis žolelėmis ir grietine. Skanaus!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

PUPELIŲ, CUKINIJŲ IR BOLIVINIŲ BALANDŲ MALTINIAI SU ŽIEDINIŲ KOPŪSTŲ LAPŲ PESTU

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
240 g virtų arba konservuotų baltųjų pupelių
300 g cukinijos
100 g virtų bolivinių balandų
1 poro baltosios dalies
1 kiaušinio
50 g migdolų
50 g džiūvėsėlių
Žiupsnelio šviežiai grūstų juodųjų pipirų
Žiupsnelio malto kumino
Žiupsnelio maltų kalendrų
Šlakelio aliejaus BASSO
Žiupsnelio druskos
PESTO PADAŽUI:
200 g žiedinių kopūstų lapų ir stiebo
Žiupsnelio smulkintų krapų
50 g kietojo sūrio
100 g alyvuogių aliejaus BASSO
50 g moliūgų sėklų
1 česnako skiltelės, žiupsnelio rupios druskos
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA: www.barbora.lt/VMGMALTINIAI + www.barbora.lt/VMGPESTO

PARUOŠIMO BŪDAS: Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C laipsnių temperatūros. Skardą išklokite kepimo popieriumi. Cukiniją, porą ir pupeles sutrinkite trintuvu. Sumaišykite daržoves, smulkintus migdolus, bolivines balandas, įmuškite kiaušinį ir viską gerai išmaišykite. Suberkite prieskonius, druską. Labai gerai išmaišykite, jei reikia, įpilkite 1-2 šaukštus vandens, kad masė būtų lipni. Suformuokite apvalius maltinukus, apvoliokite juos džiūvėsėliuose ir kepkite keptuvėje po 10-12 min. iš kiekvienos pusės. Maltinius patiekite su žiedinių kopūstų pestu.
Pesto padažui pasigaminti į grūstuvę dėkite česnako skiltelę bei pakepintas moliūgų sėklas ir juos sugrūskite. Po to sudėkite žiedinio kopūsto dalis, krapus ir rupią druską, vėl trinkite, o po to – sūrį. Gerai sumaišykite. Pabaigoje supilkite aliejų. Pestą sudėkite į stiklainį ir užpilkite plonu aliejaus sluoksniu - šis gardumynas tiks tikrai ne tik prie maltinių ☺ P.S. Šiame recepte yra svarbios proporcijos, o ne gramai, galite viena dalimi laikyti 1 kg, o galite ir 100 g. Viskas priklauso nuo to, kiek norėsite suvalgyti ;)
Šie maltinukai gali būti tiek puikiu karštuoju patiekalu, tiek kaip užkandis arba net alterantyva sumuštiniui į mokyklą ar darbą ;) Skanių ir sveikesnių atradimų Jūsų virtuvėse ☺

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRANCŪZIŠKA SVOGŪNŲ SRIUBA

JUMS REIKĖS:
4 didelių svogūnų
3 česnako skiltelių
20 g sviesto
100 ml raudonojo vyno
1 l jautienos sultinio
Prancūziško batono
Kelių griežinėlių puskiečio ožkų pieno sūrio
Kelių šakelių čiobrelių
Juodųjų pipirų, druskos
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Susmulkinkite česnaką, svogūnus supjaustykite pusžiedžiais. Puode išlydykite gabalėlį sviesto, suberkite česnaką ir pakepinkite. Sudėkite svogūnų pusžiedžius ir kepkite juos ant vidutinės kaitros apie 5 minutes, kol jie suminkštės ir lengvai paruduos. Į puodą supilkite raudonąjį vyną, kelias minutes patroškinkite, kol vynas nugaruos. Pagardinkite juodaisiais pipirais. Į svogūnus supilkite pasūdytą sultinį, įmeskite čiobrelių šakeles ir troškinkite ant vidutinės ugnies bent 20 minučių, kol svogūnai visiškai suminkštės. Sriubą supilstykite į nedidelius karščiui atsparius keraminius indelius. Ant kiekvienos porcijos viršaus (sriuba bus tiršta, tad batonas tikrai nenuskęs) uždėkite po riekelę prancūziškos duonos su sūriu ir šaukite į iki 180o C laipsnių temperatūros įkaitintą orkaitę. Kepkite apie 5 minutes, kol išsilydys sūris, o duonelė paskrus. Skanaus!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŽIRNIŲ SRIUBA SU RŪKYTA VIŠTIENA

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
200 g skaldytų žirnių
1 svogūno
2 skiltelių česnako
1-2 valgomųjų šaukštų aliejaus BASSO (kepti)
3-4 bulvių
Žiupsnelio druskos
300 g rūkytos vištienos
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Puode įkaitinkite aliejų. Smulkiai supjaustykite svogūną ir česnaką, juos pakepinkite. Įpilkite 1,5 l vandens, užvirinkite. Suberkite žirnius ir virkite, kol jie suminkštės. Sudėkite pjaustytas nedideliais gabaliukais bulves ir virkite, kol jos irgi taps minkštos. Lengvai jas pagrūskite kartu su žirniais grūstuve tiesiai puode. Išmaišykite. Sudėkite rūkytą vištieną, užvirinkite ir pavirkite dar 3-4 min. Jei reikia, pasūdykite. Leiskite sriubai pastovėti 5 min. prieš patiekdami. Skanių ir sveikesnių atradimų Jūsų virtuvėse!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FLORENTINAI SU AGUONOMIS

JUMS REIKĖS:
100 ml grietinėlės
1 valgomojo šaukšto medaus
70 g rudojo cukraus
2 arbatinių šaukštelių vanilinio cukraus
Žiupsnio druskos DROGA
25 g sviesto
40 g džiovintų spanguolių
50 g migdolų skiedrelių
35 g sezamų sėklų
30 g moliūgų sėklų
15 g aguonų
30-40 g avižų miltų
70-100 g juodojo šokolado
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Orkaitę įkaitinkite iki 190 °C laipsnių temperatūros. Dvi kepimo skardas išklokite kepimo popieriumi. Į puodą supilkite grietinėlę, sudėkite medų, cukrų, druską bei sviestą ir pavirkite 5 minutes, kol ims burbuliuoti ir cukrus ištirps.
Nukelkite puodą nuo ugnies, suberkite džiovintas spanguoles, riešutus bei sėklas, išmaišykite. Suberkite miltus, kad išeitų gana tiršta masė. Šaukšteliu dėkite sausainius ant kepimo skardos, išklotos kepimo popieriumi, palikdami didelius tarpus, nes sausainiai kepdami išsiplės. Paplokite sausainius šlapiu pirštu ar riebaluotu šaukšteliu, kad jie būtų vienodai ploni, o iškepę – traškūs.
Kepkite orkaitėje 8-10 minučių, kol krašteliai gražiai paruduos. Ištraukite iš orkaitės ir palikite atvėsti. Ištirpinkite šokoladą ir puoškite sausainius: pašlakstykite šokolado ant sausainių viršaus ar padenkite juo sausainių dugną. Skanaus ;)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVINŽIRNIŲ IR LĘŠIŲ SRIUBA

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS: 
150 g rudųjų lęšių
1 poro
240 g virtų arba konservuotų avinžirnių
2 valgomųjų šaukštų aliejaus BASSO
1 morkos
50 g saliero šaknies
150 g špinatų
20 g džiovintų grybų
Druskos, šviežiai grūstų juodųjų pipirų, žiupsnelio aitriosios paprikos
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Smulkiai supjaustykite porą, morką ir salierą. Sudėkite juos į prikaistuvį ir pakepinkite su aliejumi, kol daržovės lengvai suminkštės. Tuomet įpilkite 1,25 l vandens, užvirinkite, suberkite lęšius ir virkite, kol jie suminkštės – apie 25 min. Tada suberkite avinžirnius ir špinatus. Ant viršaus užtarkuokite džiovintų grybų. Virkite, kol špinatai apvys. Įberkite druskos, pipirų ir aitriųjų paprikų. Dar 1-2 min. pakaitinkite. Skanių ir sveikesnių atradimų Jūsų virtuvėse ☺_____________________________________________________________________________________________________________________
SKUMBRĖS SUMUŠTINUKAI SU OBUOLIAIS IR MARINUOTAIS AGURKĖLIAIS

JUMS REIKĖS:
10 riekių sumuštinių duonos
1 karštai rūkytos Atlanto skumbrės be galvos
1-2 saliero lapkočių
1 obuolio
10-15 mažų marinuotų agurkėlių
3 valgomųjų šaukštų majonezo
½ citrinos sulčių
Šviežiai maltų pipirų
Saujelės šviežių petražolių
Granatų sėklų
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Sumuštinių duonos kraštus nuplėškite, riekę rankomis (arba peiliu) padalinkite į tris-keturias dalis ir dėkite į kepimo skardą, išklotą kepimo popieriumi. Pašlakstykite alyvuogių aliejumi ir kepkite įkaitintoje orkaitėje (190 °C laipsnių temperatūros) apie 10 minučių, kol gražiai apskrus.
Išimkite skumbrės kaulus, nuimkite odą, žuvį pirštais pasmulkinkite. Saliero lapkočius nuskuskite ir plonai supjaustykite. Obuolį nulupkite, supjaustykite mažais kubeliais, agurkėlius taip pat supjaustykite plonomis riekelėmis. Dėkite majonezo, įspauskite citrinos sulčių ir viską išmaišykite. Pagardinkite šviežiai maltais pipirais.
Po arbatinį šaukštelį skumbrės įdaro dėkite ant paskrudintų duonos riekelių ir apibarstykite smulkiai pjaustytomis petražolėmis bei, jei norite, granatų sėklomis. Skanaus ;)

______________________________________________________________________________________________________________PICA SU PAPRIKŲ HUMUSU IR KEPTAIS KALAFIORAIS

2 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
PICOS PAGRINDUI:
250 ml vandens
10 g šviežių mielių
500 g miltų
1 arbatinio šaukštelio druskos
1 arbatinio šaukštelio cukraus
½ žiedinio kopūsto
Šlakelio aliejaus BASSO
HUMUSUI:
240 g virtų arba konservuotų avinžirnių (arba jau paruošto humuso)
20 g graikinių riešutų
2 paprikų
Šlakelio aliejaus BASSO
1 skiltelės česnako
Žiupsnelio druskos
Šviežių petražolių (patiekti)
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Į didelį pašildytą dubenį supilkite šiltą vandenį, sudėkite mieles, cukrų ir 2 valgomuosius šaukštus miltų, gerai išmaišykite ir palikite šiltoje vietoje 15 min., kad mielės suaktyvėtų. Kai paviršiuje susidarys putos, suberkite likusius miltus, druską, supilkite aliejų ir išminkykite tešlą. Palaikykite tešlą šiltoje vietoje, kol jos tūris padvigubės. Plonai iškočiokite tešlą ir dėkite į miltais pabarstytą kepimo skardą. Kepkite 15 min. įkaitintoje iki 210 °C laipsnių temperatūros orkaitėje.
Į atskirą kepimo skardą sudėkite lengvai aliejumi apšlakstytas paprikas, taip pat suskirstytą žiedynais žiedinį kopūstą. Kepkite daržoves įkaitintoje iki 180 °C laipsnių temperatūros orkaitėje. Daržoves ištraukite iš orkaitės, kai tik suminkštės – maždaug po 20 min. Avinžirnius sutrinkite trintuvu kartu su viena kepta paprika, česnako skiltele ir riešutais. Įpilkite aliejaus ir suberkite druską.
Ant picos pagrindo uždėkite paruošto paprikų humuso, ant jo viršaus – kepintus žiedinius kopūstus ir likusią papriką, prieš tai ją supjaustę. Pabarstykite ruošiamą pica smulkintomis šviežiomis petražolėmis. Skanių ir sveikesnių atradimų Jūsų virtuvėse ☺

______________________________________________________________________________________________________________________

SUMMER ROLLS“ SU ANTIENA

±11 VNT. JUMS REIKĖS:
2 morkų
2 agurkų
2 avokadų
350 g šviežios LAPINO PUOTOS ančiukų filė
100 g ryžių popieriaus EXOTIC FOOD
Kelių valgomųjų šaukštų sezamų sėklų
PADAŽUI:
2 valgomųjų šaukštų sojų padažo KIKKOMAN
2 valgomųjų šaukštų terijakio padažo KIKKOMAN
2 valgomųjų šaukštų saldžiarūgščio padažo AJI

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Morkas nuskuskite ir sutarkuokite vidutinio dydžio nelabai plonais šiaudeliais. Agurkus taip pat supjaustykite šiaudeliais, avokadus – skiltelėmis. Antienos filė odele žemyn apkepkite sausoje keptuvėje iki norimo minkštumo. Supjaustykite griežinėliais.
Į dubenį ar keptuvę įpilkite karšto vandens, jame pamirkykite ryžių lapelius ir sudėkite ant drėgno rankšluosčio. Maždaug per vidurį dėkite morkų ir agurkų, šalia klokite antienos griežinėlius, ant viršaus padėliokite avokadų skiltelių, pabarstykite sezamų sėklomis. Užlenkite kraštus ir suvyniokite į tamprų ritinėlį.
Padažui sumaišykite visus ingredientus, pabarstykite sezamų sėklomis. Suktinukus perpjaukite pusiau, mirkykite į padažą ir valgykite. Iš nurodytų ingredientų kiekio susuksite 11 suktinukų. Skanaus ;)

_____________________________________________________________________________________________________

VARŠKĖS KEKSIUKAI SU OBUOLIAIS

12 PORCIJŲ JUMS REIKĖS:
150 g varškės kepiniams
2 kiaušinių
70 g sviesto
50 ml klevų sirupo
3-4 obuolių
1 valgomojo šaukšto citrinų sulčių
180 g speltos miltų
1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Obuolius nulupkite, supjaustykite tokio dydžio gabaliukais, kad tilptų į keksiukų formeles, įpjaukite riekelėmis, bet ne iki galo. Pašlakstykite citrinų sultimis. Varškę suplakite su sviestu ir klevų sirupu. Po vieną įmuškite kiaušinius. Suberkite persijotus su kepimo milteliais miltus. Viską išmaišykite. Sudėkite tešlą į riebalais pateptą keksiukų formelę. Ant viršaus įspauskite po gabaliuką obuolio ir kepkite iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 30 min. Skanių ir sveikesnių atradimų Jūsų virtuvėse :)

________________________________________________________________________________________________________________________________

SUKTINUKAI SU MALTA KIAULIENA IR OBUOLIAIS

JUMS REIKĖS:
4 šaldytos sluoksniuotos tešlos lapelių
400 g maltos kiaulienos
1 obuolio
1 valgomojo šaukšto grūdėtųjų garstyčių
1 saujos šviežių petražolių
Druskos DROGA
Pipirų
1 kiaušinio trynio aptepti
Juodųjų ir baltųjų sezamų sėklų|
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Burokine tarka sutarkuokite obuolį, sumaišykite su malta kiauliena ir garstyčiomis. Petražoles pasmulkinkite ir suberkite į mėsą, pagardinkite druska, pipirais.
Sluoksniuotos tešlos lapelius šiek tiek pakočiokite, paploninkite. Iš mėsos suformuokite pailgą gan storą ritinėlį ir dėkite ant iškočiotos tešlos. Ritinėlį apgaubkite tešla, likusį tešlos kraštą aptepkite paplaktu kiaušinio tryniu ir suvyniokite, kad tešla gerai suliptų ir nebeliktų tarpų. Taip suvyniokite likusius tešlos lakštus.
Pasiruoškite dvi kepimo skardas, išklotas kepimo popieriumi. Aštriu peiliu supjaustykite mėsos ritinėlius griežinėliais ir sudėkite stačiai. Aptepkite kiaušinio tryniu ir pabarstykite sezamų sėklomis. Kepkite iki 200 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 30 minučių. Skanaus ;)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

KEKSIUKAI SU ŠILAUOGĖMIS

12 PORCIJŲ JUMS REIKĖS:
100 g maltų avižinių dribsnių FLAVORINA arba PASAKA
50 g speltos miltų
1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių
100 g obuolių tyrės
200 ml pieno (augalinio arba gyvūninio)
2 sunokusių bananų
Žiupsnelio druskos
½ arbatinio šaukštelio cinamono
125 g šviežių šilauogių arba šaldytų mėlynių
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Bananus sumaigykite šakute. Sumaišykite atskirai visus sausus ingredientus ir visus skystus, o po to sumaišykite juos kartu. Į tešlą įmaišykite uogas – šaldytas arba šviežias – pasirinkite patys ☺. Sukrėskite tešlą į formeles. Kepkite apie 30 min. iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje. Skanių ir sveikesnių atradimų Jūsų virtuvėse ☺

____________________________________________________________________________________________________________________________________

MAKARONŲ APKEPĖLĖS SU SŪRIU

31-32 VNT. JUMS REIKĖS:
200 g mažų makaronų (anellini)
2 valgomųjų šaukštų sviesto
2 valgomųjų šaukštų miltų
150–200 ml pieno
30 g sūrio su mėlynaisiais pelėsiais
100 g varškės sūrio su kmynais
80 g fermentinio sūrio
40 g tarkuoto kietojo sūrio
Druskos DROGA
Pipirų
1 saujos saulėgrąžų sėklų ar žalumynų papuošti
Aliejaus formelėms patepti
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Makaronus pagal instrukcijas išvirkite al dente. Keptuvėje išlydykite sviestą, suberkite miltus ir minutę pakepinkite. Pilkite po truputį pieną ir vis maišykite, kol masė taps tiršto padažo konsistencijos. Nukelkite nuo kaitros. Sutrupinkite sūrį su mėlynaisiais pelėsiais ir varškės sūrį, į padažą įtarkuokite fermentinį sūrį ir išmaišykite. Suberkite makaronus ir tarkuotą kietąjį sūrį, pagardinkite druska bei pipirais. Viską gerai išmaišykite.
Pasiruoškite mini keksiukų formeles. Ištepkite jas aliejumi ir šaukšteliu iki viršaus pridėkite makaronų. Išeis apie 31-32 mažos apkepėlės. Pabarstykite saulėgrąžų sėklomis ir kepkite įkaitintoje orkaitėje (iki 180 °C laipsnių temperatūros) apie 20-25 minutes, kol apskrus. Skanaus ;)

____________________________________________________________________________________________________________________________

BUROKĖLIŲ KEKSIUKAI

12 PORCIJŲ JUMS REIKĖS: 
50 g tarkuoto šviežio burokėlio
80 ml aliejaus
50 ml klevų sirupo
1 prinokusio banano
1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių
120 g grikių miltų
50 g tamsios kakavos
1 apelsino

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Nutarkuokite apelsino žievelę ir atidėkite vieną jos valgomąjį šaukštą. Apelsiną suskirstykite skiltelėmis, jas supjaustykite pusiau. Sumaigykite bananą šakute. Sumaišykite kartu tarkuotą burokėlį, aliejų, bananą, klevų sirupą, apelsinų žievelę. Miltus sumaišykite su kakava ir kepimo milteliais. Šlapiuosius ir sausuosius ingredientus sumaišykime kartu. Paruoštą keksiukų tešlą sudėkite į konditerinį maišelį ir spauskite po nedidelį kiekį į riebalais pateptas keksiukų formeles. Įdėkite į kiekvieną formelę gabaliuką apelsino ir ant viršaus užspauskite Tešlos. Kepkite apie 35 min. iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje. Skanių ir sveikesnių atradimų Jūsų virtuvėse ☺

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SAUSAINIAI SU BALANDOMIS

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
150 g bolivinių balandų BUON GUSTO
16 minkštų datulių
50 ml aliejaus
50 g migdolų
1 arbatinio šaukštelio cinamono
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Išvirkite bolivines balandas BUON GUSTO. Ataušinkite. Datules susmulkinkite, o geriausiai – sutrinkite trintuvu. Migdolus irgi susmulkinkite. Gautą masę sumaišykite su virtomis balandomis, aliejumi ir migdolais, įberkite cinamono. Viską sumaišykite ir formuokite sausainius. Dėkite juos į kepimo popieriumi išklotą skardą, kepkite apie 20 min. iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje. Skanių ir sveikesnių atradimų Jūsų virtuvėse ☺

____________________________________________________________________________________________________________________________________

AVINŽIRNIŲ KEKSAS

8-10 PORCIJŲ JUMS REIKĖS:
1 stiklinės virtų arba konservuotų avinžirnių
50 g kakavos
70 ml aliejaus (neutralaus kvapo)
10 datulių
4 kiaušinių
200 g viso grūdo miltų
2 šaukštelių kepimo miltelių
50 g juodojo šokolado
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Avinžirnius labai gerai nusausinkite ir sutrinkite kartu su datulėmis ir aliejumi. Atskirkite kiaušinių baltymus nuo trynių. Trynius įmaišykite į avinžirnių masę. Baltymus išplakite iki standžių putų. Sumaišykite ir persijokite miltus, kakavą ir kepimo miltelius. Pramaišiui dėkite avinžirnių masę, miltų mišinį, dalį išplaktų baltymų, viską labai atsargiai sumaišykite, tada sudėkite likusią baltymų dalį. Tešlą sukrėskite į pailgą (11x22 cm) kekso formą, ant viršaus užtarkuokite šokolado ir kepkite iki 170 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie valandą. Aušinkite keksą ant grotelių ir skanaukite ;)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


Dalinamės VIRTUVĖS MITŲ GRIOVĖJŲ sukurtu sveikesnio deserto receptu iš naujojo kulinarinio žurnalo VERDU IR KEPU numerio (kurį galite įsigyti čia)! Kiekvienas nedidelis pokytis yra svarbus! Ar tai įprastų baltų kvietinių miltų pakeitimas sveikesniais pilno grūdo, ar cukraus atsisakymas ir alternatyvaus saldiklio pasirinkimas. Tai maži žingsneliai sveikatos link! Žengti juos turime kiekvienas mūsų individualiai, na o produktais pasirūpinsime mes – Jūsų ištikima draugė, elektroninė maisto ir kitų kasdienių prekių parduotuvė WWW.BARBORA.LT!

AVIŽINIS KEKSAS SU RIEŠUTŲ SVIESTU

8-10 PORCIJŲ JUMS REIKĖS:
3 sunokusių bananų
150 g riešutų sviesto
50 ml klevų sirupo
200 ml augalinio arba karvės pieno
150 g avižinių dribsnių FLAVORINA
50 g avižinių miltų
1 šaukštelio kepimo miltelių
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Sumaigykite bananus šakute ir sumaišykite su klevų sirupu. Supilkite pieną ir sudėkite 100 g riešutų sviesto. Išmaišykite. Suberkite avižinius dribsnius, avižinius miltus ir kepimo miltelius. Užmaišykite tešlą. Sudėkite ją į stačiakampę (11x22 cm) kekso formą. Kepkite apie valandą iki 170 °C laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Ar keksas iškepęs, patikrinkite mediniu iešmeliu. Karštą keksą patepkite likusiu riešutų sviestu. Ataušinkite ant grotelių ir skanaukite!

____________________________________________________________________________________________________________________________

MAKARONAI SU BAKLAŽANŲ PADAŽU

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
2 orkaitėje keptų baklažanų
1 orkaitėje keptos paprikos
400 g (mažos skardinės) smulkintų pomidorų savo sultyse
1 svogūno
2-3 skiltelių česnako
Žiupsnelio druskos
Alyvuogių aliejaus (kepti)
Šviežių petražolių ir kalendrų
Aitriosios paprikos miltelių
400 g vamzdelių formos (penne) makaronų GINTARINIAI

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Svogūną supjaustykite kubeliais, česnaką susmulkinkite ir viską pakepinkite su trupučiu aliejaus, kol suminkštės. Kepintus orkaitėje baklažanus ir papriką nulupkite, supjaustykite nedideliais gabaliukais, suberkite į keptuvę su svogūnais ir česnakais. Trumpai pakaitinkite, tada supilkite smulkintus pomidorus ir nugarinkite dalį skysčio. Pasūdykite, įberkite aitriųjų paprikų. Išvirkite vamzdelių formos makaronus, kaip nurodyta ant pakuotės. Patiekite kartu su padažu ir smulkintais žalumynais. Gardžių ir tuo pačiu Jūsų laiką branginančių atradimų Jūsų namuose, o jų, pripažinkite, juk visuomet daugiau, kai maisto bei kitų kasdienių prekių apsipirkimai trumpesni ;)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

LAŠIŠA JOGURTO MARINATE

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
4 gabaliukų lašišos filė (maždaug po 160–180 g)
200 g graikiško jogurto
1 valgomojo šaukšto švelnesnių garstyčių
1 arbatinio šaukštelio česnako granulių
1 arbatinio šaukštelio druskos
½ citrinos sulčių
50 ml alyvuogių aliejaus GOURMANTE
5-6 šakelių petražolių
5-6 šakelių krapų
4 nedidelių cukinijų (po 300 g) garnyrui
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Sumaišykite graikišką jogurtą, garstyčias, česnako granules, druską, dalį aliejaus ir citrinos sultis. Šiuo mišiniu padenkite lašišos gabaliukus, palikite pusvalandžiui. Žalumynus supjaustykite. Sudėkite lašišą į skardelę, užpilkite marinatu, suberkite pjaustytus žalumynus, šalia dėkite pjaustytas cukinijas. Pašlakstykite aliejumi, pabarstykite druska. Dėkite į orkaitę ir kepkite 20 min. įkaitintoje iki 180 °C laipsnių temperatūros orkaitėje. Gardžių ir tuo pačiu Jūsų laiką branginančių atradimų Jūsų namuose, o jų, pripažinkite, juk visuomet daugiau, kai maisto bei kitų kasdienių prekių apsipirkimai trumpesni ;)

__________________________________________________________________________________________________________

Šis apkepas su grikiais, tačiau galite dėti ir tradicinių ryžių ar manų kruopų (prireiks 4-5 šaukštų), kad sugertų skystį, nes kepant jo susidarys tikrai daug. Iš šio kiekio pasigaminsite didžiulį apkepą, kurio liks ir rytdienos pietums ☺

BALANDĖLIŲ APKEPAS

6 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
1-1.2 kg kopūstų
4 morkų
2 svogūnų
1 šaukšto alyvuogių aliejaus
2 šaukštelių kmynų
1 skardinės (400 g) savo sultyse konservuotų pomidorų
200 g grikių
600 g smulkintos kiaulienos
0.5 cukinijos
1 šaukštelio maltos paprikos
Po saujelę krapų, petražolių, druskos, pipirų, šviežių krapų papuošti
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Grikius dubenyje užpilkite šiltu vandeniu ir apie valandą palikite išbrinkti. Morkas ir kopūstą supjaustykite šiaudeliais ar griežinėliais. Svogūną susmulkinkite ir pakepinkite gilioje keptuvėje su šaukštu aliejaus. Į keptuvę su svogūnais suberkite morkų gabalėlius, kelias minutes pakepinkite, paskui sudėkite pjaustytus kopūstus, įberkite kmynų. Pagardinkite druska, pipirais, įpilkite apie 50 mililitrų vandens, kelias minutes patroškinkite ir supilkite pomidorus ar trintų pomidorų padažą. Sumažinkite ugnį ir troškinkite dar 10 minučių. Kopūstai ir morkos turi būti suminkštėję.
5 šaukštus grikių atsidėkite mėsos įdarui, o likusius sudėkite prie kopūstų ir išmaišę nukelkite nuo ugnies. Cukinijas smulkiai sutarkuokite. Smulkintą kiaulieną sumaišykite su petražolėmis, krapais, saldžiąja paprika, druska, pipirais ir cukinijomis, išminkykite mėsą. Sudėkite mirkytus grikius ir sumaišykite.
Sluoksniuokite apkepą: į keraminį indą dėkite pusę kiekio troškintų kopūstų, sudėkite mėsą ir vėl uždėkite likusius kopūstus. Pabarstykite krapais ir šaukite į iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintą orkaitę. Kepkite apie 40 minučių. Skanaus ;)

__________________________________________________________________________________________________

VIŠTIENOS KUKULIAI SU ŽIRNELIAIS IR JOGURTO PADAŽU

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
500 g vištienos faršo
1 cukinijos (apie 300 g)
1 valgomojo šaukšto kaparėlių
1 valgomojo šaukšto pesto GOURMANTE
Šviežiai grūstų juodųjų pipirų
Druskos (pagal skonį)
400 g šaldytų žaliųjų žirnelių
1 svogūno
20 ml alyvuogių aliejaus GOURMANTE
20 g sviesto
3-4 šakelių mėtų
1 citrinos
1 romaninių salotų gūžės
200 g graikiško jogurto
1 valgomojo šaukšto grūdėtųjų garstyčių

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Sutarkuokite cukiniją. Sumaišykite faršą, tarkuotą cukiniją, kaparėlius. Pasūdykite, įberkite pipirų. Viską gerai išmaišykite. Suformuokite kukulius, sudėliokite juos į kepimo popieriumi išklotą skardą ir kepkite 25 min. iki 200 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje.
Romanines salotas perpjaukite pusiau, pašlakstykite aliejumi, pabarstykite druska ir kepkite kartu su kukuliais 10-15 min. Supjaustykite svogūną, pakepinkite jį keptuvėje su sviestu ir likusiu aliejumi. Suberkite žirnelius, įpilkite pusę stiklinės vandens ir jį nugarinkite. Supjaustykite mėtas ir jas suberkite į žirnelius, pasūdykite ir įpilkite šaukštą citrinos sulčių. Nutarkuokite citrinos žievelę ir įberkite žiupsnelį jos į žirnelius. Permaišykite ir nuimkite nuo viryklės.

Padažui sumaišykite jogurtą su garstyčiomis ir pasūdykite. Patiekite kukulius su žirneliais, keptomis salotomis ir padažu. Gardžių ir tuo pačiu Jūsų laiką branginančių atradimų Jūsų namuose, o jų, pripažinkite, juk visuomet daugiau, kai maisto bei kitų kasdienių prekių apsipirkimai trumpesni ;)

____________________________________________________________________________________________________________________________

MAKARONAI SU GRIETINE, ŠPINATAIS IR DEŠRA

6 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
500 g makaronų GINTARINIAI
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
140-150 g šaltai rūkytos dešros
200 g šaldytų špinatų
2 saujų šaldytų žirnelių BONDUELLE
1 česnako skiltelės
Šviežiai maltų pipirų
200 g grietinės
4 šaukštų pieno ar vandens
0.5 citrinos žievelių
Druskos
Pipirų,
25 g tarkuoto kietojo sūrio
Kelių bazilikų lapelių

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C laipsnių temperatūros. Šaldytus špinatus atitirpinkite iki kambario temperatūros. Makaronus pasūdytame vandenyje išvirkite al dente. Jei pakuotėje nurodyta virti 11 minučių, virkite tik 8-9 minutes. Makaronus nusunkite, bet porą šaukštų vandens pasilikite ir atidėkite. Makaronus sudėkite į dubenį, apšlakstykite šaukštu alyvuogių aliejaus ir sumaišykite, kad nesuliptų.
Dešrą supjaustykite griežinėliais arba kubeliais. Į įkaitintą keptuvę pilkite šaukštą aliejaus, suberkite dešros gabalėlius ir pakepinkite 3-4 minutes, kol paskrus. Sudėkite špinatus, traiškytą česnako skiltelę, pagardinkite pipirais ir dar pakepkite, kol špinatai suminkštės. Sudėkite keptuvės turinį prie makaronų, supilkite atidėtą vandenį, kuriame virė makaronai, ir sumaišykite.
Grietinę sumaišykite su pienu ir citrinų žievele, įberkite druskos, pipirų. Į keraminį ar stiklinį kepimo indą suberkite pusę makaronų, uždėkite pusę grietinės, suverskite likusius makaronus ir šaukštu sukrėskite likusią grietinę. Pabarstykite tarkuotu sūriu ir kepkite 15 minučių, kol sūris apskrus. Skanaukite pagardinę šviežiai maltais pipirais ir bazilikais. Skanaus ;)

PATARIMAS: Įsigykite šaldytų žirnelių, špinatų ar kitų daržovių, jos neretai yra taupesnis ir patogesnis variantas greitai vakarienei nei šviežios daržovės.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORKAITĖJE KEPTI BAKLAŽANAI SU ŽOLELIŲ PADAŽU IR FETA

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
4 vidutinio dydžio baklažanų
200 g fetos
50 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus GOURMANTE
1 ryšelio petražolių
1 ryšelio kalendrų
Žiupsnelio druskos
2 skiltelių česnako
1 citrinos
1 mažos aitriosios paprikos
1 arbatinio šaukštelio medaus (arba pagal skonį)
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Smulkintuvu susmulkinkite petražoles, kalendras, česnaką, papriką. Pagardinkite citrinos sultimis, medumi ir druska. Supilkite 40 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Baklažanus perpjaukite pusiau, kiekvienoje puselėje padarykite įpjovas. Pašlakstykite likusiu ypač tyru alyvuogių aliejumi. Šaukite į orkaitę ir kepkite apie 30 min., kol baklažanai suminkštės. Dar karštus baklažanus iš viršaus patepkite žolelių padažu. Užtrupinkite fetos ir patiekite. Gardžių ir tuo pačiu Jūsų laiką branginančių atradimų Jūsų namuose, o jų, pripažinkite, juk visuomet daugiau, kai maisto bei kitų kasdienių prekių apsipirkimai trumpesni ;)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Varškė – pusryčių favoritė, bet mėgstama ir šiltuose desertuose, o pakepintos avižos atstos riešutus. Jei dar šaldiklyje rasite vasaros aviečių, išeis šventiškas desertas. ☺

KEPTI OBUOLIAI SU VARŠKE IR AVIŽOMIS

6 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
4 obuolių

Šlakelio citrinų sulčių
180 g varškės
30 g medaus
20 g razinų ar džiovintų spanguolių arba vyšnių
60 g avižinių dribsnių
0.5 šaukštelio cinamono
Šaldytų aviečių papuošti

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Obuolius nuplaukite, perpjaukite pusiau ir išpjaukite sėklytes. Pašlakstykite citrinų sultimis, kad neparuduotų. Varškę sumaišykite su medumi ir razinomis ar vyšniomis, jei norite. Varškę šaukšteliu sudėkite į obuolių duobutes. Sudėkite obuolius į kepimo skardą ir 20 minučių kepkite iki 200 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje.
Kol obuoliai kepa, avižas su cinamonu pakepinkite sausoje keptuvėje, kol paruduos. Obuolius apibarstykite kepintomis avižomis, papuoškite šaldytomis avietėmis ar kitomis uogomis ir, jei norisi saldžiau, pašlakstykite medumi. Skanaus ;)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

MALTINIAI DARŽOVIŲ ,,PATALE”

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
300 g maltos kalakutienos
300 g maltos kiaulienos
80 g tarkuoto kietojo sūrio
1 arbatinio šaukštelio džiovintų prieskoninių žolelių mišinio su česnaku
1 valgomojo šaukšto smulkintų krapų
Šviežiai grūstų juodųjų pipirų, žiupsnelio druskos
Alyvuogių aliejaus GOURMANTE (kepti)
400 g šaldytų šparaginių pupelių
3-4 morkų
2-3 salierų lapkočių
2-3 šviežių pomidorų
1 nedidelio svogūno
30 g sviesto
3-5 marinuotų agurkėlių
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Sumaišykite kiaulieną ir kalakutieną, suberkite sūrį ir prieskonius. Viską gerai išmaišykite, o geriausiai – tiesiog „atmuškite“ į dubens kraštą. Faršą šaldykite 20-30 min., taip pat puikiai tiks, jei pasigaminsite iš vakaro. Formuokite maltinius ir kepkite keptuvėje su nedideliu kiekiu aliejaus.
Supjaustykite agurkėlius, morkas, salierus, pomidorus ir svogūną. Į keptuvę su trupučiu aliejaus dėkite svogūnus ir juos apkepkite. Tada suberkite pupeles, permaišykite ir trumpai pakepkite. Po to sudėkite agurkėlius, morkas, salierus ir pomidorus. Viską permaišykite, pasūdykite, sudėkite sviestą, uždenkite ir troškinkite 15-20 min. Patiekite su maltiniais. Gardžių ir tuo pačiu Jūsų laiką branginančių atradimų Jūsų namuose, o jų, pripažinkite, juk visuomet daugiau, kai maisto bei kitų kasdienių prekių apsipirkimai trumpesni ;)

________________________________________________________________________________________________________________

PERLOTAS SU DARŽOVĖMIS IR KEPTA FETA

6 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
100 g perlinių kruopų
200 g fetos
1 šaukšto ir dar šlakelio medaus
Žiupsnio džiovintų raudonėlių
2 šaukštų ir dar šlakelio alyvuogių aliejaus
1 česnako skiltelės
250 g pievagrybių AUGA
150 g šaldytų brokolių BONDUELLE
120 g šaldytų šparaginių pupelių BONDUELLE
1 šaukšto garstyčių HEINZ
Šlakelio citrinų sulčių, druskos, pipirų, saujos petražolių, kelių bazilikų lapelių papuošti
Kepintų sezamų sėklų papuošti
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Iš vakaro išvirkite kruopas arba palikite jas mirkti per dieną. Į folijos lapą dėkite fetą, pašlakstykite šaukšteliu medaus ir alyvuogių aliejaus, pabarstykite raudonėliais. Suvyniokite į foliją ir šaukite į karštą, iki 200 °C laipsnių temperatūros įkaitintą, orkaitę ir kepkite apie 15-20 minučių.
Česnaką nulupkite ir sutraiškykite. Grybus nuplaukite ir supjaustykite riekelėmis. Į keptuvę pilkite šaukštą aliejaus, įkaitinkite ir suberkite česnaką bei grybus. Gerai juos paskrudinkite. Suberkite atšildytas daržoves, pasūdykite, pagardinkite pipirais ir apie 7 minutes patroškinkite.
Į keptuvę su daržovėmis suberkite virtas kruopas. Jei masė labai sausa, įpilkite porą šaukštų vandens, uždenkite dangčiu ir leiskite kruopoms sušilti. Berkite smulkiai supjaustytas petražoles, dėkite medų, garstyčias, įpilkite citrinų sulčių. Dar šiek tiek pakaitinkite. Keptą sūrį supjaustykite kubeliais ar juostelėmis ir vakarieniaukite. Skanaus ;)

________________________________________________________________________________________________________________________

RYŽIŲ PLOVAS SU POMIDORAIS

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
300 g SKANĖJA plikytų arba ilgagrūdžių BASMATI ryžių
5-6 pomidorų
1 svogūno
30 ml alyvuogių aliejaus GOURMANTE
30 g sviesto
Žiupsnelio druskos
30 ml citrinų sulčių
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Pomidorus įpjaukite kryžmai, panardinkite minutei į verdantį vandenį, po to išimkite ir nulupkite. Pomidorus supjaustykite nedideliais gabaliukais. Svogūną supjaustykite kubeliais ir pakepinkite su aliejumi storasieniame puode ant mažos kaitros, kad svogūnas suminkštėtų, bet neapskrustų. Sudėkite kartu ir pomidorus, sudėkite sviestą ir kepkite ant mažos kaitros, kol nugaruos skystis – maždaug 15 min. Suberkite SKANĖJA plikytus arba ilgagrūdžius BASMATI ryžius, druskos, įpilkite 600 ml vandens. Uždenkite ir virkite ant mažos kaitros 15 min. Prieš patiekdami pašlakstykite citrinų sultimis. Gardžių ir tuo pačiu Jūsų laiką branginančių atradimų Jūsų namuose, o jų, pripažinkite, juk visuomet daugiau, kai maisto bei kitų kasdienių prekių apsipirkimai trumpesni ;)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Patogu yra tai, kad gardų sultinį šiai sriubai išvirti galite iš nebrangių viščiuko dalių rinkinio sriubai. Išvirę kaulus išgriebkite, o nuo jų nuimtą vištieną panaudokite sumuštiniams ar salotoms ☺

VIŠTIENOS SRIUBA SU MIEŽINĖMIS KRUOPOMIS

6 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
1 svogūno
1 česnako skiltelės
2 morkų
0,5 saliero šaknies
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
Saujos petražolių stiebelių arba lapelių (labai tinka šaldyti)
2 bulvių (rekomenduojame išbandyti ekologiškas bulves AUGA)
740 g viščiuko broilerio dalių rinkinio sriubai
100 g miežinių kruopų
2 saujų šaldytų žirnelių BONDUELLE
1-2 valgomųjų šaukštų citrinų sulčių
Druskos
Pipirų
Žiupsnio maltos aitriosios paprikos
Saujelės petražolių
Krapų papuošti
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Svogūną supjaustykite kubeliais, česnaką nulupkite ir sutraiškykite, morkas ir saliero šaknį nulupkite ir supjaustykite kubeliais. Į puodą įpilkite šaukštą aliejaus, sudėkite viščiuko broilerio dalis ir gerai apkepinkite jas 15 minučių, kol paruduos. Užpilkite 2 litrus vandens ir virkite apie 40 minučių.
Kol sriuba verda, į keptuvę įpilkite šaukštą aliejaus, suberkite svogūnus ir česnakus. Pakepinkite kelias minutes, kol jie suminkštės, tada suberkite morkas ir salierus. Apkepinkite, kol paruduos. Suberkite petražoles, pipirus, aitriąją papriką. Sultiniui pavirus 30 minučių, į puodą suberkite miežines kruopas, dar po 10 minučių sudėkite pakepintas daržoves ir bulves, supjaustytas į 4-6 dalis. Kai bulvės suminkštės, suberkite šaldytus žirnelius ir pavirkite dar 3 minutes. Pagardinkite druska, pipirais ir citrinų sultimis. Patiekite apibarstę žalumynais. Skanaus ;)

PATARIMAS: Sriubos tikrai liks, tad laikykite ją šaldytuve. Kitą dieną šildykite ne visą puodą iškart, o tik tiek, kiek suvalgysite.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dalinamės VIRTUVĖS MITŲ GRIOVĖJŲ sukurtu paprastai ir greitai pagaminamos, bei gardžios vakarienės receptu iš naujojo kulinarinio žurnalo VERDU IR KEPU numerio (kurį galite įsigyti čia)! Tinkamai paskaičiuokite, racionaliai paplanuokite, o produktais šiam švelniam, spalvingam ir labai skaniam patiekalui (kuris, beje, tiks ne tik vakarienei!) pasirūpinsime mes – Jūsų ištikima draugė, elektroninė maisto ir kitų kasdienių prekių parduotuvė BARBORA! Juk taip smagu susėsti kartu su artimaisiais prie stalo, bendrauti ir mėgautis skaniu, namuose ruoštu maistu ;)

BALTA ŽUVIS SU PRIESKONINĖMIS ŽOLĖMIS IR POMIDORAIS

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
600 g šaldytų atlantinių arba ledjūrio menkių VIČI be odos
30 g sviesto
30 ml alyvuogių aliejaus GOURMANTE
1 mažo saldaus svogūno
400 g vyšninių pomidoriukų
1 ryšelio petražolių
1 ryšelio krapų
20-30 ml citrinos sulčių
1 arbatinio šaukštelio tarkuotos citrinos žievelės

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Žalumynus smulkiai supjaustykite. Česnaką ir svogūną susmulkinkite, pakepkite aliejuje, kol suminkštės. Suberkite pomidorus, įpilkite 200 ml vandens ir troškinkite, kol vanduo nugaruos. Nuimkite nuo viryklės, įmaišykite minkštą sviestą, suberkite smulkintus žalumynus, supilkite citrinų sultis ir suberkite citrinų žievelę. Viską gerai išmaišykite. VIČI atlantinių arba ledjūrio menkių filė supjaustykite mažesniais gabaliukais, sudėkite į kepimo indą, pateptą sviestu, ir dėkite į iki 190 °C laipsnių temperatūros įkaitintą orkaitę 15 min. Išimkite, ant žuvies sukrėskite pačių paruoštą pomidorų ,,padažą” ir dar pakepkite 15 min. orkaitėje. Gardžių ir tuo pačiu Jūsų laiką branginančių atradimų Jūsų namuose, o jų, pripažinkite, juk visuomet daugiau, kai maisto bei kitų kasdienių prekių apsipirkimai trumpesni ;)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Tikrasis taupumas pirmiausiai yra geras savo laiko ir poreikių planavimas, kai tiksliai žinai, kada ir ko tau prireiks. Ši taisyklė ypač pasiteisina perkant maisto produktus ir planuojant šeimos valgiaraštį. Siūlome tuo įsitikinti, išbandant vieną iš naujajame rudens BEATOS VIRTUVĖS žurnale (kurį galite įsigyti čia) esantį taupiųjų vakarienių meniu receptą. Virtiniai – paplitę ir mėgstami visoje Lietuvoje. Jei vengiate kočiojimo, gaminkite koldūnus iš plikytos tešlos – ji minkšta, elastinga, o pagaminsite dvigubai greičiau ir maloniau.

VIRTINIAI SU VARŠKE IR BULVĖMIS

6 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
TEŠLAI:
450 g kvietinių arba speltų miltų
3 valgomųjų šaukštų aliejaus
250 ml karšto vandens
Žiupsnio druskos
Lydyto sviesto arba 200 g grietinės patiekti
ĮDARUI:
180 g varškės
2 virtų bulvių (siūlome išbandyti ekologiškas bulves AUGA)
Žiupsnio mairūnų
Gero žiupsnio druskos
Žiupsnelio cukraus

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Pirmiausia 300 g miltų sumaišykite su aliejumi ir ištrinkite rankomis. Verdančiame vandenyje ištirpinkite druską ir supilkite į miltus, šaukštu sumaišykite, pravėsinkite ir tada suberkite likusius miltus. Išminkykite tešlą. Palikite pravėsti uždengę rankšluosčiu.
Įdarui virtas bulves ir varškę sutrinkite su druska, įmaišykite mairūnus ir išsukite. Stalviršį pabarstykite miltais ir iškočiokite tešlą. Stikline išspauskite apskritimus. Dėkite įdarą ant apskritimo, užlenkite, užspauskite pirštais ir užlankstykite kraštus arba užspauskite juos šakute. Puode pasūdykite vandenį ir jį užvirkite. Sumažinkite kaitrą ir po vieną sudėkite virtinius. Virtiniams iškilus į paviršių juos pavirkite dar 2 minutes. Patiekite su lydytu sviestu ar grietine. Skanaus ;)

PATARIMAS: Gaminkite iš dvigubai didesnio sudedamųjų dalių kiekio ir užsišaldykite kitoms vakarienėms.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Dalinamės Virtuvės mitų griovėjų sukurtu, tikriems smaguriams skirtu, pusryčiams (ir ne tik!) tinkamu receptu iš naujojo kulinarinio žurnalo VERDU IR KEPU numerio (kurį galite įsigyti čia)! 

SALDŽIOS BOLIVINIŲ BALANDŲ SALOTOS SU VAISIAIS IR RIEŠUTAIS

6 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
200 g raudonųjų bolivinių balandų
50 g paskrudintų lazdynų riešutų
30 g medaus
1 lazdelės cinamono
Po saujelę aviečių, gervuogių, šilauogių
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Balandas užpilkite dvigubu kiekiu vandens, įdėkite cinamono lazdelę ir virkite, kol kruopos taps minkštos ir birios. Lazdynų riešutus susmulkinkite, košę pagardinkite medumi, riešutais ir uogomis. Skanaus ☺

____________________________________________________________________________________________________________________________

KEPTI AVIŽINIAI DRIBSNIAI SU VARŠKE

6 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
200 g avižinių dribsnių
4 kiaušinių
200 ml pieno
200 g pusriebės varškės
50 g medaus
1 šaukštelio malto cinamono
Žiupsnelio druskos
1 valgomojo šaukšto kepimo miltelių
Įvairių uogų (patiekti)

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Kiaušinius sumaišykite su varške ir medumi. Supilkite pieną. Avižinius dribsnius sumaišykite su cinamonu ir kepimo milteliais, ir suberkite į kiaušinių-pieno masę. Išmaišykite, pasūdykite ir palikite pastovėti 10 min. Viską supilkite į kepimo popieriumi išklotą formą – gali būti apskrita arba stačiakampė – svarbu, kad nebūtų labai aukštas sluoksnis. Šaukite į gerai, iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 30 min. Patiekite su mėgstamomis uogomis ☺ Skanaus! 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Masę šiems brokolių sklindžiams pasigaminkite iš vakaro, o ryte sudėkite tešlą į skardą ir šaukite į orkaitę. Kol sklindžiai keps, bus galima užsiimti kitais reikalais. Jei masę gaminsite ryte, tuomet pasiruoškite produktus, o ryte tik juos sumaišykite. Paprasti, greiti ir sveiki pusryčiai! :)

BROKOLIŲ SKLINDŽIAI

3-4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
1 nedidelio brokolio
1 kiaušinio
80 g tarkuoto kietojo sūrio
3 valgomųjų šaukštų miltų
1 arbatinio šaukštelio česnako granulių
1 arbatinio šaukštelio Provanso žolelių
1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių
Žiupsnelio druskos
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C laipsnių temperatūros. Skardą išklokite kepimo popieriumi. Brokolį susmulkinkite trintuvu. Sumaišykite visus produktus, jei reikia, įpilkite 1-2 valgomuosius šaukštus vandens, kad masė būtų lipni. Suformuokite apvalius maltinukus, sudėkite į skardą ir kepkite apie 12-15 min. įkaitintoje orkaitėje. Sklindžius patiekite su naminiu pomidorų padažu arba su graikišku jogurtu ☺ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LĘŠIŲ SALOTOS SU SŪRIU IR POMIDORŲ BEI PERSIKŲ SALSA

2-3 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
1 stiklinės virtų arba konservuotų lęšių
120 g salotų mišinio
100 g fetos, žiupsnelio druskos
1 citrinos sulčių
30 ml aliejaus
SALSAI:
3-4 persikų (arba slyvų, nektarinų, abrikosų)
1-2 pomidorų
1 skiltelės česnako
3-4 šakelių šviežių petražolių
3-4 šakelių mėtų
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Visus salsai skirtus produktus smulkiai supjaustykite ir sumaišykite. Išdėliokite salotų mišinį, užberkite lęšių, patrupinkite sūrio ir uždėkite salsos. Viską pašlakstykite aliejumi ir citrinos sultimis, pasūdykite. Štai ir viskas ☺  Skanaus! 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŽIEDINIŲ KOPŪSTŲ TABULĖ SU DARŽOVĖMIS IR PRIESKONINĖMIS ŽOLELĖMIS

2-3 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
1 nedidelio žiedinio kopūsto
6-8 ridikėlių
2-3 trumpavaisių agurkų
50 g geltonųjų razinų
PADAŽUI:
30-40 g anakardžių
2-3 šakelių šviežių krapų
2-3 šakelių šviežių čiobrelių
1 šakelės šviežių mėtų
60 ml aliejaus
30 ml žaliųjų citrinų sulčių
Žiupsnelio druskos
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Visus produktus, skirtus padažui, sudėkite į smulkintuvo indą ir sutrinkite. Daržoves supjaustykite. Žiedinius kopūstus arba sutarkuokite, arba susmulkinkite trintuvu (P.S. Kad pusryčių ruoša būtų dar efektyvesnė, siūlome žiedinį kopūstą šioms salotoms pasiruošti jau iš vakaro). Susmulkintus žiedinius kopūstus sumaišykite su paruoštu padažu, sudėkite likusius ingredientus ir ragaukite ☺ Skanaus! 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visi žinome, kad pusryčius valgyti reikia. Tik ne visuomet išeina arba norime. Aukojame pusryčius dėl miego minutės, makiažo, dar kažkokio užsiėmimo ir dažniausiai maistui pritrūkstame laiko. Kaip ten buvo? Roges ruošk vasarą? Dalinamės Virtuvės mitų griovėjų sukurtu, itin gardžiu pusryčiams (ir ne tik!) tinkamu receptu iš naujojo kulinarinio žurnalo VERDU IR KEPU numerio (kurį galite įsigyti čia) ir taip kviečiame pasiruošti savo „roges“ iš anksto! Tinkamai paskaičiuokime, racionaliai paplanuokime, o produktais pasirūpinsime mes – Jūsų ištikima draugė, elektroninė maisto ir kitų kasdienių prekių parduotuvė WWW.BARBORA.LT. Taip ir rytas atrodys ilgesnis, ir suspėti bus galima daugiau ;)

GRIKIŲ UŽTEPĖLĖ SU AVOKADU IR DUONIUKAIS

3-4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
150 g nekepintų ekologiškų daigintų grikių TUNDRA
1 prinokusio avokado
1 skiltelės česnako
1 valgomojo šaukšto smulkiai pjaustytų petražolių
20-30 g sūdytų pistacijų
Žiupsnelio druskos
2-3 valgomųjų šaukštų vandens (jei reikia)
Duoniukų, traškučių, daržovių (patiekti)
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Nekepintus ekologiškus daigintus grikius TUNDRA parai užmerkite šaltame vandenyje. Vandenį keiskite 3-4 kartus. Nusunkite. Kartu sutrinkite išmirkusius grikius, nuvalytą avokadą, česnaką ir petražoles. Įberkite druskos. Viršų pabarstykite sūdytomis pistacijomis. Kabliuokite šią užtepėlę su Jūsų mėgstamais duoniukais, traškučiais ar daržovėmis – garantuojame, net pirštukus norėsis apsilaižyti ;)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šių minkštų ir purių lengvų varškinių blynų su trintomis uogomis tikrai negalima atsivalgyti ☺ Esame tikri, jie taps ir Jūsų šeimos favoritais!

DIDELI VARŠKĖS BLYNAI

2-4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
3 kiaušinių
350 g varškės
70 ml kefyro ar graikiško jogurto
Žiupsnio druskos
5 valgomųjų šaukštų miltų
2 valgomųjų šaukštų kama miltų DOBELE
1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių DR. OETKER
Žiupsnio malto muskato
Aliejaus GOURMANTE kepti
Grietinės patiekti
Trintų uogų patiekti
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Kiaušinius išplakite su cukrumi ir ištrinkite su varške. Įpilkite kefyro, pasūdykite ir išmaišykite. Miltus sumaišykite su kepimo milteliais, kama miltais ir muskatu. Persijokite. Įmaišykite miltus į varškės masę. Tešla bus tiršta, grietinės konsistencijos. Įkaitintoje keptuvėje su aliejumi kepkite didelius blynus. Patiekite su grietine ir uogomis. Skanaus ;)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tokius blynus Beata kepa tik per atostogas arba šventiniais savaitgaliais... o mes juos pabandę, svajojam apie juos kasryt ;)

DIDELI BLYNAI SU ŠOKOLADINIU RIEŠUTINIU KREMU IR BANANAIS

2-4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:

3 kiaušinių

1 valgomojo šaukšto cukraus

žiupsnio druskos

300 ml kefyro

250-280 g miltų

1.5 šaukštelio kepimo miltelių DR. OETKER

žiupsnio druskos

30 g sviesto

1.5 banano

8-9 valgomųjų šaukštų šokoladinio riešutinio kremo KIDDY DUO

uogų patiekti.

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

 PARUOŠIMO BŪDAS : Dubenyje išplakite kiaušinius su cukrumi. Supilkite kefyrą ir išmaišykite. Kitame dubenyje miltus sumaišykite su kepimo milteliais ir druska. Pilkite kefyro ir kiaušinių masę į miltus ir maišykite. Sviestą išlydykite ir supilkite į blynų tešlą. Išmaišykite. Bananus plonai supjaustykite griežinėliais ir atidėkite. Įkaitinkite keptuvę su šlakeliu aliejaus ir liekite vieną didelį blyną. Dėkite kupiną šaukštą šokoladinio kremo, atsargiai jį paskirstykite ant blyno ir uždėkite saujelę pjaustytų bananų. Užkrėskite dar blynų tešlos, kad paslėptumėte kremą. Pakepkite, apverskite ir toliau kepkite. Kol kepate likusius blynus, kad neatšaltų jau iškepti blynai, laikykite juos iki 140 °C laipsnių temperatūroje įkaitintoje orkaitėje. Patiekite blynus su uogomis. Skanaus ;)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šis receptas skirtas prisiekusiems varškės gerbėjams, kurie negali be varškėčių, varškėtukų ir apkepų :) Jei nėra orkaitės – ne bėda, nes šį apkepą puikiai pavyks ir keptuvėje paruošti. Viską šiam receptui jau galima pasiruošti vakare, palikti šaldytuve, o iš ryto tik supilti į keptuvę ir palaukti, kol pusryčiai pasiruoš patys ;)

VARŠKĖS APKEPAS KEPTUVĖJE

2-4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:

500 g pusriebės varškės

4-5 valgomųjų šaukštų cukraus

4 kiaušinių

50 ml kefyro

80 ml grietinėlės

4 valgomųjų šaukštų kamos miltų DOBELE

žiupsnio malto cinamono

žiupsnio malto muskato

žiupsnio druskos

sviesto kepti

kama miltų DOBELE pabarstyti

grietinės ir uogų patiekti

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Varškę pertrinkite elektriniu trintuvu arba per sietelį. Ji turi būti glotni, puri. Suberkite cukrų, įmuškite kiaušinius ir gerai išmaišykite. Supilkite kefyrą, grietinėlę ir kamos miltus. Įberkite cinamono ir muskato, žiupsnį druskos ir gerai išmaišykite. Nedidelę keptuvę gausiai patepkite sviestu, pabarstykite kamos miltais, supilkite varškės masę ir kepkite apie 35-40 minučių. Galima uždengti dangčiu. Iškepus išverskite į lėkštę ir papuošiame uogomis. Valgykite su grietine :) Skanaus ;)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Košė – baltymų ir lėtai skylančių angliavandenių šaltinis, todėl sotumo užteks kelioms valandoms, kol šėlsit bangose ar vaikščiosit paplūdimiu. Tai labai gardi košė, tikrai!

ĮVAIRIŲ GRŪDŲ KOŠĖ

2-4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
200 g avižinių arba kelių grūdų dribsnių
100 g kamos miltų DOBELE
500-600 ml pieno arba avižų pieno ar vandens
Žiupsnio druskos
3 valgomųjų šaukštų ispaninio šalavijo sėklų
Kelių valgomųjų šaukštų medaus (pagal skonį)
Grūdėtos varškės patiekti
Saujelės smulkintų lazdynų riešutų
Aviečių ar braškių patiekti
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Avižinius dribsnius kelis kartus perplaukite vandeniu. Suberkite kamos miltus, užpilkite pienu ar vandeniu. Pasūdykite ir lėtai virkite 5 minutes vis pamaišydami. Išjunkite kaitrą, suberkite ispaninio šalavijo sėklas, išmaišykite ir uždenkite. Palikite išbrinkti 5 minutes. Paruoštą košę gardinkite medumi, grūdėta varške, lazdynų riešutais ir uogomis. Skanaus ;)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Patikėkite, tai labai gardus omletas ☺ Jis panašus į fritatą, tik be bulvių ;) Skanus šis omletas ir šiltas, ir atvėsęs. Tinka valgyti ir pietums, ir vakarienei. Naudokite sezonines daržoves ar kokias tik Jums patinka ;)

NETIKRA FRITATA SU KEPTOMIS DARŽOVĖMIS

2 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
1 paprikos
0.5 cukinijos
2 pomidorų
2 vytinto kumpio juostelių
1 valgomojo šaukšto sviesto kepti
6 kiaušinių
6 valgomųjų šaukštų pieno
Druskos
Pipirų
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Paprikas supjaustykite juostelėmis. Cukiniją sutarkuokite šiaudeliais arba supjaustykite juostelėmis. Pomidorus perpjaukite pusiau. Keptuvę įkaitinkite, dėkite sviesto ir pakepinkite daržoves kol jos suminkštės. Vytintą kumpį suplėšykite ir dėkite į keptuvę su daržovėmis, patroškinkite kelias minutes. Kiaušinius pasūdykite ir išplakite su pienu. Paruoštu kiaušinių plakiniu užpilkite daržoves, pagardinkite pipirais ir kepkite ant nedidelės ugnies 5-7 minutes nemaišydami. Šiek tie sutvirtėjusį omletą apverskite ir dar kepkite 5 minutes. Skanaus ;)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Seilė tysta net galvojant apie šiuos sumuštinius, nes varškės sūris ir avietės dera nepriekaištingai. Pasak Beatos, šis minkštas, sultingas saldžiarūgštis sumuštinis – puikus išsigelbėjimas, kai tingisi kepti blynus ;)

PRANCŪZIŠKAS SUMUŠTINIS SU VARŠKĖS SŪRIU IR AVIETĖMIS

3-5 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
4 kiaušinių
400 ml pieno
Žiupsnio cinamono
1 valgomojo šaukšto cukraus
Žiupsnio druskos
1 arbatinio šaukštelio sviesto kepti
1 valgomojo šaukšto alyvuogių aliejaus GOURMANTE
10 riekių GARDĖSIO sumuštinių duonos
10 varškės sūrio griežinėlių
Kelių šaukštų aviečių
Miltinio cukraus patiekti
Uogų patiekimui
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Į dubenį įmuškite kiaušinius, supilkite pieną, suberkite cukrų, cinamoną, pasūdykite ir išplakite. Sviestą išlydykite keptuvėje, įpilkite šlakelį aliejaus, kad sviestas neprisviltų. Imkite dvi duonos riekes ir abi jų puses pamirkykite kiaušinių plakinyje. Ant vienos riekės uždėkite du varškės sūrio griežinėlius, kelias patrintas avietes, užvožkite kita rieke ir dėkite į įkaitintą keptuvę. Pakepinkite abi puses, kol gražiai paruduos. Dėkite į lėkštę, apibarstykite miltiniu cukrumi ir papuoškite uogomis. Skanaus ;)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kad vasara būtų kuo ilgesnė, patikėkite savo kasdienių pirkinių rūpesčius mums, nes, pripažinkime, visuomet atsiranda daugiau laiko sau, daugiau laiko lepinimuisi saulės šviesa ir kitiems vasaros džiaugsmams, kai maisto ir kitų kasdienių prekių apsipirkimai tampa trumpesni! Tuo pačiu, tikimės, kad sumaniai planuojant savo pirkinius ir laiką, atsiras daugiau laiko išbandyti ir kažką naujo ;) Dalinamės receptu iš naujojo vasariškojo BEATOS VIRTUVĖS žurnalo (kurį galite įsigyti čia). Beata prisipažįsta, kad smidrus jai labiausiai patinka paprasčiausiai lengvai pakepinti keptuvėje su alyvuogių aliejumi ir citrinų sultimis. O jei tai atostogų pusryčiai, tada ir vytinto kumpio negaila ☺ Kiaušinį galima išvirti be lukšto arba patiekti plaktą ir iškeptą.

SMIDRAI SU ŠONINE IR KIAUŠINIU

1-2 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
4-6 smidrų
4-6 vytinto kumpio juostelių
1-2 kiaušinių
Kelių šaukštų alyvuogių aliejaus GOURMANTE
Žiupsnio aitriosios paprikos
Druskos
Pipirų
Šlakelio citrinų sulčių
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Nulaužykite sumedėjusius smidrų galus. Apvyniokite vytinto kumpio juostelėmis. Dėkite taip paruoštus smidrus kepti į įkaitintą keptuvę su šaukštu alyvuogių aliejaus ir vartydami kepkite apie 4 minutes, kol smidrai paruduos, suminkštės, bet viduje jie turi išlikti traškūs. Iškeptus smidrus dėkite į lėkštę, o į jų vietą keptuvėje įmuškite kiaušinį. Pabarstykite aitriąja paprika, pipirais, druska. Smidrus pašlakstykite citrinų sultimis, dėkite keptą kiaušinį ir gardžiuokitės!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Siūlome išbandyti šį tarto-aristokrato, bet valgomo tikrai visų, receptą:

TARTAS SU SMIDRAIS

6-8 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
250 g miltų
125 g šalto sviesto
2 valgomųjų šaukštų ledinio vandens
1 arbatinio šaukštelio cukraus
1 arbatinio šaukštelio druskos
250-300 g smidrų
150 ml grietinėlės
2 kiaušinių
100 g ožkos sūrio
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Šaltą sviestą sukapokite peiliu kartu su miltais, cukrumi ir druska iki smulkių kruopelyčių. Vandenį supilkite į miltų ir sviesto mišinį. Greitai užminkykite tešlą. Suformuokite diską ir suvyniokite į maistinę plėvelę. Padėkite į šaldytuvą 30 min. Vėliau, ištraukę iš šaldytuvo, iškočiokite tešlą į 0.7 cm storio lakštą ir išklokite juo stačiakampę (15 x 30 cm) kepimo formą. Subadykite tešlą šakute. Taip paruoštą tarto pagrindą kepkite apie 12-15 min. iki 180 °C laipsnių temperatūros orkaitėje.
Kol tarto pagrindas kepa, pasiruoškite įdarą, sumaišydami ožkos sūrį su grietinėle ir kiaušiniais. Ant pakepto pagrindo dėkite sūrio masę, ant viršaus dėliokite smidrus. Grąžinkite tartą į orkaitę ir kepkite dar apie 20 min. Štai ir viskas  Gardžių atradimų Jūsų virtuvėse!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame Jus užsukti į pyragų karalystę naujajame VIRTUVĖS MITŲ GRIOVĖJŲ kulinariniame žurnale VERDU IR KEPU (beje, nuo šiol jį galite įsigyti patogiai ir pas mus čia). Siūlome išbandyti iš pažiūros gal ir visai paprastą, bet tikrai neįprastai gardaus pyrago receptą:

SUKTINUKŲ PYRAGAS SU CUKINIJOMIS

3-4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
250 g miltų
100 g sviesto
30 g cukraus
2 trynių
Žiupsnelio druskos
20 g šviežių mielių
80 g grietinės (15-18% rieb.)
150 g kepinių varškės (arba grietinėlės sūrio arba tepamojo ožkos sūrio)
1 cukinijos
Šviežių čiobrelių, rozmarinų
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Mieles išmaišykite su grietine, trumpam palikite. Cukiniją supjaustykite riekelėmis. Grietinės ir mielių mišinį sumaišykite su tryniais ir druska. Miltus sukapokite su šaltu sviestu ir cukrumi. Supilkite grietinės ir kitų drėgnųjų ingredientų mišinį ir greitai užminkykite tešlą. Ją iškočiokite į stačiakampį ir patepkite varške arba sūriu. Išdėliokite cukinijos riekeles. Pabarstykite smulkintomis šviežiomis prieskoninėmis žolelėmis. Suvyniokite į vyniotinį. Vyniotinį supjaustykite vienodo storio gabaliukais ir sudėliokite pyragą. Kepkite apie 30 min. iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje. Štai ir viskas ;) Gardžių atradimų Jūsų virtuvėse!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeigu norisi ramaus, užtikrinto, šiek tiek konservatyvaus ir gardaus kepinio – šis cukinijų pyragas kaip tik Jums!

CUKINIJŲ PYRAGAS

6-8 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
1 cukinijos (300-350 g)
125 g varškės (arba kepinių varškės, arba grietinėlės sūrio)
4 kiaušinių
100 ml aliejaus
3-4 saulėje džiovintų pomidorų aliejuje
Mažo ryšelio šviežių krapų
300 g miltų
1 kupino valgomojo šaukšto kepimo miltelių
1 arbatinio šaukštelio druskos
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Cukiniją sutarkuokite, sudėkite į sietą ir nuvarvinkite atliekamą skystį. Pomidorus smulkiai supjaustykite, taip pat pasmulkinkite krapus. Varškę sutrinkite trintuvu, sumaišykite su kiaušiniais ir druska. Supilkite aliejų, gerai išmaišykite. Sudėkite nuspaustą cukiniją, smulkintus pomidorus, suberkite miltus, smulkintus krapus ir kepimo miltelius. Viską sumaišykite, sudėkite į kepimo popieriumi išklotą kepimo formą (10 x 24 cm) ir kepkite apie 50 min. iki 170 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje. Štai ir viskas :) Gardžių atradimų Jūsų virtuvėse!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame Jus užsukti į kepinių karalystę naujajame VIRTUVĖS MITŲ GRIOVĖJŲ kulinariniame žurnale VERDU IR KEPU (beje, nuo šiol jį galite įsigyti patogiai ir pas mus). Tuo pačiu siūlome išbandyti ir vieną iš ten esančių receptų, kuriam paruošti Jums tereikės 15 minučių, o rezultatu tikrai ilgai negalėsite nustoti džiaugtis ;)

KEKSIUKAI SU BROKOLIAIS

12 KEKSIUKŲ JUMS REIKĖS:
250 g miltų
90 ml aliejaus
200 ml natūralaus jogurto|
2 kiaušinių
100 g puskiečio fermentinio sūrio
1 šaukštelio aitriųjų paprikų dribsnių
1 brokolio
2 arbatinių šaukštelių kepimo miltelių
Šviežiai grūstų juodųjų pipirų ir žiupsnelio druskos.
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Paruoškite formeles keksiukams. Brokolį suskirstykite į 12 žiedynų. Viename dubenyje sumaišykite visus skystus produktus ir atskirai kitame – visus sausus. Po to sumaišykite viską kartu. Į kiekvieną keksiuko formelę įdėkite truputį paruoštos tešlos, įstatykite brokolį ir užpildykite likusia tešla.
Taip paruoštus keksiukus kepkite apie 35 min. iki 170 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje. Štai ir viskas ;) Gardžių atradimų Jūsų virtuvėse!

___________________________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame Jus užsukti į pyragų karalystę naujajame VIRTUVĖS MITŲ GRIOVĖJŲ kulinariniame žurnale VERDU IR KEPU (beje, nuo šiol jį galite įsigyti patogiai ir pas mus). Esame tikri, kad nustebsite ir Jūs, kiek tų pyragų skirtingų, kiek jų visokių – įvairiausioms progoms ir netikėtų skonių. Šią savaitę kartu VIRTUVĖS MITŲ GRIOVĖJAIS siūlome išbandyti šio gardaus ir užraitytomis, suraitytomis morkų juostelėmis išpuošto pyrago receptą ☺

PAVASARINIS MORKŲ PYRAGAS

6-8 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
150 g miltų
200 g grietinės (15-18 % rieb.)
1 valgomojo šaukšto aliejaus
4 kiaušinių
1 arbatinio šaukštelio cukraus
1 vid. dydžio morkos (tešlai)
Kelių morkų (papuošti)
5-6 šviežių krapų šakelių
5-6 svogūnų laiškų
Žiupsnelio druskos
1 nubraukto valgomojo šaukšto kepimo miltelių
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Paruoškite stačiakampę formą pyragui (maždaug 20 x 25 cm). Orkaitę įkaitinkite iki 160 °C laipsnių temperatūros. Išplakite kiaušinius su grietine, cukrumi ir druska. Pabaigoje supilkite aliejų. Morką sutarkuokite smulkia tarka, krapus ir svogūnus smulkiai supjaustykite. Daržoves sumaišykite su kiaušinių ir grietinės mišiniu. Suberkite miltus ir kepimo miltelius, viską išmaišykite ir sukrėskite į formą.
Morkas, skirtas papuošti, supjaustykite plonomis riekelėmis. Morkų riekeles įvairiai raitydami įstatykite į pyragą. Pyragą šaukite į orkaitę ir kepkite apie 50 min. Ar pyragas iškepęs, patikrinkite mediniu iešmeliu. Štai ir viskas ;) Gardžių atradimų Jūsų virtuvėse!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Paskutiniu metu nenustojame džiaugtis patekę į pyragų karalystę, į kurią užsukti kviečiame ir Jus naujajame VIRTUVĖS MITŲ GRIOVĖJŲ
kulinariniame žurnale VERDU IR KEPU (beje, nuo šiol jį galite įsigyti patogiai ir pas mus čia). Esame tikri, kad nustebsite ir Jūs, kiek tų pyragų skirtingų, kiek jų visokių – įvairiausioms progoms ir netikėtų skonių. Pyragu su obuoliais juk nieko jau nenustebinsime, tad palikime jį rudeniui. Pavasarį, kai visi išsiilgę gaivos ir šviežumo patys geriausi pyragų draugai – daržovės. Cukinijos, morkos, brokoliai, pomidorai, šparagai – džiaugsmingi pavasario palydovai ir skonio triumfatoriai. Ir, patikėkite, Jums net nuosavo daržo neprireiks – viskuo pasirūpinsime mes – www.BARBORA.lt. Šią savaitę kartu VIRTUVĖS MITŲ GRIOVĖJAIS siūlome išbandyti šio gardaus pyrago receptą ☺

ŽIEDINIŲ KOPŪSTŲ PYRAGAS SU POMIDORAIS

4-5 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
400 g žiedinio kopūsto
1 kiaušinio
100 g puskiečio sūrio
2 valgomųjų šaukštų miltų
1 arbatinio šaukštelio Provanso žolelių

Druskos ir šviežiai grūstų juodųjų pipirų
Apie 500 g įvairių pomidorų (vyšninių, slyvinių, geltonųjų, kumato)
1 arbatinio šaukštelio česnako granulių
1 valgomojo šaukšto aliejaus
Šviežių raudonėlių

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Žiedinį kopūstą susmulkinkite smulkintuvu, įmuškite kiaušinį, suberkite miltus ir tarkuotą sūrį. Įberkite druskos, pipirų ir Provanso žolelių (pagal skonį). Suformuokite paplotį ant kepimo popieriumi išklotos skardos. Išlyginkite. Šaukite į orkaitę ir kepkite 10 min. Išimkite.
Pomidorus supjaustykite riekelėmis, sudėliokite ant papločio, pašlakstykite aliejumi, pabarstykite druska ir česnako granulėmis. Pasmulkinkite raudonėlius ir pabarstykite. Vėl šaukite į orkaitę ir kepkite dar 15 min. Štai ir viskas! Skanaus ☺
__________________________________________________________________________________________________

Dalinamės dar vienu, pavasariniame Beatos Virtuvė žurnale (kurį galite įsigyti čia) esančiu, itin gardžiu receptu. Šiame patiekale žiediniai kopūstai skanesni yra kepti, o ne virti. Vakarienę paruošti paprasta – sudedamąsias dalis suguldykite ant skardos, o kol jos keps orkaitėje, pasiruošite žalią itališką padažą gremolatą. Jis ypač mėgstamas su mėsos kepsniais, be to, ryškiu, aromatingu ir gaiviu skoniu apdovanoja ir kitus patiekalus. Iš nurodytų ingredientų kiekio išeis soti vakarienė vienam, todėl jei gaminate šeimai ar draugams, visko dėkite daugiau :)


ŽIEDINIAI KOPŪSTAI, BATATAI IR VIŠTIENOS KEPSNYS SU GREMOLATA

JUMS REIKĖS:
125 g batatų (maždaug 1 nedidelio)
150 g vištos krūtinėlės
1 valgomojo šaukšto ypač tyro alyvuogių aliejaus BASSO
0.5 arbatinio šaukštelio raudonėlių
0.5 valgomojo šaukšto citrinų sulčių
Druskos DROGA
Pipirų.
GREMOLATAI:
0.5 valgomojo šaukšto acte marinuotų kaparėlių
Saujelės petražolių
1 arbatinio šaukštelio citrinų žievelių tarkių
0.5 valgomojo šaukšto citrinų sulčių
1 mažos česnako skiltelės, jei mėgstate
Druskos DROGA pagal skonį
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.


PARUOŠIMO BŪDAS: Batatą labai gerai nuplaukite ir supjaustykite skiltelėmis. Žiedinį kopūstą supjaustykite plonais, bet ne smulkiais gabalėliais, tarsi riekelėmis. Daržoves apibarstykite druska, pipirais, raudonėliais ir pašlakstykite šaukšteliu alyvuogių aliejaus. Kitą dalį paliekite vištienai. Daržoves paskleiskite ant kepimo skardos.
Vištienos gabalėlį įpjaukite, pašlakstykite citrinų sultimis, pabarstykite druska ir pipirais, taip pat pagardinkite raudonėliais ir pašlakstykite likusiu alyvuogių aliejumi. Pirmiausia šaukite daržoves į 190 °C laipsnių temperatūros orkaitę ir kepkite 10 minučių, po to prie daržovių dėkite mėsą ir dar kepkite 20 minučių.
Pasiruoškite gremolatą: kaparėlius ir petražoles smulkiai sukapokite, citrinos žieveles nutarkuokite, česnaką sutrinkite. Pasiruoštas sudedamąsias dalis sumaišykite su aliejumi. Išeis tirštas rūgštaus skonio padažas. Paragaukite – jei per rūgštu, įdėkite šiek tiek druskos, ji neutralizuoja rūgštumą.
Į lėkštę dėkite žiedinius kopūstus, ant jų batatų skilteles, pjaustytą vištieną ir gremolatą. Gardžių naujų atradimų Jūsų virtuvėse!

_______________________________________________________________________________________________________________

Dalinamės dar vienu, pavasariniame BEATOS VIRTUVĖS žurnale (kurį galite įsigyti čia) esančiu, itin gardžiu receptu. Beata prisipažįsta dievinanti silkę: “Silkę galiu valgyti dažnai ir visaip paruoštą, bet labiausiai patinka su burokėliais. Suprantu, kad originalumo ar naujovių lygiai nulis, bet kam kurti dviratį, jei jis jau seniai išrastas? Silkė ir burokėlis yra neatskiriami! Šiose salotose yra visko, ko reikia skaniam ir maistingam patiekalui: gerųjų silkės riebalų, burokėlių saldumo, obuolių rūgštelės, avinžirnių teikiamo sotumo ir baltymų. Salotas ir kitus žalumynus galite rinktis kokius mėgstate. Man į šią kompaniją smagiausiai jungiasi gražgarstės, bet tiks ir sultenės, smulkūs špinatai ar netgi jauni burokėlių lapeliai. Avinžirnius galite pakeisti viena nedidele virta bulve – išeis beveik tradicinė silkė ir jos patalai. Arba dėkite virtų pupelių”.

NEGALIU BE SILKĖS // VISADA MĖGSTAMIAUSI: BUROKĖLIAI, OBUOLIAI, SILKĖ, AVINŽIRNIAI

JUMS REIKĖS:
60 g konservuotų ar virtų (maždaug 2šaukštų) avinžirnių SKANĖJA arba pupelių
Lęšių ar žirnių
120 g silkės filė (maždaug 2 juostelių)
3 nedidelių burokėlių (225 g)
1 mažo obuolio (25 g)
Saujos gražgarsčių
Šviežiai grūstų pipirų
PADAŽUI:
1 valgomojo šaukšto ypač tyro alyvuogių aliejaus BASSO
2 valgomųjų šaukštų balzaminio acto
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Burokėlius nulupkite ir supjaustykite riekelėmis. Obuolį nulupkite, jei žievė kieta ir obuolys ne naminis. Išpjaukite sėklas ir supjaustykite riekelėmis. Silkę supjaustykite nedideliais gabaliukais. Padažui balzaminį actą sumaišykite su aliejumi.
Į lėkštę dėkite burokėlius, obuolius, silkę, avinžirnius ir žalumynus. Prieš valgydami pašlakstykite padažu ir pagardinkite pipirais. Gardžių naujų atradimų Jūsų virtuvėse!

________________________________________________________________________________________________________________________

Dalinamės dar vienu, greitai paruošiamu, sočiu ir itin gardžiu, naujajame pavasariniame BEATOS VIRTUVĖS žurnale (kurį galite įsigyti čia) esančiu receptu. Su tokiu sumuštiniu gausite visko, ko reikia gerai dienos pradžiai: skaidulų iš juodos duonos su sėklomis, gerųjų riebalų iš avokado ir baltymų iš kiaušinių.

DUONOS SKREBUTIS SU KIAUŠINIU IR AVOKADU

JUMS REIKĖS:
50 g (1 riekės) BEATOS VIRTUVĖS arba URTĖS juodos duonos su sėklomis ir grūdais
1 kiaušinio
20 g sviesto
1 valgomojo šaukšto vandens arba pieno
Druskos DROGA
Pipirų
0.5 avokado
Aitriosios paprikos (tinka tiek skiedrelės, tiek malta paprika), jei mėgstate aštriai
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Duoną paskrudinkite. Kiaušinį išplakite su druska ir šaukštu vandens (arba pieno). Avokadą perpjaukite pusiau, išimkite kauliuką, išskobkite minkštimą ir supjaustykite riekelėmis arba sutrinkite. Į keptuvę dėkite sviesto, jam įkaitus supilkite plaktą kiaušinį ir maišykite mentele, kol iškeps. Užtruksite maždaug 1 minutę.
Ant duonos riekės dėkite keptą kiaušinį, avokado juosteles ir pagardinkite druska, pipirais bei aitriosiomis paprikomis. Gardžių naujų atradimų Jūsų virtuvėse ☺

______________________________________________________________________________________________________________________________

Dalinamės dar vienu, naujajame pavasariniame BEATOS VIRTUVĖS žurnale (kurį galite įsigyti čia) esančiu, itin gardžiu receptu. Pavadinimas tikrai įmantrus – kaip rizotas, taip ir perlotas. Pati Beata prisipažįsta perlines kruopas mėgstanti nuo vaikystės. Jos manymu, vienintelis šių kruopų trūkumas, užkertantis joms kelią į šlovę virtuvėje ir klestėjimą, yra ilgas paruošimo laikas. Kita vertus, jas verdant nuolat budėti prie puodo nereikia, tad laisvesnę dieną šitą užduotį verta sau deleguoti. Šaldytuve kruopos gali stovėti mažiausiai dvi dienas. Perlinės kruopos su skrudintais grybais, kalakutiena ir aromatingu padažu nė iš tolo neprimena nekalto, mažai kalorijų turinčio patiekalo, tačiau patys įsitikinsite, viskas suskaičiuota (toks patiekalas turi apie 490 kcal). Sotu ir skanu. Tinka valgyti su žaliomis salotomis arba šviežiais agurkais ar pomidorais.

PERLOTAS SU KALAKUTIENA, MANGŲ IR GARSTYČIŲ PADAŽU

JUMS REIKĖS:
50 g virtų perlinių kruopų (maždaug 20 g nevirtų perlinių kruopų SKANĖJA)
2 valgomųjų šaukštų ypač tyro alyvuogių aliejaus BASSO kepti
1 nedidelės česnako skiltelės
2 pievagrybių ar miško grybų (50 g)
100 g paprikų (maždaug 0.5 paprikos)
50 g žalių žirnelių ankščių (arba kitokių žalios spalvos daržovių, tinka cukinijos, brokoliai, šparaginės pupelės)
Saujos šviežių petražolių
150 g kalakutų krūtinėlės ARVI be odos
0.5 šaukšto mangų padažo
0.5 arbatinio šaukštelio grūdėtųjų SUSLAVIČIAUS garstyčių
0.5 valgomojo šaukšto citrinų sulčių, žiupsnelio džiovintų raudonėlių
Druskos DROGA
Pipirų
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Česnaką nulupkite ir susmulkinkite. Grybus nuplaukite ir supjaustykite riekelėmis. Papriką supjaustykite juostelėmis. Į keptuvę pilkite šaukštą aliejaus, įkaitinkite ir suberkite česnaką bei grybus. Gerai juos paskrudinkite. Suberkite ir likusias daržoves, pasūdykite, pagardinkite pipirais ir apie 7 minutes patroškinkite uždengę dangčiu. Į keptuvę su daržovėmis suberkite virtas kruopas. Jei masė labai sausa, įpilkite porą šaukštų vandens, uždengite dangčiu ir leiskite kruopoms sušilti. Berkite smulkiai supjaustytas petražoles.
Kitoje keptuvėje pasiruoškite kalakutieną. Mėsą supjaustykite plonomis juostelėmis, pabarstykite druska ir pipirais. Į keptuvę pilkite likusį šaukštą aliejaus, įkaitinkite ir suberkite kalakutieną. Baigdami kepti mėsą (praėjus maždaug 7 minutėms) dėkite garstyčias, mangų padažą, supilkite citrinų sultis ir suberkite raudonėlius. Pakaitinkite, kad susidarytų padažas. Jei masė atrodo labai sausa, įpilkite porą šaukštų vandens ir dar viską pašildykite.
Į lėkštę dėkite garnyro, ant jo tupdykite kalakutieną ir vakarieniaukite. Gardžių naujų atradimų Jūsų virtuvėse ☺

_________________________________________________________________________________________________

https://www.barbora.lt/info/career#prekiu-surinkejas

_______________________________________________________________________________________________

Dalinamės dar vienu, naujajame pavasariniame BEATOS VIRTUVĖS žurnale (kurį galite įsigyti ​čia) esančiu, itin gardžiu receptu. Kaip siūlo pati Beata, derinys turėtų patikti tiems, kurie mėgsta bent truputėlį planuoti iš anksto, nes reikės išsivirti grikius, išsikepti batatus ir kalakutieną. Batatai yra labai vertinga daržovė, konsistencija primenanti bulvę, o skoniu – saldžią saldžiausią morką. Batatus drąsiai galite keisti moliūgais ar morkomis. Džiovinti abrikosai dėlioja saldumo akcentus, bet šį darbą lengvai atliks ir džiovintos slyvos, spanguolės ar razinos.

KEPTŲ BATATŲ IR GRIKIŲ SALOTOS SU ABRIKOSAIS IR KALAKUTIENA

JUMS REIKĖS:
100 g virtų grikių (maždaug 35 g nevirtų grikių kruopų SKANĖJA)
​100 g batatų arba moliūgų ar morkų
​1 arbatinio šaukštelio ypač tyro alyvuogių aliejaus BASSO
​120 g kalakutienos krūtinėlės ARVI
​Žiupsnio kario prieskonių
​Maltos aitriosios paprikos
​Mėgstamų paukštienos prieskonių
​2 džiovintų abrikosų
​Saujos gražgarsčių ar špinatų (apie 30 g)
​PADAŽUI
​1 valgomojo šaukšto baltojo vyno acto (galite keisti ir raudonuoju ar obuolių actu arba citrinų sultimis)
​1 arbatinio šaukštelio ypač tyro alyvuogių aliejaus BASSO
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Mėsą apibarstykite prieskoniais ir dėkite į skardą kepti orkaitėje arba iškepkite keptuvėje su trupučiu aliejaus. Batatus labai gerai nuplaukite, supjaustykite skiltelėmis ir dėkite kartu su kalakutiena kepti 190 °C laipsnių temperatūros orkaitėje apie 30 minučių. Grikius išvirkite pasūdytame vandenyje. Užteks maždaug 10 minučių, nereikia jų pervirti. Abrikosus nuplaukite ir supjaustykite plonomis juostelėmis arba mažais kubeliais, kad valgant salotas jų tektų kiekvienam kąsniui. Salotas nuplaukite ir nusausinkite. Padažui alyvuogių aliejų sumaišykite su vyno actu ir atidėkite. Į lėkštę ar indelį dėkite salotas, grikius, keptas daržoves ir kalakutieną, užberkite abrikosų. Prieš valgydami pašlakstykite padažu. Gardžių naujų atradimų Jūsų virtuvėse ☺

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dalinamės dar vienu, naujajame pavasariniame BEATOS VIRTUVĖS žurnale (kurį galite įsigyti čia) esančiu, itin universaliu receptu, nes kaitaliodami kelis jo ingredientus galėsite kaskart pusryčiauti sveikai ir naujai. Kaip siūlo pati Beata, vietoj jogurto galite naudoti kefyrą ar pasukas, obuolius kepti ar įtarkuoti šviežių, juos keisti šviežiomis arba šaldytomis uogomis. Kepkite ne vieną, o kelis obuolius – bus desertas visai šeimai. Keptus obuolius galite laikyti šaldytuve. Kepkite juos visus arba sėklalizdį išpjaukite ar išskobkite tarsi šulinį. Jei keptus obuolius valgysite kaip desertą, galite įberti cukraus su cinamonu.

GRANOLA SU JOGURTU IR KEPTAIS OBUOLIAIS

JUMS REIKĖS:
1 šaukšto mėgstamos granolos PAULUNS
150 g natūralaus jogurto
1 obuolio arba uogų
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Obuolį apie 20 minučių kepkite 180 °C laipsnių temperatūros orkaitėje. Iškeptą obuolio minkštimą sumaigykite šakute. Jei patiekalą valgysite su šviežiu obuoliu, jį tiesiog sutarkuokite ar supjaustykite kubeliais arba skiltelėmis. Jei valgysite su uogomis, jas taip pat pasmulkinkite šakute ar supjaustykite peiliu. Į dubenį pilkite jogurtą, šalia dėkite pasiruoštą obuolį ar uogas, pabarstykite granola ir pusryčiaukite. Jei norite, visas sudedamąsias dalis galite ir sumaišyti. Gardžių ir sveikų pusryčių!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Baltieji grikiai yra tos pačios kruopos, tiksliau – sėklos, tik neskrudintos. Jų galite nusipirkti ir mūsų elektroninėje maisto ir kitų kasdienių prekių parduotuvėje ;) Šį, naujajame pavasariniame BEATOS VIRTUVĖS žurnale (kurį galite įsigyti čia) esantį, receptą galite išbandyti ir su daigintais grikiais. Dygstant sėklai grūde esantis krakmolas skyla ir tampa lengviau virškinamas, todėl verta pasistengti. Tačiau jei norite trumpinti kelią, kepkite granolą su išbrinkintais ir vos apvirtais grikiais. Maistinga, skanu ir jokio pridėtinio cukraus. Išeis maždaug 1.2 kg granolos!

BALTŲJŲ GRIKIŲ GRANOLA

JUMS REIKĖS:
500 g baltųjų neskrudintų grikių
250 g bananų (maždaug 3 bananų)
15 g datulių (maždaug 3 datulių)
Po žiupsnelį cinamono, kardamono, gvazdikėlių, muskato
40 g avižų sėlenų
100 g razinų
100 g džiovintų slyvų
50 g linų sėmenų OLD MILLER
50 g saulėgrąžų
50 g sezamų sėklų
50 g moliūgų sėklų
80 g ekologiško kokosų aliejaus NATURLI
80 g klevų sirupo VERTMONT
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Grikius pamirkykite vandenyje mažiausiai 12 valandų. Jei norėsite daiginti, tai procesas truks dar 3 dienas. Išmirkytus grikius nuplaukite, sudėkite į puodą, užpilkite vandeniu ir užvirkite. Nukelkite nuo ugnies, palikite pastovėti 10 minučių ir nuplaukite. Taip paruoštus grikius suberkite ant kepimo skardos ir padžiovinkite juos apie 1 valandą 60 °C laipsnių temperatūros orkaitėje.
Datules ir bananus sutrinkite. Ištirpinkite klevų sirupą ir kokosų aliejų. Išdžiovintus grikius sumaišykite su likusiomis recepto sudedamosiomis dalimis ir prieskoniais. Dvi kepimo skardas išklokite kepimo popieriumi, supilkite paruoštą granolą ir šaukite į 160 °C laipsnių temperatūros orkaitę su vėjelio režimu džiovinti maždaug 1 valandą ir 15 minučių. Rekomenduojame kartais džiovinamą granolą pamaišyti, kad ji neprisviltų. Atvėsusią granolą suberkite į sandarius stiklainius. Gardžių ir sveikų pusryčių!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Po sunkios darbo dienos ar pagaliau sulaukus savaitgalio važiuodami namo mintyse dėliojate vakaro scenarijų – mėgstamas filmas ar knyga, jaukus pledas, kvapni kakava rankose ir visiška ramybė... Bet šią idilę išblaško skambantis telefonas: Jūsų išsiilgę planuoja atvykti draugai! Atsakyti neigiamai nemalonu, o dar ta galvoje skambanti mintis „Kuo pavaišinti svečius???“, kai į parduotuvę užsukti nebėra nei noro, nei jėgų, o visas mintis užvaldžiusi lengvutė panika. Nesijaudinkite ir ramiai kvėpuokite, nes mes kartu su VIRTUVĖS MITŲ GRIOVĖJAIS jau esame paruošę gelbėjimo operaciją pavadinimu „GREITASIS VALGIARAŠTIS“, kuriam pakakas kiekvieno virtuvėje esančių ingredientų, o ir užtruksite vos 45 min.! Na, o jei ko nors pritrūksite, gal jau atėjo laikas suformuoti užsakymą www.barbora.lt

SALOTOS SU RŪKYTA ŽUVIMI

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
300 g karšto rūkymo žuvies
1 didelio raudonojo greipfruto
150 g vyšninių pomidoriukų
160 g salotų mišinio
100 g juodųjų alyvuogių be kauliukų
UŽPILUI:
2-3 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus
1 valgomojo šaukšto smulkintų krapų
Šlakelio citrinos sulčių
Žiupsnelio druskos

VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Sumaišykite visus produktus, skirtus užpilui. Žuvį išskaidykite šakute arba supjaustykite. Išpjaukite greipfruto skilteles, pomidorus perpjaukite perpus. Sudėliokite šiuos produktus ant salotų lapų. Užberkite alyvuogių. Užpilą pilkite prieš pat patiekdami.

ALFREDO MAKARONAI

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
30 g SENOLIŲ sviesto (82 % rieb.)
100 g grietinėlės sūrio
50 g kietojo sūrio
150 ml SENOLIŲ grietinėlės (13% rieb.)
Žiupsnelio tarkuoto muskato riešuto
Druskos
Juodųjų pipirų
400 g makaronų „fettuccine“ arba „tagliatelle“
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Dėkite virti makaronus. Keptuvėje ištirpinkite sviestą su grietinėlės sūriu ir žiupsneliu tarkuoto muskato riešuto. Supilkite grietinėlę, išmaišykite ir pakaitinkite, kad padažas šiek tiek sutirštėtų. Pagardinkite druska, pipirais. Makaronus nukoškite, sukrėskite į keptuvę su padažu, viską gerai išmaišykite. Patiekite pabarstę tarkuotu kietuoju sūriu.

BROWNIE SU APELSINAIS

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
150 g SENOLIŲ sviesto (82 % rieb.)
150 g cukraus
200 g šokolado
4 kiaušinių
120 g maltų migdolų
2 valgomųjų šaukštų tarkuotos apelsinų žievelės
50 ml šviežiai spaustų apelsinų sulčių
120 g apelsinų džemo DANISH SELECTION
VISUS INGREDIENTUS ŠIAM RECEPTUI GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Šokoladą ištirpinkite ir ataušinkite, bet nesustingdykite – jis turi likti skystas. Minkštą sviestą išplakite su cukrumi, apelsino žievele ir sultimis, po vieną įmuškite kiaušinius, supilkite šokoladą ir pabaigoje suberkite maltus migdolus. Viską išmaišykite, tešlą supilkite į 20 cm skersmens formą, išklotą kepimo popieriumi, ir šaukite į orkaitę. Kepkite apie 45 min. įkaitintoje iki 170 °C laipsnių temperatūros orkaitėje. Ištraukite pyragą iš orkaitės, leiskite ataušti, viršų patepkite apelsinų džemu. Puoškite taip, kaip pageidaujate.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Po sunkios darbo dienos ar pagaliau sulaukus savaitgalio važiuodami namo mintyse dėliojate vakaro scenarijų – mėgstamas filmas ar knyga, jaukus pledas, kvapni kakava rankose ir visiška ramybė... Bet šią idilę išblaško skambantis telefonas: Jūsų išsiilgę planuoja atvykti draugai! Atsakyti neigiamai nemalonu, o dar ta galvoje skambanti mintis „Kuo pavaišinti svečius???“, kai į parduotuvę užsukti nebėra nei noro, nei jėgų, o visas mintis užvaldžiusi lengvutė panika. Nesijaudinkite ir ramiai kvėpuokite, nes mes kartu su VIRTUVĖS MITŲ GRIOVĖJAIS jau esame paruošę gelbėjimo operaciją pavadinimu „GREITASIS VALGIARAŠTIS“, kuriam pakakas kiekvieno virtuvėje esančių ingredientų, o ir užtruksite vos 45 min.! Na, o jei ko nors pritrūksite, gal jau atėjo laikas suformuoti užsakymą www.barbora.lt

LAYER DIP (SEPTYNSLUOKSNIS MEKSIKIETIŠKAS DIPAS)

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
1 skardinės konservuotų raudonųjų pupelių HEINZ RED KIDNEY BEANS
1 prinokusio avokado
3 pomidorų
100 g juodųjų alyvuogių
¼ ledkalnio salotų gūžės
100 g SENOLIŲ grietinės
100 g čederio sūrio
20-30 g svogūnų laiškų arba laiškinių česnakų
1 citrinos
Žiupsnelio druskos
1 skiltelės česnako
1-2 valgomųjų šaukštų aliejaus

VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Pupeles sutrinkite su druska, česnako skiltele ir aliejumi. Pomidorus supjaustykite nedideliais kubeliais. Taip pat supjaustykite alyvuoges. Avokadą sutrinkite kartu su druska ir citrinos sultimis. Salotas supjaustykite, sūrį sutarkuokite. Visas sudedamąsias dalis sudėkite į aukštą stiklinę, ant viršaus užkrėskite grietinės ir pabarstykite smulkintais svogūnų laiškais arba laiškiniais česnakais.

KALAKUTIENOS KUKULIAI ANT IEŠMO

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
500 g kalakutienos faršo ARVI
½ svogūno
3 skiltelių česnako
½ arbatinio šaukštelio maltų aitriųjų paprikų
½ arbatinio šaukštelio maltų saldžiųjų paprikų
½ arbatinio šaukštelio malto kumino
½ arbatinio šaukštelio maltų kalendrų
2 valgomųjų šaukštų smulkintų petražolių
50 g graikinių riešutų
Žiupsnelio druskos
Aliejaus
Šaldytų daržovių mišinio (garnyrui)

VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Užmerkite iešmelius vandenyje. Riešutus, česnaką ir svogūnus sutrinkite trintuvu. Sumaišykite faršą su gauta mase bei prieskoniais, pagardinkite druska ir pipirais. Drėgnomis rankomis formuokite graikinio riešuto dydžio kukuliukus, verkite juos ant iešmelių pakaitomis su pomidoriukais. Iešmelių galiukus apvyniokite aliuminio folija ir šaukite į iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintą orkaitę. Kepkite apie 20 min. Patiekite su daržovių garnyru.

SLUOKSNIUOTAS ŽAIBIŠKAS DESERTAS

4 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
4-6 sausainių BELVITA su šokoladu
150 g SENOLIŲ varškės
100 g plakamosios SENOLIŲ grietinėlės
50 g juodojo šokolado
100 g šaldytų juodųjų serbentų
25 g cukraus
15 g kukurūzų krakmolo
Kelių šviežių mėtos lapelių

VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Mėlynes sumaišykite su cukrumi bei krakmolu ir užvirinkite. Šokoladinius sausainius susmulkinkite kartu su šokoladu – tai galima padaryti trintuvu, arba sausainius sutrinkite kočėlu, o šokoladą sutarkuokite. Varškę sutrinkite kartu su grietinėle iki glotnios masės. Stiklinaitėse sluoksniuokite sausainius su šokoladu, po to dėkite varškės kremą, o ant viršaus – uogų masę. Prieš patiekiant papuoškite desertą kelias šviežių mėtų lapeliais.

________________________________________________________________________________________________________________

Šią savaitę siūlome išbandyti šį vieną iš valgiaraščio receptų. Kaip sako pati Beata: “Kiaušinienė be kiaušinių? Taip, gali būti ir tokia. Tofu yra lengvai virškinamas, maistingas sūris, pagamintas iš sojų pieno. Jame gausu baltymų, kurie prilygsta gaunamiems iš mėsos, pieno produktų ar žuvies, todėl yra nepakeičiami nevalgantiems mėsos žmonėms. Jei dar nebandėte, pats laikas tai padaryti”.

RYTINĖ KIAUŠINIENĖ BE KIAUŠINIŲ

JUMS REIKĖS:
250 g tofu su kmynais
5 brokolio žiedynų
0.25 nedidelės cukinijos
1 nedidelio svogūno
Aliejaus kepti
2 valgomųjų šaukštų saulėje džiovintų pomidorų pesto padažo
Jūros druskos KOTANYI
Šviežiai grūstų juodųjų pipirų KOTANYI
Saujelės vyšninių pomidorų
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Vyšninius pomidorus perpjaukite pusiau, sumaišykite su žiupsneliu druskos, dėkite į skardelę ir kepkite įkaitintoje orkaitėje (190 °C laipsnių temperatūroje) apie dešimt minučių, kol suminkštės ir apskrus. Brokolio žiedynus ir cukiniją sutarkuokite smulkia tarka, svogūną smulkiai supjaustykite ir suberkite visas šias daržoves į keptuvę su įkaitintu aliejumi. Pakepinkite, kol daržovės suminkštės. Sutrupinkite tofu, suberkite į keptuvę su ruošiamomis daržovėmis, pakepinkite kelias minutes, sudėkite pesto padažą, išmaišykite, pagardinkite druska ir pipirais. Patiekite su keptais pomidorais. Skanaus!

__________________________________________________________________________________________________________________________

Gal ir Jūs esate tarp tų, kurie nori savo kasdienėje mityboje sumažinti cukraus, pieno ar glitimo turinčių produktų vartojimą arba šių produktų išvis negalite vartoti? Kartu su Beata Nicholson jos naujajame BEATOS VIRTUVĖ žiemos žurnale (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia) dalinamės net visu valgiaraščiu, kuris gali pasirodyti įdomus ir tiems, kurie nori viduržiemį jaustis gyvybingesni ar yra tiesiog... pavargę nuo persivalgymo :)
Šią savaitę siūlome išbandyti bent šį vieną iš valgiaraščio receptų. Kaip sako pati Beata: “Lengvai ir greitai pagaminamas pyragas be glitimo ir be gramo pridėtinio cukraus. Ar įmanoma? Taip. Saldumu jį apdovanoja bananai ir riešutų sviestas, o kokosų drožlės sujungia visus ingredientus ir skonį nuspalvina egzotiškų atostogų spalvomis. Šiam pyragui puikiai tiks ir pernokę bananai”.

BANANŲ IR KOKOSŲ PYRAGAS

JUMS REIKĖS:
2.5 bananų
4 kiaušinių
250 g žemės riešutų sviesto CALVE
90 g ALVO kokosų drožlių (+ papildomai patiekti, jei norisi)
1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių
2 arbatinių šaukštelių vanilės ekstrakto
0.5 arbatinio šaukštelio malto cinamono KOTANYI
Žiupsnio malto muskato KOTANYI
Ledų patiektų (jei norisi)

VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C laipsnių temperatūros. Kepimo skardą (apvalią ar stačiakampę) išklokite kepimo popieriumi. Trintuvu sutrinkite bananus ir kiaušinius. Suberkite birius ingredientus (kokosų drožles, kepimo miltelius, malta cinamoną ir muskatą), sudėkite riešutų sviestą ir supilkite vanilės ekstraktą. Gerai išmaišykite. Tešlą sukrėskite į paruoštą formą ir kepkite apie 30 minučių, kol gražiai paruduos. Ištraukite iš orkaitės, leiskite 10 minučių pravėsti ir išimkite iš skardos. Patiekite pabarstę kokosų drožlėmis ir, jei norisi, su ledais. Skanaus!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Beata apie šį receptą: “Toks įprastas patiekalų ingredientas kaip baltieji ryžiai turi daug maistingesnių giminių. Rudieji ryžiai virs ilgiau, bet ir suteiks daugiau skaidulų, riebalų rūgščių ir geležies. Šis patiekalas lengvai paruošiamas, spalvingas ir labai gardus. Baltuosius ryžius bandykite keisti rudaisiais ir kituose patiekaluose. Beje, galima ruduosius ir baltuosius ryžius maišyti”.

BIRŪS RUDIEJI RYŽIAI SU KREVETĖMIS IR ŽIRNELIAIS

JUMS REIKĖS:
500 g rudųjų ryžių SKANĖJA
30 g sviesto
2 česnako skiltelių
1 arbatinio šaukštelio maltos kalendros KOTANYI
1 arbatinio šaukštelio ciberžolės KOTANYI
150 g virtų krevečių be kiautų
100 g šaldytų žaliųjų žirnelių
2 laiškinių svogūnų
50 g pakepintų anakardžių (nebūtinai)
Saujos šviežių kalendrų lapelių ir dar šiek tiek papuošti
1 žaliosios citrinos patiekti
Kelių šaukštų natūralaus jogurto patiekti
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Ryžius pamirkykite šaltame vandenyje, tada nukoškite, užpilkite švariu vandeniu ir išvirkite pagal ant pakuotės pateiktą instrukciją, tik nepervirkite. Keptuvėje išlydykite sviestą, sudėkite išspaustas česnako skilteles ir kelias minutes pakepinkite. Suberkite maltą kalendrą bei ciberžolę ir pakepinkite dar 2 minutes.
Suberkite išvirtus ryžius, krevetes ir žaliuosius žirnelius, išmaišykite ir patroškinkite dvi minutes. Nukelkite keptuvę nuo ugnies, suverskite smulkintus svogūnų laiškus, šviežių kalendrų lapelius ir kiek pasmulkintus pakepintus anakardžius. Patiekite užlašinę žaliosios citrinos sulčių, papuošę šaukštu jogurto ir šviežių kalendrų lapeliais. Skanaus!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Kaip sako pati Beata: tai “nostalgiška sriuba su frikadelėmis. Jei iki šiol mėsos kukulius gaminote iš kiaulienos ar vištienos, pabandykite juos padaryti iš maltos kalakutienos. Kalakutų krūtinėlių mėsa yra balta ir pati liesiausia, tinkama net kūdikiams ir alergiškiems valgytojams. Ši sriuba atgaivins sielą ir neapkraus skrandžio. Žalumynų puokštė ir citrinos rūgštelė lėkštėje primins pavasarį”.

DARŽOVIŲ SRIUBA SU KALAKUTIENOS FRIKADELĖMIS

JUMS REIKĖS:
Alyvuogių aliejaus
1 svogūno
2 morkų
3 saliero stiebų
0.5 nedidelio brokolio
450 g maltos lietuviškos kalakutų krūtinėlių mėsos ARVI
1 arbatinio šaukštelio peletrūnų
1 arbatinio šaukštelio raudonėlių KOTANYI
1 litro paruošto ekologiško daržovių sultinio MAGGI NATUR PUR
1 citrinos sulčių
200 g žalumynų (svogūnų laiškų, lapinių kopūstų, petražolių, bazilikų)
Jūros druskos KOTANYI
Šviežiai grūstų juodųjų pipirų KOTANYI
Šviežių petražolių papuošti.
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Dideliame puode įkaitinkite aliejų. Svogūną supjaustykite kubeliais ir 2-3 minutes pakepinkite. Vieną morką supjaustykite kubeliais, o kitą sutarkuokite, saliero stiebus plonai supjaustykite. Į puodą su kepinamais svogūnais sudėkite kubeliais pjaustytą morką ir plonai supjaustytus saliero stiebus. Vis pamaišant patroškinkite daržoves apie 10 minučių. Daržovėms šiek tiek suminkštėjus ir apskrudus, suberkite prieskonius ir pusę supjaustyto brokolio (likusi jo dalis bus skirta frikadelėms ruošti), užpilkite pasiruoštu ekologišku daržovių sultiniu.
Paruoškite frikadeles: maltą kalakutieną sumaišykite su tarkuotomis morkomis ir likusiu smulkintu brokoliu. Įberkite druskos, pipirų, žiupsnį raudonėlių ir peletrūnų, įpilkite šlakelį vandens. Viską gera išmaišykite. Formuokite mažus kukuliukus. Sudėkite suformuotus kukuliukus į puodą, kuriame verdate daržoves ir pavirkite 5 minutes. Susmulkinkite prieskoninius žalumynus ir suverskite į puodą, įspauskite citrinos sultis ir dar pavirkite 5 minutes. Paragaukite, ar užtenka prieskonių. Supilstykite į lėkštes ir papuoškite smulkintomis šviežiomis petražolėmis. Skanaus!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Gal ir Jūs esate tarp tų, kurie nori savo kasdienėje mityboje sumažinti cukraus, pieno ar glitimo turinčių produktų vartojimą arba šių produktų išvis negalite vartoti? Kartu su Beata Nicholson jos naujajame BEATOS VIRTUVĖ žiemos žurnale (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia) dalinamės net visu valgiaraščiu, kuris gali pasirodyti įdomus ir tiems, kurie nori viduržiemį jaustis gyvybingesni ar yra tiesiog... pavargę nuo persivalgymo.
Šią savaitę siūlome išbandyti bent šį vieną iš valgiaraščio receptų. Kaip sako pati Beata: “Kukurūzų miltų makaronai yra geriausias pakaitalas netoleruojantiesiems glitimo arba tiesiog tiems, kurie renkasi mitybą be kviečių miltų. Pankolis vis dar mūsų virtuvėse retokai viešinti daržovė, bet jei pabandysite iš jos pasigaminti kokį patiekalą, nustebsite, kaip maloniai ji atsiskleis ir sužydės. Jei neturite ar nemėgstate pankolių, pakeiskite juos cukinijomis arba salierų šakniavaisiais”.

KUKURŪZŲ MILTŲ PENNE MAKARONAI SU PANKOLIAIS

JUMS REIKĖS:
300 g kukurūzų makaronų SAM MILLS be glitimo
1-2 pankolių
5 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus
3 česnako skiltelių
Žiupsnio aitriųjų paprikų KOTANYI
4 valgomųjų šaukštų tarkuoto kietojo sūrio
Saujos šviežių bazilikų lapelių
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Gilioje keptuvėje įkaitinkite aliejų. Sudėkite traiškytas česnako skilteles ir žiupsnį aitriųjų paprikų. Pakepinkite minutę. Pankolį plonai supjaustykite pjaustykle mandolina ir suverskite į keptuvę. Kepkite ant nedidelės ugnies apie 10 minučių, kol suminkštės ir gražiai pagels.
Kol ruošiate daržoves, išvirkite makaronus al dente. Išvirusius makaronus nukoškite, bet pasilikite šiek tiek vandens nuo makaronų. Suverskite makaronus į keptuvę su paruoštomis daržovėmis, įpilkite 2-3 valgomuosius šaukštus vandens, kuriame virė makaronai, ir išmaišykite. Patiekite makaronus pabarstę Jūsų mėgstamu tarkuotu kietuoju sūriu ir šviežiais bazilikų lapeliais. Skanaus!

______________________________________________________________________________________________________________________________

Gal ir Jūs esate tarp tų, kurie nori savo kasdienėje mityboje sumažinti cukraus, pieno ar glitimo turinčių produktų vartojimą arba šių produktų išvis negalite vartoti? Kartu su Beata Nicholson jos naujajame BEATOS VIRTUVĖ žiemos žurnale (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia) dalinamės net visu valgiaraščiu, kuris gali pasirodyti įdomus ir tiems, kurie nori viduržiemį jaustis gyvybingesni ar yra tiesiog... pavargę nuo persivalgymo :)

Šią savaitę siūlome išbandyti bent šį vieną iš valgiaraščio receptų. Kaip sako pati Beata: tai “tikras baltymų ir skaidulų užtaisas gerai dienos pradžiai ar jėgoms susigrąžinti po treniruotės. Gausus gerųjų riebalų, ne itin saldus, tačiau maistingas ir veganiškas, nes naudojamas migdolų pienas. Migdolų pienas itin maistingas, jame daug vitaminų ir mineralų, jis tinka vartoti kaip pieno pakaitalas žmonėms, netoleruojantiems laktozės ar kazeino. Galite rinktis ir avižų, ryžių ar kitokį augalinį pieną”.

RYTINIS KOKTEILIS BE PIENO

JUMS REIKĖS:
300 ml migdolų pieno
0.5 avokado
1 prinokusio banano
1 valgomojo šaukšto lukštentų kanapių sėklų
Saujos šaldytų vyšnių ar aviečių
Šlakelio citrinų sulčių
Medaus, jei norisi saldžiau
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Į kokteilinę sudėkite visus ingredientus ir suplakite. Papuoškite avietėmis ir žiupsniu lukštentų kanapių sėklų. Štai ir viskas paruošta ;)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Kaip sako pati Beata: “Tortilijų suktinukus galima sukti su kuo tik panorėjus. Šįkart siūlau panaudoti produktus, kurių liko ruošiant kitus patiekalus. Minkštą švelnų sūrį atsveria išraiškingo, stipraus saldžiarūgščio skonio marinuotos paprikos, bazilikai suteikia gaivumo. Svarbiausia, nenaudokite labai šlapių ir sultingų ingredientų – jei suktinukai turės šiek tiek pastovėti, jie gali pavandenyti ir ištižti”.

TORTILIJŲ SUKTINUKAI IŠ TO, KAS LIKO

JUMS REIKĖS:
2-4 tortilijų CANTINA MEXICANA lakštų
80–100 g kreminio sūrio ar varškės užtepėlės
80 g vytinto kiaulienos kumpio ABRAHAM juostelėmis
1 marinuotos paprikos
Bazilikų lapelių
Gražgarsčių ar sultenių lapelių
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Marinuotą papriką supjaustykite juostelėmis. Tortilijų lakštus ištepkite kreminiu sūriu. Klokite vieną ar dvi kumpio juosteles, kelias paprikos juosteles. Porą bazilikų lapelių suplėšykite ant kumpio ir paprikų. Uždėkite saujelę gražgarsčių ar sultenių lapelių ir susukite suktinuką. Supjaustykite lygiais arba įstrižais ritinėliais. Skanaus!

__________________________________________________________________________________________________________________________

Gal jau kartais ruošiatės šventiniam vakarėliui darbe ar suneštinei draugų šventei? Kad daug galvoti apie maistą ir pasiruošti kažką naujo, nesudėtingo ir skanaus būtų paprasčiau, dalinamės itin gardžiu receptu iš stebuklingojo žiemos BEATOS VIRTUVĖ žurnalo numerio (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia)
Kaip sako pati Beata: tai “dailūs kąsneliai iš įprasto produktų derinio šventėms, tik patiekti netikėta forma. Burokėlių pašteto saldumą pastiprina pikantiškas figų ar bruknių džemas, o duonoje esančių sėklų ir grūdų traškumui antrina smulkutės figų sėklytės. Jei burokėlius pasiruošite namuose, tai darbe ar svečiuose užkandžius galėsite „sukonstruoti“ per kelias minutes”.

LIETUVIŠKAS SUMUŠTINIS SU BUROKĖLIŲ PAŠTETU, SILKE, FIGŲ ARBA BRUKNIŲ DŽEMU IR KRAPAIS

JUMS REIKĖS:
GARDĖSIO duonos su sėklomis
Sūdytos silkės filė VIČI
GEROVĖS figų arba bruknių džemo
Krapų papuošti
BUROKĖLIŲ PAŠTETUI:
2 nedidelių virtų burokėlių
2 šaukštų ekologiško alyvuogių aliejaus BIONATURALIS
2 šaukštų balzaminio acto
1 šaukšto sojų padažo KIKKOMAN
Druskos DROGA
Pipirų.
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Virtus burokėlius pasmulkinkite, sudėkite į aukštą indą ir sutrinkite maisto trintuvu. Supilkite likusius ingredientus, dar kartą viską išsukite ir paragaukite, ar netrūksta rūgštelės ar sūrumo. Duonos riekeles padalijame į 6-8 dalis, mažais trikampėliais. Silkę supjaustykite plonomis juostelėmis. Krapus smulkiai sukapokite. Ant duonos trikampėlio dėkite šaukštelį burokėlių pašteto, tupdykite silkės gabalėlį, šiek tiek figų arba bruknių džemo ir pabarstykite krapais. Skanaus!

___________________________________________________________________________________________________________

Gal jau kartais ruošiatės Kalėdiniam vakarėliui darbe ar suneštinei draugų šventei? Kad daug galvoti apie maistą ir pasiruošti kažką naujo, nesudėtingo ir skanaus būtų paprasčiau, dalinamės itin gardžiu receptu iš stebuklingojo žiemos BEATOS VIRTUVĖ žurnalo numerio (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia.

Kaip sako pati Beata: tai “Fantastiškas, ypač greitai paruošiamas užkandis – nereiks nei kepti, nei virti, nei svogūnus pjaustant ašarų lieti. Skonis nepriekaištingas, tikrai patiks ir įprastų valgių mėgėjams, ir didžiausiems gurmanams. Čia persipina kumpio ir bruknių aromatai, ragaujant juntami ir rūgštumas, ir saldumas, o žolelės ir bazilikai suteikia gaivumo”.

VYTINTO KUMPIO SUKTINIAI

JUMS REIKĖS
160 g vytinto kiaulienos kumpio ABRAHAM juostelių
80-100 g varškės užtepėlės su žalumynais
Bruknių arba figų džemo GEROVĖ
10 saulėje džiovintų pomidorų
2-3 arbatinių šaukštelių marinuotų kaparėlių
Saujos gražgarsčių ar sultenių lapelių
Šviežių bazilikų lapelių papuošti
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Ant kumpio juostelės užtepkite varškės su žalumynais, viršuje plonai tepkite bruknių arba figų džemo. Džiovintus pomidorus supjaustykite juostelėmis ir išdėliokite ant kumpio riekelių. Uždėkite kelis kaparėlius ir gražgarsčių ar sultenių. Kumpį susukite į suktinuką, ant medinio iešmelio (galite naudoti dantų krapštukus) užverkite baziliko lapelį ir suktinuką. Skanaus!

__________________________________________________________________________________________________________________________

Gal jau kartais ruošiatės Kalėdiniam vakarėliui darbe ar suneštinei draugų šventei? Kad daug galvoti apie maistą ir pasiruošti kažką naujo, nesudėtingo ir skanaus būtų paprasčiau, dalinamės itin gardžiu receptu iš stebuklingojo žiemos BEATOS VIRTUVĖ žurnalo numerio (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia)
Kaip sako pati Beata: tai “super paprastai paruošiamas, gardus pikantiško skonio užkandis. Petražolės dalijasi žiemą taip išsiilgtu gaivumu, o spanguolės paryškina skonį ir suteikia paslaptingumo. Tik būtinai pasilikite šiek tiek laiko sūriams pašaldyti. Patiekti galite su sūriais trapiais sausainiais”.

FETOS IR OŽKŲ SŪRIO RUTULIUKAI

JUMS REIKĖS:
150 g šviežio ožkų pieno sūrio NATUREK KOZI
100 g fetos sūrio
100 g kreminio sūrio
Šviežiai maltų juodųjų pipirų
Saujos šviežių petražolių
Druskos DROGA
Saujos džiovintų spanguolių
Saujos migdolų riekelių
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Visus tris sūrius gerai išsukite dubenyje. Įberkite šviežiai maltų pipirų ir paragaukite, ar Jūsų skoniui užtenka sūrumo. Sūrių mišinį kiškite į šaldytuvą arba šaldiklį, jei svečiai greitai rinksis. Iš šalto sūrio bus lengviau formuoti rutuliukus. Petražoles smulkiai supjaustykite, spanguoles taip pat pasmulkinkite, kartu su migdolais suberkite į plokščią lėkštę. Sūrių mišinį kabinkite šaukšteliu ir formuokite rutuliukus. Juos pavoliokite lėkštėje su petražolėmis, migdolais ir spanguolėmis. Štai ir viskas paruošta ;)

IDĖJA: Sūrius galite maišyti ir su skaldytais riešutais arba apvolioti sėklų, skaldytų riešutų mišiniu. Juk galite vienu metu patiekti skirtingų rutuliukų ;)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Gal jau kartais ruošiatės Kalėdiniam vakarėliui darbe ar suneštinei draugų šventei? Kad daug galvoti apie maistą ir pasiruošti kažką naujo, nesudėtingo ir skanaus būtų paprasčiau, dalinamės itin gardžiu receptu iš stebuklingojo žiemos BEATOS VIRTUVĖ žurnalo numerio (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia .
Kaip sako pati Beata: tai “saulėtus, gurmaniškais patiekalais garsėjančius kraštus primenantis pyragas-apkepėlė. Jam iškepti užteks 30 minučių. Tiks neštis į darbą ar į svečius, nes skanus ir tik ką iškeptas, ir visiškai atšalęs”.

ATVIRAS PYRAGAS SU ČORISU, PELĖSINIU SŪRIU IR FIGŲ DŽEMU

JUMS REIKĖS:
500 g sluoksniuotos bemielės tešlos
100-150 g čoriso
100 g mėlynųjų pelėsių sūrio NATUREK
80-100 g (varškės užtepėlės) tepamosios varškės
Kelių valgomųjų šaukštų bruknių arba figų džemo GEROVĖ
50 g lazdynų ar migdolų riešutų, saujos gražgarsčių papuošti.
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI: www.barbora.lt/bvpyragas

PARUOŠIMO BŪDAS: Sluoksniuotą tešlą guldykite ant kepimo popieriumi išklotos skardos. Kraštus šiek tiek užlenkite ir prispauskite, suformuodami rėmelį. Kepame iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 15 minučių. Dešrą plonai suraikykite. Riešutus sukapokite. Iškepusią tešlą ištraukite iš orkaitės (nieko baisaus, jei ji šiek tiek bus pasipūtusi, vėsdama ji susileis). Šaukšteliu plonai ją patepkite varškės užtepėle ar tepamąja varške, taip pat plonai užtepkite figų (arba bruknių) džemo ir išdėliokite dešros gabalėlius. Patrupinkite pelėsinio sūrio ir užberkite riešutų. Šaukite atgal į karštą orkaitę ir kepkite dar 10 minučių. Ištraukę palaukite, kol atvės, ir pagardinkite gražgarsčių lapeliais. Skanaus!

__________________________________________________________________________________________________________________________

Gal jau kartais ruošiatės Kalėdiniam vakarėliui darbe ar suneštinei draugų šventei? Kad daug galvoti apie maistą ir pasiruošti kažką naujo, nesudėtingo ir skanaus būtų paprasčiau, dalinamės itin gardžiu receptu iš stebuklingojo žiemos BEATOS VIRTUVĖ žurnalo numerio (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia.
Kaip sako pati Beata: “namuose sūdyta lašiša – ypatinga ir nuteikia šventiškai”. Šiam patiekalui lašišą Beata siūlo užkloti burokėliais, nes jie dailiai ir šventiškai nudažys jos kraštelį. Patiekite taip paruoštą lašišą su traškia duonele ir šiek tiek padažo – juk mažiau yra daugiau ;)

LAŠIŠOS GRAVADLAX SU BUROKĖLIAIS IR PRIESKONIAIS ANT RUGINĖS DUONOS TRAŠKUČIO

JUMS REIKĖS:
600 g lašišos filė
60 g cukranendrių cukraus DANSUKKER
60 g druskos DROGA
0.5 arbatinio šaukštelio kmynų
0.5 arbatinio šaukštelio kalendrų žirnelių
0.5 arbatinio šaukštelio kadagių uogų
1 virto burokėlio
Ruginės duonos traškučių
Šviežių krapų papuošti
PADAŽUI:
1 valgomojo šaukšto medaus
0.5 citrinos sulčių
2 arbatinių šaukštelių grūdėtųjų garstyčių MAILLE DIJON
1 valgomojo šaukšto alyvuogių aliejaus BIONATURALIS
Saujos šviežių krapų
Druskos DROGA
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Prieskonius sugrūskite ir sumaišykite su druska ir cukrumi. Lašišą nuplaukite. Pasiruoškite indą, kuriame ją sūdysite. Ant dugno pabarstykite druskos, cukraus ir prieskonių mišinio, guldykite lašišos filė ir užbarstykite likusiu mišiniu. Smulkia tarka sutarkuokite burokėlį ir užklokite juo lašišos filė. Uždenkite maistine plėvele ir dėkite į šaldytuvą 24 valandoms. Kitą dieną nupilkite susidariusį skystį, lašišą nuplaukite tekančiu vandeniu, nusausinkite popieriniu rankšluosčiu ir plonai supjaustykite.
Pasiruoškite padažą: sumaišykite medų, garstyčias ir citrinos sultis. Pilkite alyvuogių aliejų ir plakite, kol padažas sutirštės. Įberkite druskos ir smulkintų krapų. Ant ruginės duonos traškučio užlašinkite padažo, uždėkite lašišos gabalėlį ir pabarstykite krapais.


_____________________________________________________________________________________________________________________

KUKULAIČIAI SU BARAVYKAIS IR LAUKINIAIS RYŽIAIS

4 PORCIJOMS REIKĖS:
300 g laukinių ryžių
500 g maltos jautienos
1 morkos
1 skiltelės česnako
Žiupsnelio SALDVA bajoriškų prieskonių mišinio su baravykais
1/2 arbatinio šaukštelio maltos paprikos SALDVA
1 valgomojo šaukšto baravykų miltelių arba kelių džiovintų ir smulkintų grybų
2 kiaušinių
Druskos
Maltų juodųjų pipirų SALDVA
Terijakio padažo pagal skonį
Šviežių kalendrų papuošti
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Išvirkite ryžius kaip nurodyta ant jų pakuotės. Virtus ryžius sumaišykite su smulkintomis kalendromis. Smulkiai sutarkuokite morką, česnaką ir sumaišykite su jautiena bei likusiais prieskoniais. Drėgnomis rankomis suformuokite kukulaičius, sudėkite į kepimo formą ir kepkite apie 30 min. Patiekite su paruoštais ryžiais ir terijakio padažu.

__________________________________________________________________________________________________________________________

AVINŽIRNIŲ TROŠKINYS SU POMIDORAIS IR PIEVAGRYBIAIS

4-6 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
1 rausvojo svogūno
1 morkos, kelių paprikų
200 g pievagrybių
60 g pomidorų pastos
1 arbatinio šaukštelio cukraus
Kelių džiovintų ir smulkintų pomidorų SALDVA
400 g konservuotų arba virtų avinžirnių
200 g konservuotų pupelių
400 g konservuotų pomidorų savo sultyse
Druskos, juodųjų pipirų SALDVA
Žiupsnelio maltos aitriosios paprikos SALDVA
0.5 valgomojo šaukšto baltojo vyno acto
Šlakelio aliejaus
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Griežinėliais supjaustykite svogūną. Nedideliais gabalėliais supjaustykite morką, paprikas ir pievagrybius. Daržoves kepkite su aliejumi, kol gražiai apskrus. Sudėkite pomidorų pastą bei cukrų ir maišydami kepkite dar kelias minutes. Supilkite konservuotus pomidorus, avinžirnius bei pupeles, actą ir likusius prieskonius ir patroškinkite ant nedidelės kaitros apie 15 min. Gardžių naujų atradimų Jūsų virtuvėse!

__________________________________________________________________________________________________________________________

RIZOTAS SU MOLIŪGU, KREVETĖMIS IR VOVERAITĖMIS

4-6 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
1 svogūno
Kelių česnako skiltelių
40 g sviesto
200 g ryžių
150 ml baltojo vyno
250 g moliūgo minkštimo
250 g krevečių
250 g voveraičių
Apie 1 l paruošto daržovių sultinio
Druskos
Juodųjų pipirų SALDVA
100 g kietojo sūrio
Žiupsnelio šviežių čiobrelių
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA 

PARUOŠIMO BŪDAS: Smulkiai pjaustytus svogūną ir česnaką pakepkite su sviestu, o kai jie suminkštės supilkite ryžius ir apskrudinkite apie minutę. Supilkite vyną ir palaukite kelias minutes, kol jis susigers. Suberkite kubeliais pjaustytą moliūgą, krevetes, voveraites ir kepkite dar apie 5 min. Nuolatos maišykite ir po truputį pilkite sultinį, kol ryžiai išbrinks. Viską pagardinkite druska, pipirais ir patiekite gausiai apibarstę tarkuotu kietuoju sūriu ir kiek smulkintais šviežiais čiobreliais. Gardžių, kūną ir sielą sušildančių ir pamaloninančių atradimų Jūsų virtuvėse!

____________________________________________________________________________________________________________

Vis labiau rudenėjant, kartais organizmas net pats prašyte prašosi visą kūną sušildančios sriubos. Būtent tokios – sočios, gardžios ir tikrai šiltos – sriubos receptą šią savaitę kviečiame išbandyti ir Jus… Juk vis labiau šąlant tokią sriubą išsivirti tikrai nepakenks, ar ne? 

BULVIŲ SRIUBA SU PIEVAGRYBIAIS IR PELĖSINIU SŪRIU

4-6 PORCIJOMS JUMS REIKĖS
1 svogūno
1 šaukštelio cukraus
Kelių saliero stiebų
3-4 česnako skiltelių
800 g bulvių
900 ml vištienos sultinio
150 ml riebios grietinėlės
200 g pievagrybių
150 g pelėsinio sūrio
1 šaukšto sviesto
Šlakelio aliejaus
Druskos
Maltų juodųjų pipirų SALDVA
Žiupsnio šviežių čiobrelių
Kelių griežinėlių mėgstamo kumpio
VISUS REIKALINGUS INGREDIENTUS RASITE ČIA.

PARUOŠIMO BŪDASPuode su aliejumi ir sviestu apkepkite žiedais pjaustytus svogūnus su žiupsneliu cukraus. Suberkite stambiai pjaustytus salierus, česnako skilteles ir bulves. Pakepkite apie 5 min., kol gražiai apskrus. Supilkite paruoštą sultinį ir užvirkite. Virkite ant nedidelės kaitros ugnies, kol bulvės suminkštės. Tuomet sriubą sutrinkite maisto trintuvo pagalba ir įmaišykite grietinėlę. Sriubą pagardinkite druska, šviežiai grūstais juodaisiais pipirais ir kiek smulkintais šviežiais čiobreliais. Patiekite sriubą su kumpiu ir trupintu pelėsiniu sūriu. Šildančių ir skanių naujų atradimų Jūsų virtuvėse!

_________________________________________________________________________________________________________________________

Kad rudenį galvoti apie maistą ir pasiruošti kažką naujo, nesudėtingo ir skanaus pietums biure būtų paprasčiau, dalinamės itin gardžiu receptu iš rudeninio BEATOS VIRTUVĖ žurnalo numerio (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia! Pati Beata Nicholson apie šį savo patiekalą rašo: "Kad bet koks patiekalas būtų skanus, reikia maišyti įvairios konsistencijos produktus, derinti skirtingus skonius ir spalvas. Šie principai taikytini net paprastam sumuštiniui.

Greitai marinuotos daržovės yra skanumynas ir prie paprasto troškinio, ir kaip sumuštinio sudedamoji dalis. Visų mėgstamas sumuštinis su juoda duona ir lašiša, greitai marinuotais pankoliais (juos galite keisti cukinijomis) ir salieru yra puikiausi penktadienio pietūs. Skanesni nei bet kurią kitą dieną, nes penktadienis yra penktadienis.” Kviečiame taip pietauti ir Jus…ir nebūtinai tik penktadienį!

SUMUŠTINIAI SU SŪDYTA LAŠIŠA IR MARINUOTAIS PANKOLIAIS

2 VNT. JUMS REIKĖS:
1 pankolio
3-4 salierų lapkočių
1 valgomojo šaukšto žaliųjų citrinų sulčių
2 arbatinių šaukštelių baltojo vyno acto
1-2 valgomųjų šaukštų tyro alyvuogių aliejaus ILIADA KALAMATA
Žiupsnio juodųjų pipirų SANTA MARIA
120 g sūdytos atlantinių lašišų filė ZIGMAS
0.5 obuolio ar slyvos papuošti
Salotų lapelių papuošti
2 riekelių juodos duonos BEATOS VIRTUVĖ su sėklomis

VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Pankolį perpjaukite pusiau ir plonai supjaustykite daržovių skustuku. Salierų lapkočius taip pat nuskuskite ir supjaustykite plonais griežinėliais. Dubenyje sumaišykite pankolius, salierus su citrinų sultimis, actu, aliejumi ir pipirais. Palikite šiek tiek pasimarinuoti. Marinuotų daržovių liks ir salotoms ar kitiems sumuštiniams. Ant duonos riekelių dėkite lašišą, uždėkite pasimarinavusių daržovių. Obuolį arba slyvą supjaustykite plonais griežinėliais ir papuoškite sumuštinį. Sumuštinį papuošti galite ir keliais salotų lapeliais.

_______________________________________________________________________________________________

Kad rudenį galvoti apie maistą ir pasiruošti kažką naujo, nesudėtingo ir skanaus pietums biure būtų paprasčiau, dalinamės itin gardžiu receptu iš rudeninio BEATOS VIRTUVĖ žurnalo numerio (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia)! Pati Beata Nicholson apie šį savo patiekalą rašo: "Laimingos tos, kurios mėgsta avokadus. O nemėgstančioms siūlau pamėginti, nes tikrai labai skanu ir labai sveika. Šios salotos stiklainyje yra tobulos, nes jos labai gražios, o ingredientai vienas kitą papildo. Viskas, ką reikia padaryti, tai nusipirkti produktų, supjaustyti juos į paruoštą erdvų stiklainį ir užpilti padažu. O kai ateis laikas pietauti, tik apversite stiklainį – padažas pasklis po visas salotas pats. Šias salotas specialiai siūlome savaitės pabaigai, nes jei pirmadienį užsisakysite avokadų, tai ketvirtadienį jie bus prinokę ir minkšti.” Kviečiame taip pietauti ir Jus!

SALOTOS STIKLAINYJE SU AVOKADAIS

1-2 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
1 nedidelės saujelės šviežių mėtų
1 žaliųjų citrinų sulčių ir žievelių
1.5 valgomojo šaukšto ypač tyro alyvuogių aliejaus ILIADA KALAMATA
1 valgomojo šaukšto medaus
Žiupsnio druskos SANTA MARIA
1 nedidelio agurko
0.5-1 avokado
200 g konservuotų garuose ruoštų avinžirnių BONDUELLE VAPEUR arba pačių išsivirtų SKANĖJOS avinžirnių arba 200 g garuose ruoštų raudonųjų ar baltųjų pupelių BONDUELLE VAPEUR
2 slyvų
1 nektarino ar persiko
Saujelės žalių ar tamsių vynuogių
2 dosnių saujų salotų lapų (pavyzdžiui, gražgarsčių, sultenių)
2-3 valgomųjų šaukštų skrudintų saulėgrąžų

VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIAwww.barbora.lt/bvketvirtadienis

PARUOŠIMO BŪDAS: Padažui išspauskite citrinos sultis, nutarkuokite žievelę. Mėtų lapelius suplėšykite ir viską sudėkite į trintuvę. Sutrinkite ir supilkite aliejų, pasūdykite ir gerai išmaišykite. Supilkite padažą į pasiruoštą stiklainį.
Agurką nuskuskite ir daržovių skustuku supjaustykite juostelėmis. Avokadą perpjaukite pusiau, išimkite kaulą, tada šaukštu išskobkite minkštimą ir supjaustykite kubeliais. Išimkite slyvų ir nektarino kauliukus, supjaustykite griežinėliais ar kaip tik norisi. Vynuoges perpjaukite pusiau.

Dabar jau sluoksniuokite salotas: pirmiausia klokite agurkų juosteles, tada avokadus, pupeles, slyvas ir nektarinus, vynuoges, salotų lapelius ir pabarstykite saulėgrąžomis. Prieš valgydami apverskite stiklainį, kad padažas pasiskirstytų tarp visų sluoksnių. Skanaus :)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Kad rudenį galvoti apie maistą ir pasiruošti kažką naujo, nesudėtingo ir skanaus pietums biure būtų paprasčiau, dalinamės itin gardžiu receptu iš rudeninio Beatos Virtuvė žurnalo numerio (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia)! Pati Beata Nicholson apie šį savo patiekalą rašo: "Kodėl nuogas? Nes jis be tešlos. Dėl tikslumo kišą be tešlos galima būtų vadinti ir omletu, bet aš pasilieku prie kišo, nes pavadinimas gražesnis. O įdarui – brokoliai ir cukinijos, viskas žalia ir skanu. Pamėginkite dar pridėti ožkų pieno sūrio ir vynuogių. Užsimerksite iš netikėto malonumo. Labai skanu ir tikrai labai sveika.” Kviečiame taip pietauti ir Jus!


NUOGAS KIŠAS

1-2 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
10 g VILKYŠKIŲ sviesto
3-4 brokolių žiedynų
0.5 mažos cukinijos
2 saujų tamsių vynuogių
2 saujų vyšninių pomidorų
150 g minkšto ožkų pieno sūrio
300 ml VILKYŠKIŲ pieno
5 kiaušinių RIDO be GMO
Druskos SANTA MARIA
Juodųjų pipirų SANTA MARIA
Žiupsnio aitriųjų paprikų skiedrelių SANTA MARIA
Žiupsnio malto muskato SANTA MARIA
Saujelės kedrinių pinijų, saujos tarkuoto kietojo sūrio
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA!


PARUOŠIMO BŪDAS: Įkaitinkite orkaitę iki 190 °C laipsnių temperatūros, viršaus ir apačios kaitinimo režimu. Apvalią kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi, dugną ir kraštus patepkite sviestu.
Brokolius smulkiai supjaustykite arba smulkiai sutarkuokite. Cukiniją daržovių skustuku supjaustykite išilgomis juostelėmis. Pomidorus ir vynuoges perpjaukite pusiau. Kiaušinius išplakite su druska, pipirais, muskatu ir, jei norisi aštriau, aitriųjų paprikų skiedrelėmis. Supilkite pieną ir išmaišykite.
Skardoje išdėliokite pomidorus, vynuoges, sūrį, brokolius, susukite ir sutupdykite cukinijos juosteles ir užpilkite kiaušinių ir pieno plakiniu. Pabarstykite kietojo sūrio ir užberkite kedrinių pinijų. Kepkite apie 40–45 minutes, kol gražiai paruduos kraštai ir viršus. Valgykite su salotomis.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Kad rudenį galvoti apie maistą ir pasiruošti kažką naujo, nesudėtingo ir skanaus pietums biure būtų paprasčiau, dalinamės itin gardžiu receptu iš rudeninio BEATOS VIRTUVĖ žurnalo numerio (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia! Pati Beata Nicholson apie šį savo patiekalą rašo: "Salotos su įvairiomis kruopomis – naujausia mada. Ir maistinga, ir sotu. Šios – su senomis geromis ir sočiomis perlinėmis kruopomis. Tik svarbu jų nepervirti. Labai skaniai ir šviežiai čia suskamba morkos, agurkai ir pomidorai. Patys paprasčiausi ir pigiausi ingredientai su trupučiu fantazijos, truputis razinų, kumino – ir pietūs tikrai maloniai nustebins. Ir vėl nė gramo mėsos, bet valgis maistingas, sotus ir naudingas.” Kviečiame taip pietauti ir Jus!

PERLINIŲ KRUOPŲ SALOTOS

1-2 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:
100 g perlinių kruopų SKANĖJA
2 nedidelių agurkų
1 vidutinio dydžio morkos
5 vyšninių pomidorų
Saujos auksinių razinų
Saujelės šviežių petražolių
Šviežių raudonėlių
Šviežių bazilikų
Žiupsnio malto kumino KOTANYI
2 valgomųjų šaukštų tyro alyvuogių aliejaus ILIADA KALAMATA ar sėmenų aliejaus
1 valgomojo šaukšto citrinų sulčių arba balzaminio acto
Druskos SANTA MARIA
Juodųjų pipirų SANTA MARIA

VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Perlines kruopas išvirkite šiek tiek pasūdytame vandenyje, bet visiškai nesuvirkite, kad nebūtų ištižusios, visai suminkštėjusios. Auksines razinas užpilkite karštu vandeniu ir palikite pabrinkti.
Morkas ir agurkus nuskuskite. Morkas sutarkuokite plonais šiaudeliais, o agurkus perpjaukite pusiau ir šaukšteliu išskobkite sėklytes, tada supjaustykite. Vyšninius pomidorus padalinkite į keturias dalis. Žoleles susmulkinkite peiliu.
Mažame dubenyje sumaišykite aliejų, kuminą ir citrinų sultis, įberkite druskos ir pipirų, gerai išplakite. Sudėkite visus ingredientus į dubenį ir išmaišykite.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Kad rudenį galvoti apie maistą ir pasiruošti kažką naujo, nesudėtingo ir skanaus pietums biure būtų paprasčiau, dalinamės itin gardžiu receptu iš rudeninio BEATOS VIRTUVĖ žurnalo numerio (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia)! Pati Beata Nicholson apie šį savo patiekalą rašo: "Avinžirniai tėra kitokios pupelės. Jie sotūs ir turi daug baltymų. Jei nenorite kasdien valgyti mėsos, tai avinžirniai labai sėkmingai ją pakeis. Norint juos išsivirti reikia truputį pasiruošti: pirmiausia bent 12 valandų pamirkyti, tada nupylus vandenį išvirti. Bet išsivirusios puodelį avinžirnių juos sėkmingai galite laikyti sūdytame vandenyje šaldytuve ilgai. O kai reikia labai greitai, visuomet galima nusipirkti virtų konservuotų avinžirnių. Na, o kesadilija yra texmex virtuvės sumuštinis, kai vietoj duonos naudojama tortilija. Taigi dvi tortilijos, viduje – labai skanus avinžirnių ir fetos įdaras su keptais moliūgais. Į kitą indelį dar įsidėsite pomidorų su liesa grietine ir visos kolegės prašys paragauti. Jei mėgstate aštriau, tai įdėkite ir marinuotų aitriųjų paprikų – avinžirniai ir feta šį karštį puikiai atlaikys.” Kviečiame taip pietauti ir Jus!

KESADILIJOS SU MOLIŪGŲ, AVINŽIRNIŲ IR FETOS ĮDARU

2 PORCIJOMS JUMS REIKĖS:

400 g moliūgo
2 valgomųjų šaukštų ypač tyro alyvuogių aliejaus ILIADA KALAMATA
1 česnako skiltelės
1 arbatinio šaukštelio malto kumino KOTANYI
200 g konservuotų garuose ruoštų avinžirnių BONDUELLE arba pačių išvirtų SKANĖJOS avinžirnių
Saujos šviežių kalendrų lapelių
Kelių šaukštų vandens
Druskos SANTA MARIA
Juodųjų pipirų SANTA MARIA
50 g minkšto sūrio FETUVA
Kelių šaukštų tarkuoto kietojo sūrio
4 tortilijų SANTA MARIA TEX MEX
100 g įvairiaspalvių vyšninių pomidorų
Marinuotų uoginių paprikų SPILVA griežinėliais (jei mėgstate aštriau)
Liesesnės VILKYŠKIŲ grietinės patiekti

VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C laipsnių temperatūros. Išklokite kepimo skardą kepimo popieriumi. Moliūgą nuskuskite ir supjaustykite kubeliais. Suberkite į skardą ir apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pasūdykite ir kepkite 20 minučių, kol suminkštės. Ištraukite iš orkaitės ir palikite pravėsti.
Keptuvėje įkaitinkite šaukštą alyvuogių aliejaus, įmeskite česnako skiltelę ir pakepinkite kelias minutes. Suberkite kumino miltelius ir dar minutę pakepinkite. Suberkite avinžirnius (ne visai nusunktus, šiek tiek skysčio tegul lieka) ir pakaitinkite porą minučių, kad jie sušiltų.
Suverskite avinžirnius į dubenį, čia pat sukrėskite ir moliūgus. Bulvių trintuve sutrinkite viską iki vientisos masės. Įpilkite vandens, kad išeitų masė, kurią būtų galima lengvai tepti ant tortilijos. Pusę šviežių kalendrų lapelių susmulkinkite ir sumaišykite su moliūgų ir avinžirnių košele. Pasūdykite ir pagardinkite pipirais. Fetą sutrupinkite mažais gabaliukais ir sumaišykite su tarkuotu kietuoju sūriu. Įkaitinkite didesnę keptuvę, kad joje tilptų tortilija. Dėkite tortilijos lakštą, užbarstykite sūrių mišinio, uždėkite kelis šaukštus moliūgų ir avinžirnių košelės, vėl pabarstykite sūriais. Uždėkite ant viršaus kitą tortilijos lakštą ir lengvai paspauskite. Kepkite 2 minutes, kol pageltonuos apačia, apverskite ir kepkite dar 2 minutes. Taip pat iškepkite ir kitą tortiliją. Supjaustykite vyšninius pomidorus pusiau, sumaišykite su likusiais smulkintais šviežių kalendrų lapeliais ir smulkintomis uoginėmis paprikomis. Tortilijas supjaustykite trikampiais (padalinkite į 4 ar 6 dalis). Patiekite su pomidorais ir liesa grietine.

_______________________________________________________________________________________________

Dalinamės net 3 nepamainamų užkandžių receptais iš vasariškojo BEATOS VIRTUVĖ numerio (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia)! Išbandykite ir pasilepinkite jais ir Jūs! 

SKRUDINTI RIEŠUTAI

JUMS REIKĖS: 
200 g įvairių riešutų ARIMEX (žemės, lazdynų, migdolų, anakardžių)
1 valgomojo šaukšto sviesto
3 valgomųjų šaukštų rudojo cukraus
0.5 arbatinio šaukštelio cinamono SANTA MARIA
Žiupsnio maltos uoginės paprikos SANTA MARIA
1.5 valgomojo šaukšto medaus
1 arbatinio šaukštelio druskos SANTA MARIA
Apie 100 g sūrių šiaudelių (lazdelių)
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Riešutus paskrudinkite keptuvėje arba 10 minučių iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje. Juos kepindami vis pamaišykite.
Nedidelėje keptuvėje ištirpinkite sviestą. Dubenyje sumaišykite tirpintą sviestą, cukrų, prieskonius ir medų. Suberkite į dubenį paskrudusius riešutus, įberkite druskos ir gerai sumaišykite, kad riešutai tolygiai pasidengtų sviesto ir medaus mase.

Skardą išklokite kepimo popieriumi ir paskleiskite riešutus. Šaukite į orkaitę, paskrudinkite apie 15-20 minučių vis pamaišydami. Išimkite iš orkaitės ir palikite atvėsti. Sūrias lazdeles sulaužykite perpus ir sumaišykite su riešutais. Šis užkandis gerai išsilaiko kone apie savaitę, jei laikysite jį sandariame inde. Skanaus!

MOCARELOS, DARŽOVIŲ IR UOGŲ VĖRINUKAI

JUMS REIKĖS: 
280-300 g mažų mocarelos rutuliukų (bocconcini)
100 g vyšninių pomidorų
Po saujelę šilauogių, braškių, vynuogių, aviečių
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Visus ingredientus pakaitomis suveriame ant iešmelių ir skanaujame!


DARŽOVIŲ LAZDELĖS SU SŪRELIAIS

JUMS REIKĖS: 
Mėgstamų daržovių (salierų stiebų, morkų, žirnių ankščių, cukinijų ir kt.)
Užtepėlės – lydyto sūrio ir varškės su žalumynais
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Daržoves nuskuskite, supjaustykite šiaudeliais ir dažykite į norimą užtepėlę. Skanaus!

__________________________________________________________

Dalinamės dar vienu saldžiu receptu iš vasariškojo BEATOS VIRTUVĖ numerio (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia! Pati Beata Nicholson apie jį rašo: "Nereikia kepti, nereikia laukti, tereikia paprastų sausainių ir dar kelių ingredientų. Atrodo įspūdingai, puikiai tinka išvykoms ir prie jūros, ir prie ežero." Išbandykite ir pasilepinkite šiuo gardžiu desertu ir Jūs!

ŠOKOLADINIS SAUSAINIŲ PYRAGAS SU MASKARPONE IR UOGOMIS

JUMS REIKĖS: PAGRINDUI
180 g šokoladinių sausainių
100 g žemės riešutų sviesto CALVE arba šokoladinio lazdynų riešutų kremo
50-80 g sviesto
1 valgomojo šaukšto medaus
50 g lazdynų riešutų ARIMEX
KREMUI
250 ml maskarponės sūrio
2 valgomųjų šaukštų miltelinio cukraus
100 g juodojo šokolado FAZER PURE DARK
100 g grietinės
PAPUOŠIMUI
Apie 300 g šviežių uogų
2 valgomųjų šaukštų miltelinio cukraus
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Riešutus suberkite į skardą ir paskrudinkite 180 °C laipsnių temperatūros orkaitėje 10-12 minučių. Pravėsusius riešutus patrinkite tarp pirštų, kad atšoktų jų luobelės.
Sausainius ir riešutus sumalkite virtuviniu kombainu. Sviestą ir medų ištirpinkite, supilkite į sausainių ir riešutų trupinius, sudėkite riešutų sviestą. Sumaišykite. Turi išeiti gana drėgni trupiniai. Rankomis išklokite jais atsegamos torto formos dugną ir šonus. Dėkite į šaldytuvą.
Šokoladą ištirpdykite ir sumaišykite su grietine. Maskarponės sūrį išsukite su milteliniu cukrumi ir sumaišykite su šilta grietinės bei šokolado mase. Supilkite į formą su trupiniais ir grąžinkite į šaldytuvą, kad sustingtų.
Sutvirtėjusio pyrago paviršių apibarstykite uogomis ir milteliniu cukrumi. Skanaus!

__________________________________________________________________________

Kaip rašo Beata Nicholson savo naujajame vasaros žurnale BEATOS VIRTUVĖ (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia): "Varškės apkepą mėgsta visi, makaronus taip pat. Tai tikras komforto maistas. Makaroniukus rinkitės kuo smulkesnius ir jų nepervirkite. Bananai suteiks saldumo, taigi galite atsisakyti cukraus. Mes valgėme su natūraliu jogurtu ir uogomis." Dalinamės šio gardaus Beatos mažų makaronų ir varškės apkepo receptu – išbandykite ir pasilepinkite juo ir Jūs!

MAŽŲ MAKARONŲ IR VARŠKĖS APKEPAS

JUMS REIKĖS: 
2 sunokusių bananų
100-150 g makaroniukų (orzo arba semi di cicoria)
Sviesto ar alyvuogių aliejaus BORGES
500 g varškės
4 kiaušinių RIDO be GMO
2-3 šaukštų cukraus (jei jo dėsite)

Druskos SANTA MARIA
Šviežių uogų
Grietinės ar natūralaus jogurto patiekti

VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Makaronus išvirkite sūdytame vandenyje, tik išjunkite kaitrą likus 3 minutėms iki virimo pabaigos (virimo laikas būna nurodytas ant pakuotės). Nusunkite makaronus ir apšlakstykite alyvuogių aliejumi ar sviestu, kad jie nesuliptų. Bananus sutrinkite šakute ar maisto smulkintuvu iki vientisos masės. Varškę išsukite su kiaušiniais. Viską sumaišykite. Keraminį kepimo indą patepkite sviestu ir supilkite apkepo masę. Kepkite įkaitintoje orkaitėje (180-190 °C) apie valandą. Valgykite su trintomis uogomis, jogurtu ar grietine. Skanaus!

__________________________________________________________________________

Kaip rašo Beata Nicholson savo naujajame vasaros žurnale BEATOS VIRTUVĖ (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia): "Galiu atostogauti negamindama maisto, bet kartais taip užsinoriu pati pagaminti vakarienę šeimai…" Dalinamės Beatos patiekalu iš vienų jos šeimos atostogų. Beatai labai patinka derinys „saldu ir sūru“, o nektarinai, kurių vasarą tikrai netrūksta, pasak jos, puikiausiai tinka prie kiaulienos. Beata ruošdama mėsą dar prideda kmynų, garstyčių ir rozmarinų – skanu ir elegantiška. Pasak jos, vietoje nektarinų galite naudoti persikus arba slyvas, o garnyrui tiks visokios šviežios daržovės su greitai paruošiamu citrinų sulčių, alyvuogių aliejaus ir medaus padažu.

KIAULIENA SU NEKTARINAIS

JUMS REIKĖS:
1 kg kiaulienos nugarinės
1 arbatinio šaukštelio kmynų SANTA MARIA
Šakelės šviežių rozmarinų
1 valgomojo šaukšto medaus
1 valgomojo šaukšto grūdėtųjų SUSLAVIČIAUS garstyčių
2 valgomųjų šaukštų sojų padažo HEINZ
Druskos ir pipirų SANTA MARIA
3-4 nektarinų
Alyvuogių aliejaus BORGES kepti
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Nugarinę supjaustykite bent pusantro centimetro pločio pjausniais. Rozmarinų lapelius susmulkinkite, suberkite prie kiaulienos, tada dėkite druskos, pipirų, sojų padažo, medaus, garstyčių, kmynų. Sumaišykite, ir palikite pasimarinuoti (kad ir per naktį). Keptuvėje su įkaitintu aliejumi apkepkite kepsnius, kol jie gražiai apskrus, maždaug po 4-5 minutes iš kiekvienos pusės. Greta suberkite skiltelėmis pjaustytų nektarinų ir šaukite keptuvę į 180 °C laipsnių temperatūros orkaitę 20 minučių. Skanaus!

__________________________________________________________________________

Kaip rašo Beata Nicholson savo naujajame vasaros žurnale BEATOS VIRTUVĖ (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia), “blynai pusryčiams yra klasika, bet nebūtinai jie turi būti saldūs". Dalinamės Beatos labai mėgstamo patiekalo – cukinijų blynų – receptu. Vietoje kvietinių naudokite kukurūzų miltus, o jei jų neturite, tada rinkitės visagrūdžius kvietinius, jie čia tinka. Pasak Beatos, iškepę kiaušinį ir pridėję skrudintos šoninės juostelę turėsite tikrą restoraną savo namuose ar sodyboje ;)

CUKINIJŲ BLYNAI SU KIAUŠINIENE IR ŠONINE

JUMS REIKĖS: 
2 mažų cukinijų
1 česnako skiltelės
4 kiaušinių RIDO be GMO blynams ir 4-6 kiaušinių RIDO be GMO patiekti su blynais
4 valgomųjų šaukštų kukurūzų miltų
50 g tarkuoto kietojo sūrio
1 arbatinio šaukštelio kmynų SANTA MARIA
Trupučio maltos aitriosios paprikos SANTA MARIA
Žiupsnio druskos SANTA MARIA
Pipirų SANTA MARIA
Alyvuogių aliejaus BORGES ar ekologiško kokosų aliejaus NATURLI kepti
100 g juostelėmis pjaustytos BIOVELOS šaltai rūkytos šoninės
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Cukinijas sutarkuojame šiaudeliais. Sumaišome su trintais česnakais, sūriu, kukurūzų ar viso grūdo kvietiniais miltais, 4 kiaušiniais, prieskoniais bei druska. Blynelius kepame keptuvėje su įkaitintu alyvuogių ar kokosų aliejumi. Atskirai iškepame kiaušinius. Keptuvėje ar orkaitėje paskrudiname šoninę. Uždedame ant blynelių. Skanaus!

______________________________________________________

Kaip rašo Beata Nicholson savo naujajame vasaros žurnale BEATOS VIRTUVĖ (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia, "mėsainis nebūtinai turi būti su gabalu duonos, galite jį vynioti ir į salotos lapą, o kaip garnyrą paruošti ryžiais ir pupelėmis įdarytų paprikų. Ir sotu, ir skanu, tikras įkvėpimas iš meksikiečių virtuvės. Paprikas galite skanauti ir nebūtinai karštas. Jei turite tik grilį, darykite taip: paprikas prikimškite įdaro, tada tampriai suvyniokite į foliją ir kepkite ant grotelių”. Štai ir jos siūlomas mėsainio receptas:

MEKSIKIEČIŲ VALGIŲ ĮKVĖPTI MĖSAINIAI SU ĮDARYTOMIS PAPRIKOMIS

JUMS REIKĖS: 
MĖSAINIAMS: 

1-1.2 kg smulkintos kalakutienos ARVI
100 g tortilijų traškučių SANTA MARIA
1 šaukšto marinuotų uoginių paprikų SPILVA
2 arbatinių šaukštelių maltos saldžiosios paprikos SANTA MARIA
2 šaukštelių malto kumino
1.5 arbatinio šaukštelio džiovintų raudonėlių SANTA MARIA
1 arbatinio šaukštelio maltos aitriosios paprikos SANTA MARIA
4 valgomųjų šaukštų pomidorų padažo TIKRAS ITALAS
4 paprikų
Ypač tyro alyvuogių aliejaus BORGES kepti
ĮDARYTOMS PAPRIKOMS
100 g ryžių
1 skardinės konservuotų raudonųjų pupelių HEINZ
Žiupsnelio maltos uoginės paprikos SANTA MARIA
Druskos SANTA MARIA ir pipirų SANTA MARIA
0.5 arbatinio šaukštelio malto kumino
1 arbatinio šaukštelio džiovintų raudonėlių SANTA MARIA
6 valgomųjų šaukštų pomidorų padažo TIKRAS ITALAS
PADAŽUI
3 valgomųjų šaukštų majonezo
3 valgomųjų šaukštų natūralaus jogurto
Saujos smulkintų prieskoninių žolelių (kalendrų, petražolių)
Žiupsnio česnako miltelių SANTA MARIA ar vienos česnako skiltelės
Druskos SANTA MARIA (jei norisi sūriau)

Salotų lapų arba bandelių mėsainiams
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Padažui sumaišome nurodytus ingredientus.
Mėsą sumaišome su prieskoniais, smulkintomis uoginėmis paprikomis. Sutrupiname traškučius, sumaišome su pomidorų padažu. Formuojame mėsainius. Patepame juos aliejumi ir kepame arba grilyje, arba iki 190 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 30 min.
Ryžius išverdame pasūdytame vandenyje, sumaišome su pomidorų padažu, nusunktomis pupelėmis, druska ir prieskoniais. Įdarą krauname į paprikų puseles. Kepame iki 200 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje 30 min. arba ant laužo kepame susuktas į foliją.
Mėsainio paplotėlį pašlakstome padažu ir įsukame į salotos lapą arba klojame tarp dviejų bandelės pusių. Užkandame įdarytomis paprikomis. Skanaus!

__________________________________________________________

PUSRYČIAI HUEVOS RANCHEROS – fermerių  pusryčiai – pomidorai, prieskoniai, čorisas ir ant jų išleisti ir iškepti kiaušiniai. Tikrai verta pabandyti! Tokius pusryčius Beata Nicholson ruošia dažnai, nes visada turi BEATOS VIRTUVĖS pomidorų padažo DARŽO CHORAS. Jei jo neturite, naudokite trintus pomidorus, o kai jau jų užderės visas šiltnamis, paprasčiausiai juos supjaustykite ir pakepkite.
JUMS REIKĖS: 
6-8 kiaušinių RIDO be GMO
1 stiklainio BEATOS VIRTUVĖS padažo DARŽO CHORAS
0.5 arbatinio šaukštelio malto kumino
0.5 šaukštelio raudonėlių SANTA MARIA
1 česnako skiltelės
1 raudonojo svogūno
120 g čoriso
Kelių valgomųjų šaukštų tyro alyvuogių aliejaus BORGES kepti
1 aitriosios paprikos (jei mėgstate aštriau)
0.5 arbatinio šaukštelio aitriųjų paprikų skiedrelių SANTA MARIA
Šviežių kalendrų pabarstyti
3-4 tortilijų SANTA MARIA
1 arbatinio šaukštelio maltos saldžiosios 
paprikos SANTA MARIA
Druskos SANTA MARIA ir juodųjų pipirų SANTA MARIA
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.
PARUOŠIMO BŪDAS: Svogūną supjaustykite pusžiedžiais ir pakepinkite keptuvėje su trupučiu alyvuogių aliejaus, kad suminkštėtų ir lengvai paruduotų. Tada sudėkite smulkiai pjaustytus česnakus, paprikas. Pakepinkite. Vėliau suberkite prieskonius, kubeliais ar riekelėmis pjaustytą čorisą. Pakepinkite, supilkite pomidorų padažą DARŽO CHORAS ir viską pašildykite.
Kitoje keptuvėje po vieną kepkite kiaušinius. Į lėkštę ingredientus sudėkite taip: keli šaukštai troškinio, ant viršaus – keptas kiaušinis, vainikuotas smulkintomis šviežiomis kalendromis. Šalia puikiai tiks traški tortilijų duonelė, kurią pasiruošite taip: supjaustykite tortilijas į 8 dalis, dėkiteį kepimo popieriumi išklotą skardą, pabarstykite malta paprika (saldžia ar aštria – kaip labiau mėgstate), patepkite aliejumi ir šaukite į iki 200 °C laipsnių temperatūros įkaitintą orkaitę, įjungę grilio režimą. Kepkite 5-10 minučių, kad būtų traškios.

______________________________________________________

Mūsų visų mylima Beata Nicholson savo naujajame vasaros žurnale BEATOS VIRTUVĖ (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia) dalinasi itin naudingais patarimais, kaip patogiai susiplanuoti savo vasaros savaitgalius, kad jie būtų kuo ilgesni, o Jums užtektų laiko tiek būtiniausiems darbams atlikti, tiek ir smagiai su artimaisiais pabūti.

Tikrai visi mokame pasigaminti lietuviškus šaltibarščius. O dabar pristatome graikų kilmės šaltibarščių giminaitį dzadzikį, pagardą su daug mėtų, agurkais ir graikišku jogurtu. Šį patiekalą lengva paversti sriuba, ir ji labai tinka toms dienoms, kai jau visi atsivalgę šaltibarščių. Prie dzadzikio tinka keptos bulvės, bet galite patiekti ir pjaustytų virtų burokėlių – ir gražu, ir skanu.

ŠALTA GRAIKIŠKA SRIUBA

JUMS REIKĖS: 
4 trumpavaisių agurkų
1.5 litro kefyro
5 česnako skiltelių
Po 0.5 ryšulėlio šviežių krapų ir mėtų
0.25 citrinos sulčių
Druskos SANTA MARIA
Šviežių mėtų lapelių ir laiškinių svogūnų papuošti
PATIEKIMUI: 
0.5 kg šviežių bulvių
Tyro alyvuogių aliejaus BORGES
2 šakelių šviežių čiobrelių
1-2 nedidelių virtų burokėlių
Mažesnės romaninių salotų gūžės
Druskos SANTA MARIA
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Supjaustykite bulves į 4 ar 6 dalis, kad būtų vieno kąsnio. Pagardinkite druska, čiobreliais, alyvuogių aliejumi ir suberkite į kepimo popieriumi išklotą skardą. Kepkite 200 °C laipsnių temperatūros orkaitėje 15-25 minutes, kol suminkštės.
Romanines salotas išdalinkite atskirais lapeliais. Virtus burokėlius supjaustykite panašiais į bulvių gabaliukais, dėkite į romaninės salotos lapą, ant viršaus užberkite keptų bulvių.

Imkite didelį dubenį, į jį dėkite plonais šiaudeliais supjaustytus agurkus (kaip šaltibarščiams), smulkiai supjaustykite mėtas ir krapus, išspauskite česnaką, užpilkite kefyro. Viską paskaninkite druska ir citrinų sultimis. Palikite pastovėti bent 15 minučių, kad skoniai susimaišytų. Patiekdami papuoškite mėtų lapeliais ir smulkintais laiškiniais svogūnais. 

__________________________________________________________

Mūsų visų mylima Beata Nicholson savo naujajame vasaros žurnale BEATOS VIRTUVĖ (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia) dalinasi itin naudingais patarimais, kaip patogiai susiplanuoti savo vasaros savaitgalius, kad jie būtų kuo ilgesni, o Jums užtektų laiko tiek būtiniausiems darbams atlikti, tiek ir smagiai su artimaisiais pabūti. Štai vienas iš Beatos savaitgalio receptų, kuris toks gardus, kad savaitgalio siūlome net nelaukti!

Tikriausiai teko girdėti apie tabbouleh – tradicines rytietiškas salotas, kuriose dalyvauja truputis skaldytų kviečių kruopų irlabai labai daug žalumynų. Mes dalinamės BEATOS VIRTUVĖS skania lietuviška interpretacija su grikiais, agurkais, pomidorais ir žalumynais. Greita, skanu ir lengva pagaminti, ir tikrai nesijausite apsunkę, taigi galėsite sau smagiai ir daržus palaistyti, ir ežere išsimaudyti. Kaip sako pati Beata Nicholson: “labai šaunu, kad yra tikrai gerų prieskonių mišinių, kaip antai SANTA MARIA „Tandoori“, kuriuos tereikia sumaišyti su trupučiu kefyro ir druskos – taip greičiausiai pamarinuosite bet kokią mėsą”. Vasara – daržovių karaliavimo metas, tad tegul jų būna daugiau ir ant Jūsų stalo!

VIŠTIENOS TANDOORI VĖRINUKAI SU DARŽOVĖMIS IR GRIKIŲ TABBOULEH

JUMS REIKĖS
1 kg vištienos kumpelių arba krūtinėlės mėsos be kaulo ir odos
1 cukinijos
1 paprikos
1 raudonojo svogūno
1 šaukštelio arba daugiau (jei mėgstate stipriau) SANTA MARIA tandoori prieskonių mišinio
200 ml kefyro
4 česnako skiltelių
Žiupsnelio džiovintų mėtų
Druskos SANTA MARIA
Juodųjų pipirų SANTA MARIA
GRIKIŲ TABBOULEH: 
200 g grikių (nevirtų)
4 pomidorų
4 trumpavaisių agurkų
Po saujelę laiškinių svogūnų, šviežių petražolių, šviežių krapų, šviežių mėtų
1 citrinos sulčių
2-3 valgomųjų šaukštų tyro alyvuogių aliejaus BORGES
PADAŽUI: 
400 ml natūralaus jogurto (arba kefyro)
1-2 valgomųjų šaukštų citrinų sulčių
Druskos SANTA MARIA
1-2 valgomųjų šaukštų tyro alyvuogių aliejaus BORGES
4 valgomųjų šaukštų kepintų sezamų sėklų patiekti
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Vištieną supjaustome stambesniais kubeliais. Sutriname česnakus, supilame tandoori prieskonius, beriame druskos, pipirų, džiovintų mėtų. Užpilame kefyru, pamaišome ir paliekame valandą pasimarinuoti.
Cukiniją supjaustome gabaliukais, svogūną – ketvirčiais ir padaliname jį lapeliais, papriką supjaustome stambesniais gabaliukais. Veriame ant iešmų vištieną pramaišiui su daržovėmis ir kepame ant grilio arba 180 °C laipsnių temperatūros orkaitėje 30 minučių.
Grikius išverdame pasūdytame vandenyje. Paliekame atvėsti. Pomidorus perpjauname, išimame sėklas, supjaustome smulkiais gabaliukais, agurkus supjaustome smulkiai, labai smulkiai sukapojame šviežias mėtas, krapus, petražoles ir laiškinius svogūnus. Išvirtus ir atvėsusius grikius sumaišome su daržovėmis, apšlakstome citrinų sultimis ir aliejumi. Druskos beriame tik prieš patiekdami.

Jogurtą sumaišome su citrinų sultimis, alyvuogių aliejumi ir druska. Paruoštu padažu apšlakstome salotas ir iškeptą mėsą, pabarstome kepintais sezamais.

__________________________________________________________________________
SŪRIO IR CUKINIJŲ KEKSAS    
 
JUMS REIKĖS
1 cukinijos (300-350 g)
100 g tarkuoto fermentinio sūrio
1 vidutinio dydžio morkos
5 kiaušinių
100 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus BORGES
50 g moliūgų sėklų
1 arbatinio šaukštelio Provanso žolelių SANTA MARIA
300 g MALSENOS kvietinių miltų KARALIŠKI (a. r., 405 D)
1 kupino arbatinio šaukštelio kepimo miltelių
1 arbatinio šaukštelio druskos SANTA MARIA.
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA: www.barbora.lt/vmgkeksas
 
PARUOŠIMO BŪDAS: Pailgą kekso formą (11 x 33 cm) išklokite kepimo popieriumi. Sutarkuokite morką ir cukiniją. Cukinijas nuspauskite. Moliūgų sėklas paskrudinkite. Atskirkite trynius nuo baltymų. Baltymus išplakite iki standžių putų, supilkite trynius, išmaišykite, po to supilkite aliejų ir taip pat išmaišykite. Miltus sumaišykite su moliūgų sėklomis, Provanso žolelėmis, druska ir kepimo milteliais. Suberkite mišinį į  kiaušinių ir aliejaus masę, lengvai išmaišykite. Pabaigoje sukrėskite daržoves ir sūrį. Išmaišykite.
Tešlą sudėkite į formą ir kepkite 70 min. iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje. Ar pyragas iškepęs patikrinkite mediniu iešmeliu. Iškepusiam pyragui leiskite kiek atvėsti ir mėgaukitės ;) Skanaus!
_________________________________________________________________________
KEKSIUKAI SU ALYVUOGĖMIS IR FETA
JUMS REIKĖS
250 g kvietinių EKSTRA miltų MALSENA
90 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus BORGES EXTRA VIRGIN
200 ml natūralaus jogurto
2 kiaušinių
150 g fetos sūrio
20 smulkių juodųjų alyvuogių be kauliukų
2 šaukštelių kepimo miltelių, šviežiai grūstų juodųjų pipirų SANTA MARIA
Žiupsnelio druskos SANTA MARIA
5-6 šviežių rozmarinų lapelių
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.
  
PARUOŠIMO BŪDAS: Sumaišykite miltus su kepimo milteliais, druska ir šviežiai grūstais juodaisiais pipirais. Supjaustykite fetos sūrį kubeliais, alyvuoges – pusiau, susmulkinkite rozmarinus. Sumaišykite ypač tyrą alyvuogių aliejų, jogurtą ir kiaušinius, supilkite į miltų mišinį. Suberkite rozmarinus, fetą ir alyvuoges. Viską sumaišykite. Tešlą supilkite į paruoštas keksiukų formeles ir  kepkite iki 200 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 30 minučių. Skanaus!
___________________________________________________
TARTAS SU ŠPINATAIS IR KIAUŠINIAIS 

JUMS REIKĖS:
250 g kvietinių EKSTRA miltų MALSENA
125 g šalto sviesto
2 valgomųjų šaukštų ledinio vandens
1 arbatinio šaukštelio cukraus
1 arbatinio šaukštelio druskos SANTA MARIA
1 arbatinio šaukštelio džiovintų čiobrelių SANTA MARIA
400 g šaldytų špinatų
1 vidutinio dydžio svogūno
30 g sviesto
Žiupsnelio tarkuoto muskato riešuto SANTA MARIA
4 kiaušinių
Rupios akmens druskos SANTA MARIA.
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDAS: Sumaišykite miltus, rupią akmens druską, cukrų ir džiovintus čiobrelius. Šaltą sviestą sutarkuokite tiesiai į miltus ir pirštais sutrinkite iki smulkių kruopelyčių. Tą patį galima padaryti ir virtuviniu kombainu. Supilkite vandenį ir greitai užminkykite tešlą. Suformuokite diską, suvyniokite į maistinę plėvelę ir mažiausiai pusvalandžiui padėkite į šaldytuvą.
Svogūną smulkiai supjaustykite. Ištirpinkite sviestą ir pakepinkite smulkintą svogūną, kol taps permatomas. Sudėkite špinatus, įpilkite truputį vandens ir patroškinkite. 
Paruoškite 26 cm skersmens formą, skirtą atviriems pyragams. Iškočiokite tešlą į 0,7 cm storio lakštą ir juo išklokite kepimo formą. Subadykite tešlą šakute. Pagrindą kepkite 15 minučių iki 180 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje. Ant pakepto pagrindo sukrėskite špinatus, juose padarykite duobutes, į kiekvieną įmuškite po kiaušinį ir kepkite dar 20 minučių. Skanaus!

__________________________________________________________________________

Gražiam ir skaniam nesaldžiam pyragui neatsispirs nei svečiai, nei namiškiai. Dalinamės dar vienu receptu tokiam gardžiam ir nesudėtingai pagaminamam pyragui paruošti ;) Na, o kad visas procesas būtų dar greitesnis, visus reikiamus receptui ingredientus galite įsigyti pas mus, taip sutaupydami kone 1.5 val. savo brangaus laiko!

SLUOKSNIUOTOS TEŠLOS PYRAGAS SU POMIDORAIS IR SŪRIU    

JUMS REIKĖS
500 g sluoksniuotos tešlos
125 g tepamojo sūrio
3 pomidorų
1 arbatinio šaukštelio Provanso žolelių SANTA MARIA
50 g tarkuoto kietojo sūrio, druskos SANTA MARIA
3-4 šakelių šviežių čiobrelių (arba, jei turite – saulėgrąžų daigų)
VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA.

PARUOŠIMO BŪDASSluoksniuotos tešlos lakštą įdėkite į skardą, subadykite šakute. Aptepkite tepamuoju sūriu. Pomidorus supjaustykite plonais griežinėliais ir sudėliokite ant sūrio, pabarstykite Provanso žolelėmis. Kepkite įkaitintoje iki 185 °C laipsnių įkaitintoje orkaitėje 30 minučių, ištraukite, pabarstykite kietuoju sūriu ir dar trumpai pakepkite. Prieš patiekdami, uždėkite šviežių čiobrelių šakelių (arba / ir, jei turite, saulėgrąžų daigų). Skanaus!

__________________________________________________________

Nesaldžių pyragų gerbėjų ratas darosi vis platesnis ir platesnis. Juk tai – paprasta, patogu ir elegantiška. Gražiam ir skaniam pyragui neatsispirs nei svečiai, nei namiškiai. Dalinamės mūsų draugų – VIRTUVĖS MITŲ GRIOVĖJŲ – sukurtu dar vienu receptu tokiam gardžiam ir nesudėtingai pagaminamam pyragui paruošti. Na, o kad visas procesas būtų dar greitesnis, visus reikiamus receptui ingredientus galite įsigyti pas mus, taip sutaupydami kone 1.5 val. savo brangaus laiko! VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA: www.barbora.lt/vmgsuriopyragas

SŪRIO PYRAGAS SU CUKINIJOMIS

JUMS REIKĖS
100 g nesaldžių sausainių
50 g migdolų
80 g sviesto
2 cukinijų
400 g rikotos
50 g tarkuoto kietojo sūrio
2 kiaušinių
Nedidelio ryšelio laiškinių česnakų
1 skiltelės česnako
3-4 šakelių šviežių petražolių
Smulkiosios druskos SANTA MARIA

PARUOŠIMO BŪDAS: Migdolus ir sausainius susmulkinkite smulkintuvu. Sviestą ištirpinkite ir supilkite į trupinius. Viską išmaišykite. 23 cm skersmens formą išklokite kepimo popieriumi, suberkite trupinius ir gerai prispauskite. Kepkite įkaitintoje iki 200 °C laipsnių temperatūros orkaitėje 15 minučių. Atvėsinkite.
Cukinijas sutarkuokite, pabarstykite druska ir 10-15 minučių palikitesiete, kad nuvarvėtų. Sumaišykite rikotą, kietąjį sūrį, tarkuotas cukinijas, supjaustytus laiškinius česnakus, susmulkintą česnaką ir labai smulkiai supjaustytas petražoles. Įmaišykite kiaušinius. Įberkite druskos. Gautą masę sukrėskite ant pakepto pagrindo, išlyginkite ir kepkite apie 60-65 minutes įkaitintoje iki 180 °C laipsnių orkaitėje.

__________________________________________________________

Nesaldžių pyragų gerbėjų ratas darosi vis platesnis ir platesnis. Juk tai – paprasta, patogu ir elegantiška. Gražiam ir skaniam pyragui neatsispirs nei svečiai, nei namiškiai. Dalinamės mūsų draugų – VIRTUVĖS MITŲ GRIOVĖJŲ – sukurtu receptu vienam tokiam gardžiam ir nesudėtingai pagaminamam pyragui paruošti ;) Na, o kad visas procesas būtų dar greitesnis, visus reikiamus receptui ingredientus galite įsigyti pas mus, taip sutaupydami kone 1.5 val. savo brangaus laiko!

PYRAGAS SU ŽUVIMI

JUMS REIKĖS
125 g sviesto
250 g MALSENOS kvietinių miltų KARALIŠKI
125 ml natūralaus jogurto
1 valgomojo šaukšto citrinų sulčių
1 nubraukto arbatinio šaukštelio druskos SANTA MARIA
150 g minkšto ožkų sūrio
100 g mocarelos
50 g jogurto
Ryšelio šviežių krapų
150 g šaltai rūkytos lašišų filė ZIGMAS
1 kiaušinio patepti 

PARUOŠIMO BŪDAS: Šaltą sviestą sukapokite peiliu kartu su miltais iki smulkių kruopelyčių. Jogurtą sumaišykite su citrinos sultimis ir druska, supilkite į miltų ir sviesto mišinį. Greitai užminkykite tešlą. Suformuokite diską ir suvyniokite į maistinę plėvelę. Padėkite į šaldytuvą 30 min.
Vėliau, ištraukę iš šaldytuvo, iškočiokite tešlą į 0.7 cm storio lakštą ir juo išklokite stačiakampę 15x30 cm kepimo formą. Subadykite tešlą šakute. Pagrindą kepkite 15 min. įkaitintoje iki 200 °C laipsnių temperatūros orkaitėje.
Mocarelą susmulkinkite, sumaišykite su jogurtu ir su ožkos sūriu. Krapus smulkiai supjaustykite ir sumaišykite su sūrių mase.
Ant pakepto pyrago pagrindo dėkite sūrių masę, ant viršaus sudėkite lašišos gabaliukus. Kiaušinį paplakite su šaukštu vandens ir patepkite tešlos kraštukus. Taip paruoštą pyragą kepkite apie 30 min. iki 200 °C laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje. 

VISUS INGREDIENTUS GALITE ĮSIGYTI ČIA: www.barbora.lt/vmgzuviespyragas

_______________________________________________________

BEATOS VIRTUVĖS SAVAITĖS RECEPTAS: ENČILADOS

Linkėdami kaip įmanoma mielesnės ir lengvesnės kasdienybės Jūsų namuose, esame pasiruošę Jums padėti sutaupyti laiko apsiperkant maisto ir kasdienes prekes, bei dalinamės dar vienu, itin gardžiu ir tikrai nesudėtingai paruošiamu receptu iš naujojo BEATOS VIRTUVĖS žurnalo – ENČILADOS.

JUMS REIKĖS:
400-500 g virtos vištienos
3 svogūnų laiškų
1 didelės paprikos
2 šaukštų VILKYŠKIŲ grietinės
2 šaukštų pomidorų padažo SANTA MARIA TEX MEX
30-50 g fermentinio TILŽĖS sūrio
8 tortilijų SANTA MARIA TEX MEX
Saujelės šviežių kalendrų
Druskos SANTA MARIA
Šviežiai grūstų juodųjų pipirų SANTA MARIA. 
APKEPIMUI
2 svogūnų laiškų
Saujelės šviežių kalendrų
250 g SUSLAVIČIAUS pomidorų padažo
100-150 g fermentinio TILŽĖS sūrio

PARUOŠIMO BŪDAS: Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C laipsnių temperatūros. Paprikas supjaustykite kubeliais. Susmulkinkite svogūnų laiškus ir šviežias kalendras. Smulkiai sutarkuokite sūrį. Vištieną suplėšykite arba supjaustykite smulkesniais gabaliukais ir suberkite į dubenį. Ten pat sudėkite smulkintus svogūnų laiškus, kalendras, paprikas. Supilkite pomidorų padažą su grietine. Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais. Suberkite sūrį ir gerai išmaišykite.
Ant tortilijos lakšto krašto dėkite porą šaukštų paruošto įdaro. Palyginkite ir paformuokite įdarą, kad išeitų tarsi juosta. Tortiliją tampriai susukite kaip cilindrą ir guldykite į gilesnį kepimo indą. Taip susukite visas tortilijas. 
Ant glaudžiai suguldytų suktinukų tolygiai sukrėskite pomidorų padažą, užberkite smulkintus svogūnų laiškus, kalendras ir tarkuotą sūrį. Kepkite 30 minučių įkaitintoje orkaitėje. Skanaukite be papildomo garnyro arba su gaiviomis salotomis. Skanaus!

Produktus šiam receptui paruošti rasite čia.

__________________________________________________________________________

BEATOS VIRTUVĖS SAVAITĖS RECEPTAI: VIRTA VIŠTA IR PAVASARINĖ VIŠTIENOS SRIUBA

VIRTA VIŠTA 

JUMS REIKĖS: 
1 viščiuko
2 saliero lapkočių
2 morkų
2 svogūnų
5-6 skiltelių česnako
kelių lauro lapų SANTA MARIA
5-6 žirnelių kvapiųjų pipirų SANTA MARIA
5-6 žirnelių juodųjų pipirų SANTA MARIA
Druskos SANTA MARIA
Prieskoninių žolelių: šalavijų, rozmarinų ir kt.

PARUOŠIMO BŪDAS: Morkas nuskuskite, svogūnus ir česnakus nulupkite. Morkas ir salierus stambiai supjaustykite, svogūnus – į keturias dalis, česnakus sutraiškykite plokščiąja peilio dalimi. Visas daržoves suberkite į puodą su višta. Gausiai užpilkite vandeniu, nes verdant jis gerokai nugaruos. Ten pat suberkite visus prieskonius.
Užvirkite ir nugriebkite putas, jei jų susidarys. Sumažinkite kaitrą ir palikite vištą virti 1.5-2 valandas. Kuo ilgiau virs, tuo intensyvesnio skonio ir gardesnis bus sultinys.
Išvirusią vištą išgriebkite ir nuimkite mėsą nuo kaulų. Iš tamsios mėsos (šlaunelių, sparnelių ir pan.) pagaminsite meksikietiškas enčiladas, o iš krūtinėlės – užtepėlę pusryčiams ar užkandžiams (abu šiuos receptus galite rasti naujajame BEATOS VIRTUVĖS žurnale). Sultinį perkoškite per sietelį. Naminis sultinys suteiks ypatingą skonį sriuboms, bet gali būti, kad susigundysite ir taip jį išgerti su žiupsneliu smulkintų krapų ar svogūnų laiškų.

Produktus šiam receptui paruošti rasite čia.

PAVASARINĖ VIŠTIENOS SRIUBA

JUMS REIKĖS:
Gabalėlio VILKYŠKIŲ sviesto
Šlakelio rapsų aliejaus
1 poro
1 didelės morkos
2 skiltelių česnako
1 stiklinės šaldytų žirnelių BONDUELLE
1 nedidelės cukinijos
Virtos vištienos (jei turite)
1 litro paruošto vištienos sultinio arba vandens ir sultinio kubelių
Druskos SANTA MARIA
Juodųjų pipirų SANTA MARIA
1 citrinos
3 šaukštų sorų kruopų SKANĖJA
Saujelės šviežių bazilikų

PARUOŠIMO BŪDAS: Morką nuskuskite ir supjaustykite kubeliais. Poro šviesiąją dalį supjaustykite plonais pusžiedžiais. Susmulkinkite česnakus. Į puodą įdėkite gabalėlį sviesto ir įpilkite šlakelį aliejaus. Suberkite morkas ir porus, maišydami lengvai pakepinkite, kol daržovės pradės minkštėti. Suberkite česnakus ir juos truputį pašildykite, kol paskleis aromatą. Supilkite vištienos sultinį, suberkite kruopas ir virkite, kol morkos ir kruopos suminkštės. Pasūdykite ir pagardinkite pipirais.
Cukiniją supjaustykite kubeliais ir suberkite ją į bebaigiančią virti sriubą – cukinijai užteks vos 2 minučių. Išjunkite kaitrą ir suberkite šaldytus žirnelius, virtos vištienos gabaliukus. Įtarkuokite truputėlį citrinos žievelės, įpilkite maždaug 2 valgomuosius šaukštus citrinų sulčių. Paragaukite, ar netrūksta druskos arba rūgštelės. Patiekdami pabarstykite smulkintais šviežiais bazilikais.

Produktus šiam receptui paruošti rasite čia.

______________________________________________________________

BEATOS VIRTUVĖS SAVAITĖS RECEPTAS: ŠOKOLADINĖ SUFLĖ (arba LAVA CAKE)

Pasak Beatos, Niujorkas pešasi su Paryžiumi dėl šio išradimo kilmės, tačiau tokį įspūdingą desertą namuose gali pasigaminti bet kurios šalies virtuvės atstovai, ir tikrai be vargo bei kompiuterinius robotus primenančių prietaisų virtuvėje namuose. Vos keli ingredientai ir konditerinis stebuklas – šokoladinis suflė arba besiliejantis šokoladinis pudingas – per valandėlę atsidurs ant jūsų stalo. Tinka, kai norisi nustebinti arba... „apipilti“ šokoladu.

JUMS REIKĖS: 
100 g juodojo šokolado FAZER PURE DARK drožlių
4 kiaušinių RIDO BE GMO
1 šaukšto brendžio FERNANDO DE CASTILLA SOLERA RESERVA (36%)
4 šaukštų cukraus
Trupučio VILKYŠKIŲ sviesto indeliams patepti
1 šaukšto cukraus indeliams pabarstyti
1 valgomojo šaukšto kepinių ir desertų kakavos BEATOS VIRTUVĖ

PARUOŠIMO BŪDAS: Orkaitę įkaitinkite iki 200 °C laipsnių temperatūros. Kartu įkaitinkite ir skardą, kurioje vėliau rikiuosite kepimo indelius su suflė.
Indelius ištepkite sviestu ir ant dugno įberkite šiek tiek cukraus. Indelius pasukinėkite, kad cukrus lengvai prikibtų prie sienelių. Šokoladą ištirpinkite dubenyje virš puodo su verdančiu vandeniu. Indas su šokoladu turi nesiekti vandens. Atskirkite kiaušinių trynius nuo baltymų. Trynius su cukrumi ir brendžiu labai gerai išplakite, kol masė pabals. Į trynių plakinį supilkite tirpintą šokoladą ir gerai išmaišykite. Kitame dubenyje iki standumo išplakite baltymus. Atsargiai šaukštu įmaišykite juos į trynių ir šokolado masę. Taip pat įmaišykite ir kakavą.
Taip paruoštą suflė masę paskirstykite į formeles ir kepkite įkaitintoje orkaitėje maždaug 13-14 minučių, priklausomai nuo to, ar norite skystesnės, ar tirštesnės suflė.

Visus šiam receptui paruošti reikalingus produktus rasite čia.

__________________________________________________________________

BEATOS VIRTUVĖS SAVAITĖS RECEPTAS: BALTOS ŽUVIES TROŠKINYS SU POMIDORŲ PADAŽU

Pasak Beatos, tai vienas greičiausių ir paprasčiausių būdų gardžiai bei sveikai paruošti žuvį. Šitaip troškinama-kepama orkaitėje ji išlieka ypač sultinga ir aromatinga. Prieskonių nedaug, bet kiekvienas su savo išskirtiniu charakteriu. Patiekti galite ir su kitomis kruopomis, šviežiomis salotomis ar troškintomis daržovėmis.

JUMS REIKĖS: 
4 gabalėlių ledjūrio menkių filė VIČI PREMIUS be odos
Saujelės šviežių čiobrelių
6 skiltelių česnako
2 skardinių (po 400 g) smulkintų pomidorų ar pomidorų tyrės
1-2 arbatinių šaukštelių cukraus
Druskos SANTA MARIA
Juodųjų pipirų SANTA MARIA
1 citrinos žievelių
Šlakelio tyro alyvuogių aliejaus LA ESPANOLA
200 g vidutinio dydžio kuskuso SKANĖJA kruopų arba perlinio kuskuso BUON GUSTO kruopų
Gabalėlio VILKYŠKIŲ sviesto
Saujelės juodųjų alyvuogių (nebūtina)

PARUOŠIMO BŪDAS: Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C laipsnių temperatūros. Susmulkinkite česnakus. Alyvuoges supjaustykite žiedais. Citrinų žieveles smulkiai sutarkuokite. Įkaitinkite keptuvę su šlakeliu aliejaus, suberkite česnakus ir šiek tiek juos pakepinkite, kol ims skleisti aromatą. Suberkite ir alyvuoges. Supilkite pomidorus, pasūdykite ir pagardinkite juodaisiais pipirais. Leiskite ruošiamam padažui šiek tiek pakunkuliuoti. Įberkite cukraus, gerai išmaišykite ir paragaukite – gal norėsite dar sūrumo ar saldumo.
Kol padažas keptuvėje verda, kiekvieną žuvies gabaliuką pagardinkite druska, pipirais ir citrinų žievelėmis. Ant siauriausios gabaliuko dalies dėkite čiobrelių šakelę ir susukite filė į suktinuką. Turėtų laikytis gan tvirtai, bet galima dar sutvirtinti mediniu dantų krapštuku. Į gilesnį kepimo indą supilkite pomidorų padažą ir jame išrikiuokite žuvies suktinukus. Kepimo popieriaus lapą suglamžykite ir juo uždenkite indą – tai padės sulaikyti garus ir žuvis kepdama neišsausės. Šaukite į orkaitę kepti 20 minučių.
Paruoškite kuskusą, vadovaudamiesi instrukcijomis ant pakuotės. Paprastai tereikia užvirti šiek tiek sūdyto vandens, suberti kruopas, išmaišyti ir palikti 10 minučių.
Į lėkštę berkite porą šaukštų kruopų, dėkite žuvies suktinuką ir užpilkite pomidorų padažo. Skanaus!

P.S. Naująjį BEATOS VIRTUVĖS žurnalą rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia.

_________________________________________________________________

BEATOS VIRTUVĖS SAVAITĖS RECEPTAS: KALAKUTIENOS MALTINUKAI SU GAIVIOMIS SALOTOMIS

Mūsų visų mylima Beata Nicholson savo naujajame pavasariniame žurnale BEATOS VIRTUVĖ (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia) dalinasi itin naudingais patarimais, kaip patogiai susiplanuoti savo laiką ir visos savaitės vakarienių meniu, kad vakarais galėtumėte save ir savo pačius artimiausius pamaloninti namuose gamintu maistu ir taip skirti dar daugiau laiko Jūsų visų bendravimui. Kad tokia miela ir lengva kasdienybė įsivyrautų ir Jūsų namuose, esame pasiruošę Jums padėti sutaupyti laiko apsiperkant maisto ir kasdienes prekes, bei dalinamės dar vienu itin gardžiu ir tikrai nesudėtingai paruošiamu receptu iš naujojo BEATOS VIRTUVĖS žurnale esančių savaitės vakarienių meniu – KALAKUTIENOS MALTINUKAI SU GAIVIOMIS SALOTOMIS.

Kaip sako pati Beata, maltinukus galite gaminti kas savaitę, o gal net kelis kartus per savaitę, ir vis tiek neišsemsite prieskonių ir garnyrų įvairovės, kuria galite paįvairinti maltinukų skonį: įtarkuokite citrinų žievelių, šviežio imbiero ir česnako, įberkite kuminų ir pasijusite tarsi svečiuose kur nors Rytuose. Jei norite mažiau mėsiškumo, kalakutieną maišykite su tarkuotomis cukinijomis ar moliūgais arba grybais, galite netgi smulkių avižinių ar bolivinių balandų dribsnių įberti. Patiekti maltinukus galite su morkų ar bulvių koše, apvirtais šaldytais žaliaisiais žirneliais ar tiesiog su daug šviežių daržovių.

JUMS REIKĖS: 
500 g maltos kalakutienos
1 svogūno
0.5 arbatinio šaukštelio džiovintų čiobrelių SANTA MARIA
1 arbatinio šaukštelio džiovintų raudonėlių SANTA MARIA
Druskos SANTA MARIA
Juodųjų pipirų SANTA MARIA
SALOTOMS JUMS REIKĖS: 
1 cukinijos
1 ilgavaisio agurko
2 didelių morkų
1 šaukšto medaus
0.5 citrinos sulčių
1 šaukštelio tyro alyvuogių aliejaus LA ESPANOLA
Druskos SANTA MARIA
Juodųjų pipirų SANTA MARIA
Saujelės smulkintų šviežių kalendrų arba petražolių (pasirinktinai)
Saujos mėgstamų žalių salotų lapų (gražgarsčių ar sultenių).

PARUOŠIMO BŪDAS: Orkaitę įkaitinkite iki 190 °C laipsnių temperatūros. Skardą išklokite kepimo popieriumi. Smulkiai supjaustykite svogūnus. Į dubenį sukrėskite maltą mėsą, svogūnus, prieskonius ir gerai išminkykite. Formuokite stalo teniso kamuoliuko dydžio rutuliukus ir rikiuokite skardoje maždaug 3 cm atstumu vienas nuo kito. Kepkite apie 25 minutes (laikas priklausys nuo maltinukų dydžio).
Kol mėsa kepa, nuskuskite morkas. Morkas, cukiniją ar agurką sutarkuokite šiaudeliais. Dubenėlyje sumaišykite medų, citrinų sultis, alyvuogių aliejų, įberkite druskos ir pipirų. Paragaukite, ar nesinori sūriau, rūgščiau ar saldžiau. Padažą supilkite ant daržovių ir sumaišykite – tegul daržovės pasimarinuoja, kol baigs kepti maltinukai.
Prieš patiekdami salotas sumaišykite su smulkintomis žolelėmis arba jų užberkite ant viršaus. Patiekite su kitais mėgstamais žaliais salotų lapais.

Visus šiam receptui paruošti reikalingus produktus rasite čia

__________________________________________________________________

BEATOS VIRTUVĖS SAVAITĖS RECEPTAS: KIAULIENOS KEPSNYS SU ŠALAVIJAIS IR KEPTOMIS DARŽOVĖMIS

Mūsų visų mylima Beata Nicholson savo naujajame pavasariniame žurnale BEATOS VIRTUVĖ (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia) dalinasi itin naudingais patarimais, kaip patogiai susiplanuoti savo laiką ir visos savaitės vakarienių meniu, kad vakarais galėtumėte save ir savo pačius artimiausius pamaloninti namuose gamintu maistu ir taip skirti dar daugiau laiko Jūsų visų bendravimui. Kad tokia miela ir lengva kasdienybė įsivyrautų ir Jūsų namuose, esame pasiruošę Jums padėti sutaupyti laiko apsiperkant maisto ir kasdienes prekes, bei dalinamės vienu itin gardžiu ir tikrai nesudėtingai paruošiamu receptu iš naujojo BEATOS VIRTUVĖS žurnale esančių savaitės vakarienių meniu:

KIAULIENOS KEPSNYS SU ŠALAVIJAIS IR KEPTOMIS DARŽOVĖMIS

JUMS REIKĖS: 
4 (apie 600 g) kiaulienos sprandinės pjausnių
6-10 šviežių šalavijų lapelių
Apie 30 g VILKYŠKIŲ sviesto
Šlakelio ypač tyro alyvuogių aliejaus LA ESPANOLA kepti
Druskos SANTA MARIA
Juodųjų pipirų SANTA MARIA
2 svogūnų
2 obuolių
4 paprikų
Kelių laurų lapelių SANTA MARIA

DARŽOVIŲ PADAŽUI:
2 valgomųjų šaukštų baltojo vyno acto
2 šaukštų rapsų aliejaus
1 valgomojo šaukšto SUSLAVIČIAUS grūdėtųjų garstyčių
1 valgomojo šaukšto rudojo cukraus

PARUOŠIMO BŪDAS: Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C laipsnių temperatūros ir paruoškite daržoves, nes jos keps ilgiausiai: svogūnus supjaustykite pusžiedžiais; kiekvieną obuolį padalinkite į maždaug 6-8 skilteles, išimkite sėklas; paprikas perpjaukite pusiau, išimkite sėklas ir supjaustykite stambiomis juostelėmis.
Dubenėlyje sumaišykite daržovių padažo ingredientus. Gilesniame kepimo inde sumaišykite supjaustytas daržoves ir obuolius, užpilkite padažu, įmeskite kelis laurų lapelius, pamaišykite ir šaukite į orkaitę – joms kepti iš viso reikės 30 minučių. Pamaišykite vieną ar du kartus.
Sprandinę supjaustykite maždaug 1-1.5 cm storio kepsniais. Jei pjausnys nevienodo storio, storiausias jo vietas šiek tiek įpjaukite, kad tolygiai keptų. Abi kepsnio puses pagardinkite druska ir pipirais. Daržovėms orkaitėje likus kepti maždaug 10 minučių, į keptuvę dėkite gabalėlį sviesto, įpilkite šlakelį aliejaus, suberkite šalavijų lapelius.
Keptuvei ir riebalams gerai įkaitus, sudėkite kepsnius ir kiekvieną kepsnio pusę paskrudinkite 2-3 minutes. Sumažinkite kaitrą ir kepkite dar 3-4 minutes pavartydami ir vis pašlakstydami riebalais iš keptuvės. Beveik iškepusią mėsą nuimkite nuo kaitros, uždenkite keptuvės dangčiu arba folija ir palikite pastovėti dar keletą minučių, kad mėsa būtų sultingesnė. Labai svarbu jos neperkepti.
Daržoves ištraukite iš orkaitės, dėkite į lėkštę ir pašlakstykite padažu. Greta guldykite sultingą kepsnį. Skanaus!

Visus šiam receptui paruošti reikalingus produktus rasite čia.

__________________________________________________________________

BEATOS VIRTUVĖS SAVAITĖS RECEPTAS: Aromatingasis daržovių troškinys

Mūsų visų mylima Beata Nicholson savo naujajame pavasariniame žurnale BEATOS VIRTUVĖ (jį rasite ir mūsų parduotuvės lentynoje čia) dalinasi itin naudingais patarimais, kaip patogiai susiplanuoti savo laiką ir visos savaitės vakarienių meniu, kad vakarais galėtumėte save ir savo pačius artimiausius pamaloninti namuose gamintu maistu ir taip skirti dar daugiau laiko Jūsų visų bendravimui. Kad tokia miela ir lengva kasdienybė įsivyrautų ir Jūsų namuose, esame pasiruošę Jums padėti sutaupyti laiko apsiperkant maisto ir kasdienes prekes, bei dalinamės vienu itin gardžiu ir tikrai nesudėtingai paruošiamu receptu iš naujojo BEATOS VIRTUVĖS žurnale esančių savaitės vakarienių meniu:

AROMATINGAS DARŽOVIŲ TROŠKINYS

JUMS REIKĖS: 
2 paprikų
2 cukinijų
250 g pievagrybių
250 g vyšninių pomidorų
3 skiltelių česnako
2-3 cm ilgio imbiero šaknies
Sezamų aliejus ANIRA
Druskos SANTA MARIA
Pipirų SANTA MARIA
Sezamų sėklų pabarstyti (nebūtina)

PADAŽUI: 
2 šaukštų medaus
3 valgomųjų šaukštų sojų padažo KIKKOMAN
2 valgomųjų šaukštų Vorčesterio padažo HEINZ

PATIEKIMUI:
Plokščios duonelės arba virtų ryžių MITHAS

PARUOŠIMO BŪDAS: Išvirkite ryžius, vadovaudamiesi instrukcijomis ant pakuotės. Paprikas nuskuskite daržovių skustuku ir supjaustykite stambiais gabaliukais. Pievagrybius nulupkite arba tik švariai nuplaukite ir supjaustykite ketvirčiais. Cukiniją supjaustykite stambiais gabaliukais, pomidorus – pusiau. Susmulkinkite česnakus, o imbierą nuskuskite ir smulkiai sutarkuokite. Į puodą įpilkite šlakelį aliejaus, suberkite česnakus ir imbierus, truputį juos pašildykite, kol pradės sklisti aromatas. Į keptuvę ar kitą puodelį supilkite padažo sudedamąsias dalis ir kartais pamaišydami pakaitinkite, kol padažas sutirštės iki sirupo konsistencijos. Išjunkite kaitrą ir atidėkite. Į puodą su imbierais ir česnakais suberkite paprikas ir pakepinkite, kol šiek tiek suminkštės (apie 7 minutes). Tada sudėkite pievagrybius ir dar pakepinkite apie 5 minutes. Dabar laikas cukinijoms. Pagardinkite ruošiamas daržoves druska ir pipirais. Cukinijoms suminkštėjus, suberkite pomidorus, juos tik pašildykite. Į dubenėlį dėkite ryžių, daržovių, pašlakstykite pašildytu padažu ir, jei norite, dar apibarstykite sezamų sėklomis.

PATARIMAS: Daržoves kepkite ant stiprios ugnies, kad karštis išgarintų daržovių drėgmę.

Visus šiam receptui paruošti reikalingus produktus rasite čia.